Biblioteka Cyfrowa

Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wiekuartykuł naukowy

Agresywność, agresja, przemoc, bullying i cyberbullying jako problemy opiekuńczo-wychowawcze XXI wieku

Zbigniew Małysz

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Współczesny świat charakteryzuje się dynamiką zmian, która poprzez rozwój cyfrowy napędza gospodarkę i zmienia życie człowieka. Cyfryzacja niesie wiele możliwości ale stwarza również zagrożenia, które często niezidentyfikowane w odpowiednim czasie przysparzają wielu problemów. Jednymi z najbardziej poważnych z zagrożeń, na które narażeni są jest współcześnie ludzie są zjawiska związane z różnego r...

Risk Behaviors among Youths in a Two-Aspect Approach: Using Psychoactive Substances and Problematic Using of Internetartykuł naukowy

Risk Behaviors among Youths in a Two-Aspect Approach: Using Psychoactive Substances and Problematic Using of Internet

Łukasz Tomczyk, Arkadiusz Wąsiński

Taylor & Francis Group

Internet i bycie w sieci otwiera przez użytkownikiem wiele możliwości, niesie jednak również zagrożenia. To, na która stronę przeważy się szala pozytywnych lub negatywnych aspektów korzystania z technologii zależy od świadomości odbiorców.  W publikacji dokonano analizy podejmowanych przez młodzież ryzykownych zachowań w kontekście uwarunkowań, które je determinują. Celem badań było omówienie prob...

Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnejraport ekspercki, opis dobrej praktyki

Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej

Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski, Kamil Sijko, Oktawia Gorzeńska, Anna Grąbczewska, Magda Radwan, Marcin Szala, Jędrzej Witkowski

Fundacja Centrum Cyfrowe

Dynamika zmian jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka jest duża i dotyka wielu obszarów funkcjonowania. Ostatnie miesiące, w trakcie których świat toczy walkę z rozprzestrzeniająca się epidemią koronawirusa pokazały, jak nowoczesne narzędzia mogą być przydatne. Korzystanie z narzędzi cyfrowych stało się nie tyle możliwością co koniecznością. W publikacji dokon...

Problematic Internet Use among Youthsartykuł naukowy

Problematic Internet Use among Youths

Łukasz Tomczyk, Lazar Stosic, Michał Szyszka

MDPI

Internet jest dziś nieodzownym elementem codziennego życia. To narzędzie technologii, które w znacznym stopniu ułatwia funkcjonowanie we współczesnym świecie. Korzystanie z niego stało się nie tyle przywilejem czy możliwością co koniecznością. Internet to nowoczesne medium, które otwiera nowe możliwości, niestety jest jednocześnie źródłem niepokoju, ponieważ oprócz korzyści niesie za sobą zagrożen...

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19

Edukacja od lat stanowiła ważny aspekt rozważań wielu specjalistów. Dziś w dobie zmagań z wirusem, który wprowadził duże zamieszanie w codziennym życiu każdego, zmienić się musiał model nauczania i kształcenia. Publikowany materiał dotyczy edukacji w czasach pandemii Covid-19. Został opracowany przez kilkunastu ekspertów z różnych środowisk i dziedzin. Ukazuje problemy edukacyjne z perspektywy psy...

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Transformacja cyfrowa jest nieodłącznym elementem rozwoju współczesnych społeczeństw i gospodarek krajów rozwijających się. Doświadczamy systematycznych zmian jakie niesie postęp technologiczny i jesteśmy świadkami rewolucji jaka za jego przyczyną się dzieje. W publikacji dokonano analizy trendów panujących dziś w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości na podstawie literatury i przeglądu programó...

Problem fake news w Polsceraport z badań

Problem fake news w Polsce

Małgorzata Kilian, Agnieszka Tobijasiewicz, Kinga Osierda

Stowarzyszenie Demagog

Media odgrywają współcześnie dużą rolę w życiu człowieka. Są uczestnikami dnia codziennego, towarzyszą w domu, w pracy, w nauce i rozrywce. Coraz częściej nie tylko bawią ale również uczą, kształtują światopogląd i postawy życiowe zwłaszcza u młodych, nieświadomych ogromnego wpływu środków masowego przekazu ludzi. Wpływ mediów na życie jest nieunikniony, zalew informacyjny z jakim mamy do czynieni...

Correlates of Problematic Internet Use among college and university students in eight countries: An international cross-sectional studyartykuł naukowy

Correlates of Problematic Internet Use among college and university students in eight countries: An international cross-sectional study

Yatan Pal Singh Balhara, Dejan Stevanovic, Ana Doric, Rajna Knez, Swarndeep Singh, Mita Rani Roy Chowdhury, Helin Yilmaz Kafali, Pawan Sharma, Zahir Vally, Tuong Vi Vu, Sidharth Arya, Aishita Mahendru, Ramdas Ransing, Gamze Erzin, Huynh Le Thi Cam Hong Le

Elsevier Inc.

Dostęp do Internetu jest dziś łatwy i niemal nieograniczony. Użytkownik ma otwarty dostęp  do wielu funkcjonalności, które z jednej strony otwierają nowe możliwości, z drugiej stanowią realne zagrożenie. Brak kompetencji w zakresie wykorzystania technologii w codziennym życiu niesie ryzyko, które jest niewspółmierne z korzyścią wynikającą z szerokiego dostępu do tego nowoczesnego źródła informacji...

Problematyczne użytkowanie internetu oraz portali społecznościowych wśród polskiej młodzieżyartykuł naukowy

Problematyczne użytkowanie internetu oraz portali społecznościowych wśród polskiej młodzieży

Łukasz Tomczyk

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Internet jest dziś medium powszechnym, do którego dostęp mają niemal wszyscy niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. Korzystają z niego zarówno małe dzieci jak i młodzież czy osoby w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Służy do rozrywki, pracy i nauki. W publikacji dokonano analizy sposobu wykorzystania internetu oraz portali społecznościowych przez polską młodzież. Autor artykułu podjął pr...

ProgrammingSkillsAudit Badanie umiejętności rozwiązywania problemów programistycznychprezentacja

ProgrammingSkillsAudit Badanie umiejętności rozwiązywania problemów programistycznych

Fundacja Rozwoju Branży Internetowej “Netcamp”

Metody i sposoby nauczania ewoluują i dopasowują się do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś jednym z ważnych elementów w kształceniu jest nauka programowania, która rozwija umiejętność myślenia twórczego, analitycznego myślenia, sprawności w poszukiwaniu rozwiązań i zdobywaniu informacji czy pracy w grupie. Jest wiele argumentów, które przemawiają za wczesnym wprowadzaniem edukacji infor...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja