Biblioteka Cyfrowa

DIGITAL INDIA INITIATIVES AND ONLINE EDUCATION SYSTEM IN INDIA AMIDST COVID 19 PANDEMIC

DIGITAL INDIA INITIATIVES AND ONLINE EDUCATION SYSTEM IN INDIA AMIDST COVID 19 PANDEMIC

Szkoła wraz z pojawieniem się pandemii wywołanej dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 musiała zmienić sposób realizacji procesu kształcenia. Tradycyjny system klasowo-lekcyjny został zastąpiony nowoczesną formą edukacji - online, która umożliwiła realizację nauki w zmienionych poprzez pandemię warunkach. W publikacji omówiono sposób realizacji zadań szkoły w czasach epidemii w India...

Raport Ministra Edukacji Edukacji Narodowej.  Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19sprawozdanie

Raport Ministra Edukacji Edukacji Narodowej. Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19

Współczesna edukacja zmaga się z wieloma wyzwaniami jakie niesie rzeczywistość. Publikowany raport zawiera zestawienie najważniejszych działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w okresie od marca do czerwca 2020 roku, wynikających z potrzeby dopasowania procesu kształcenia do warunków związanych z problemem rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. W publikacji został przed...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej ...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej ...

Fundamentem dla aktywnego i efektywnego uczestnictwa w życiu jest edukacja, która przygotowuje od wczesnego dzieciństwa do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.  Każdy etap edukacyjny realizowany jest według podstawy programowej. W prezentowanym dokumencie znajduje się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wycho...

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Niezwykle ważnym zadaniem współczesnej edukacji jest przygotowanie Polaków do życia we współczesnym informacyjnym społeczeństwie. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje i wdraża programy mające upowszechnić w szkołach stosowania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia. Jednym z nich jest rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. Publikowany materiał zawiera przygotowane przez Mini...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja