Biblioteka Cyfrowa

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Defining the skills citizens will need in the future world of work

Nowoczesne narzędzia wspierają codziennie ludzi w pracy i nauce. Stały się elementem, bez którego trudno sobie wyobrazić życie. Dynamika z jaką wkraczają na rynki nabiera z każdym rokiem tempa a potrzeby użytkowników systematycznie rosną. Konieczne stało się definiowanie kluczowych umiejętności, potrzebnych na rynku pracy w zmieniającym się cyfrowo świecie. W publikowanym badaniu dokonano analizy ...

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis

Building workforce skills at scale to thrive during—and after—the COVID-19 crisis

Covid-19 wywołał światowy kryzys w wielu obszarach aktywności człowieka, zaburzył funkcjonowanie krajów i działanie gospodarek. Wraz z pandemią i zmianą modelu pracy, nauki i rozrywki pojawiło się zapotrzebowanie na nowe umiejętności, które umożliwią funkcjonowanie w zmienionej przez wirusa rzeczywistości. Dynamika wdrażania nowoczesnych technologii narzuciła tempo ludziom, którzy musieli przestaw...

Obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowegodokument

Obwieszczenie MEiN z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji i Nauki

Rządowe Centrum Legislacji

System edukacji na bieżąco stara się odpowiadać na potrzeby rynku i dopasowuje proces dydaktyczny do aktualnie panujących trendów. Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowymi wojewódzkim rynku pracy wskazuje zawody, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju państwa, gospodarki ...

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców

Umiejętności poszukiwane przez pracodawców

Współczesny człowiek żyje w czasach dynamicznych zmian, które wymuszają nabywanie nowych kompetencji, zarówno takich, które umożliwiają przystosowanie do nowych sytuacji, jak i takich, które pozwalają na aktywne uczestnictwo w codziennym życiu społecznym i zawodowym. Zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy rodzi również konieczność dopasowywania systemu edukacji do potrzeb zmieniającej się ...

Key competencies for Industry 4.0

Key competencies for Industry 4.0

Rozwój gospodarczy jest procesem ciągłym, na który wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest postęp technologiczny, który wprowadza zmiany. Systematycznie pojawia się potrzeba podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji, które sprostają wymaganiom zmieniającego się rynku. Zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności rodzi potrzeby zmian na stanowiskach pracy. W publikacji podjęto pró...

Raport Gumtree 2017: AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy

Raport Gumtree 2017: AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy

Rynek pracy zmienia się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą i zarówno pracodawcy jak i pracownicy obserwując panujące na świecie trendy próbują dopasować się do potrzeb i oczekiwań. Raport Gumtree.pl „Aktywni+ Przyszłość rynku pracy” opracowany został po to, aby dokonać analizy sytuacji panującej na rynkach i wskazać kierunki rozwoju zawodowego, które będą aktualne i pożą...

e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020)

e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020)

Współczesna gospodarka zmienia się od wpływem trendów jakie kształtuje ekspansja nowoczesnych technologii a branża IT stała się jedną z bardziej dynamicznych gałęzi przemysłu. Wraz z rozwojem technologicznym zmienia się sposób prowadzenia działalności, zmieniają się również wymagania dotyczące potrzeb i kluczowych umiejętności. Dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku stało wyzwaniem z jakimi musi...

Investing in skills pays off. The economic and social cost of low-skilled adults in the EU

Investing in skills pays off. The economic and social cost of low-skilled adults in the EU

Rynek pracy systematycznie zmienia się. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiają się nowe wyzwania, kształtowane poprzez aktualne tendencje związane z globalizacja i cyfryzacją społeczno-gospodarczą. Zmieniają się statystyki dotyczące zatrudnienia i bezrobocia oraz czynniki determinujące stan rynku pracy i pracownika. Prezentowana publikacja porusza kwestie dotyczące ekonomicznych i społecznych a...

Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowegoraport ekspercki

Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego

Katarzyna Śledziewska , Renata Włoch

DELab UW

Nowoczesne technologie na stałe wpisały się w nurt rozwoju gospodarczego. To one kreują rynek, nadając tempo zachodzącym zmianom. Sektor bankowy jest jedną z gałęzi gospodarki, która dynamicznie dostosowuje swój model działania do potrzeb zmieniającego się cyfrowo świata i poprzez nowoczesne technologie usprawnia świadczone dla klientów usługi. Pracownicy banków systematycznie muszą podnosić swoje...

RAPORT Analiza doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemu deficytu umiejętności informacyjno-telekomunikacyjnych u pracowników ...raport z badań, raport ekspercki

RAPORT Analiza doświadczeń innych krajów w rozwiązywaniu problemu deficytu umiejętności informacyjno-telekomunikacyjnych u pracowników ...

Capgemini

Branża IT jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów gospodarki. Nowoczesne technologie zmieniły zarówno sposób funkcjonowania człowieka jak i sposób prowadzenia przez niego wszelkiego rodzaju działalności. Ekspansja technologii rodzi konieczność systematycznego kształcenia i doskonalenia kompetencji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Raport „Analiza do...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja