Biblioteka Cyfrowa

The digital future of work: What skills will be needed?

The digital future of work: What skills will be needed?

Wraz z rozwojem cyfryzacji rośnie zapotrzebowanie na kompetencje przyszłości. Umiejętności kluczowe są coraz bardziej powiązane z umiejętnościami umożliwiającymi aktywne i efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii. W materiale eksperci wyjaśniają jak zmienia się gospodarka wraz z rozwojem technologii cyfrowych, wskazują kompetencje, które będą kluczowymi w przyszłości i wyjaśniają jaka ście...

A Perceptional Analysis of BYOD (Bring Your Own Device) for Educational or Workplace Implementations in a South Korean Case

A Perceptional Analysis of BYOD (Bring Your Own Device) for Educational or Workplace Implementations in a South Korean Case

Nowoczesne technologie stały się elementem codziennego życia. Narzędzia cyfrowe wykorzystywane są zarówno w nauce jak i w pracy. Coraz częściej wykorzystuje się urządzenia przenośne, które mogą być dostępne w każdym miejscu i w każdym czasie. Popularny staje się trend, w którym urządzenia prywatne są wykorzystywane również zawodowo w pracy czy w szkole. W publikacji dokonano analizy sytuacji związ...

Jak pracować metodą projektów w szkole?

Jak pracować metodą projektów w szkole?

System oświaty wykorzystuje wiele metod pracy i narzędzi dydaktycznych, systematycznie wzbogaca zasoby aby stworzyć najlepsze warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów. Jedną z innowacyjnych możliwości, która otwiera nowe drzwi do świata wiedzy jest metoda projektów. Angażuje uczniów, aktywizuje do podejmowania działań i uczy umiejętności samodzielnego rozwiazywania problemów. W publikacji omówi...

Współpraca. Wokół kompetencji przyszłościsprawozdanie, materiały konferencyjne

Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości

Piotr Knaś

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii zmienił sposób funkcjonowania człowieka. Dążenie do rozwoju kompetencji cyfrowych stało się priorytetowym zadaniem edukacji i nadrzędnym celem wielu ludzi. Publikowany materiał zawiera odpowiedzi na wiele pytań dotyczących nowych trendów edukacyjnych i wyzwań związanych z koniecznością dopasowywania umiejętności do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata...

Praca metodą projektu. Materiały szkolenioweporadnik, program szkolenia

Praca metodą projektu. Materiały szkoleniowe

Ośrodek Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji w Korzkwi

Ośrodek Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji w Korzkwi

Metoda projektu jest jedną z metod kształcenia, która w swoich strategiach kładzie duży nacisk na aktywizację ucznia w procesie nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane materiały szkoleniowe zawierają wiele cennych informacji dotyczących wdrażania metody projektu do dydaktyki, pokazują możliwości wykorzystania metody w praktyce i sposób planowania pracy, która ma przynieść zamierzone efekty ed...

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?poradnik

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?

Katarzyna Czeczott-Łukasik, Barbara Podgórska

Nowa Era Spółka z o.o.

Praca metodą projektu jest coraz chętniej wykorzystywana w procesie kształcenia. Po to innowacyjne narzędzie sięga coraz szersze grono pedagogów, którzy chcą w aktywny sposób włączyć uczniów w proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Publikowany poradnik zawiera praktyczne wskazówki i przykłady projektów realizowanych w rożnych szkołach w Polsce. W materiale omówiono założenia metody projektu, zal...

Praca metodą projektuopis dobrej praktyki

Praca metodą projektu

Marta Kotarba-Kańczugowska

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Metoda projektu to jedna z metod nauczania, która aktywizuje uczniów do poszukiwania i samodzielnego rozwiązywania zadań przygotowanych przez nauczyciela. W publikacji przybliżono założenia pracy metodą projektu, wskazano cechy, które ją charakteryzują i określono fazy pracy, które pozwalają efektywnie realizować proces dydaktyczny przy zastosowaniu tej metody.

Technologie mobilne jako nośnik zmiany –  w opinii nauczycieli  z czterech krajów europejskich

Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych narzędzi jest dynamiczny i niejednokrotnie postępuje szybciej niż proces nabywania kompetencji umożliwiających aktywne i adekwatne do celów korzystanie z nich. W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań, które miały na celu określenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli i uczniów realizuj...

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition

NMC/CoSN Horizon Report > 2017 K–12 Edition

Pandemia wywołana dynamicznie rozprzestrzeniającym się wirusem Covid-19 wprowadziła wiele zmian zarówno w sposobie funkcjonowania państw i gospodarek jak i w codziennym życiu obywateli. Reorganizacja społeczno-gospodarcza dotyczy wielu dziedzin i obejmuje swoim zasięgiem szerokie grono ludzi. Jednym z obszarów, który pandemia dotknęła w szczególny sposób jest edukacja. W raporcie omówiono problemy...

The European EdTech Funding Report 2021

The European EdTech Funding Report 2021

Nowoczesne technologie stały się elementem codzienności i towarzyszą wielu podejmowanym na co dzień działaniom. Cyfryzacja zmienia świat i sposób wykonywania wielu czynności w tym tych, które są elementem zadań związanych z pracą i nauką. Postęp w dziedzinie nowoczesnych technologii otwiera wiele możliwości. Rozwój cyfrowy wprowadza zmiany, widoczne w wielu obszarach, w których funkcjonuje człowie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja