Biblioteka Cyfrowa

Projekt – relacje. Poradnik o procesie grupowym dla pracujących z młodzieżą

Projekt – relacje. Poradnik o procesie grupowym dla pracujących z młodzieżą

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Każdy człowiek ma jakąś funkcję w społeczeństwie i współpracuje w ramach swoich funkcji z innymi uczestnikami życia społecznego. Tworzą grupy, które integrują się tworząc proces wzajemnych relacji ukierunkowany na realizację wspólnych działań. W publikowanym poradniku omówiono zjawisko procesu grupowego w środowisku uczniowskim, zawarto wskazówki jak ćwiczyć komunikację w relacjach w zespole, omów...

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Co zmieniło się w edukacji zdalnej podczas trwania pandemii?

Pandemia, którą wywołało pojawienie się i dynamiczne rozprzestrzenianie wirusa COVID-19 wprowadziła wiele zmian w codziennym życiu ludzi. Wywróciła do góry nogami utrwalony od lat sposób funkcjonowania. W publikowanym raporcie dokonano analizy zmian jakie zachodzą w ostatnich miesiącach w systemie oświaty, który dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie pandemiczna codzienność. Wyniki  um...

Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku

Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku

Wraz z ekspansją technologii na rynek rosną oczekiwania i potrzeby konsumentów. Prowadzone badania pokazują, że duża część społeczeństwa nie wyobraża sobie życia bez technologii a urządzenia mobilne uważa za najważniejsze narzędzia codziennego użytku. W artykule dokonano analizy wpływu TIK na codzienne życie człowieka oraz roli technologii w procesie edukacji w kontekście dynamiki przemian cywiliz...

Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans. O siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce

Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans. O siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szybki postęp w dziedzinie nowych mediów sprawił, że człowiek chcąc sprawnie funkcjonować w społeczeństwie musi uzupełniać i rozszerzać swoją wiedzą i umiejętności do wymagań zmieniającego się rynku technologii cyfrowych. Pomimo, iż system oświaty wychodzi naprzeciw potrzebom i dopasowuje programy edukacyjne do potrzeb ewoluującej cyfrowo rzeczywistości ekspansja technologii wprowadziła zjawisko p...

Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowaniamateriały konferencyjne

Smartfon jako narzędzie w procesie edukacji w szkole wyższej – możliwości i perspektywy zastosowania

Andrzej Syguła

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Telefon komórkowy jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi nowoczesnych technologii. Posługują się nim zarówno dzieci jak i dorośli, nieznacznie zmienia się sposób wykorzystania zależnie od wieku użytkownika. Aplikacje internetowe umożliwiają wykorzystywanie go nie tylko do komunikacji, umożliwiają szybkie zdobycie informacji, dostarczają rozrywki. Rozwój w dziedzinie technologii cyfrow...

Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacjiartykuł naukowy

Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji

Małgorzata Żmigrodzka

Instytut Lotnictwa

Postęp technologiczny wprowadza systematycznie zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństwa. Dzięki ekspansji technologii przestrzeń w jakiej na co dzień funkcjonuje człowiek rozszerza się nowe obszary, kreowane poprzez nowoczesne narzędzia, pozwalające zagłębić się w tworzony według potrzeb, otwierający nowe możliwości, rozbudzający twórczość i pobudzający fantazję świat wirtualny, równoległy r...

(TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji

(TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji

Technologie Informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane są dziś powszechnie w niemal każdej dziecinie życia. Współczesny człowiek poddaje się ekspansji cyfrowych technologii, przyjmując je chętnie i często bezkrytycznie, jako aspekt zmieniającej się rzeczywistości. System edukacji chcąc wspomóc proces wdrażania cyfrowych narzędzi, niewątpliwie podnoszących jakość życia, dopasowuje program nauczania ...

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje informacyjne w procesie uczenia się przez całe życie

Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej

Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych jest kluczowym elementem budowania społeczeństwa informacyjnego. Współcześnie Informacja stała się kluczowym zasobem dla światowej gospodarki oraz zasadniczym komponentem edukacji. Stanowi istotny element zmian dokonujących się w technologii i nauce. Umiejętność jej zdobywania i wykorzystania stała się celem edukacji w tym edukacji przez całe życie,...

Nowe technologie w edukacji: dwa podejścia

Nowe technologie w edukacji: dwa podejścia

Niezwykle ważnym punktem w rozwoju jest podnoszenie kompetencji. Dotyczy to działań odnoszących się do wszystkich obszarów życia. W artykule przedstawiono próbę racjonalnego umiejscowienia nowych technologii w polskim systemie edukacyjnym. Współcześnie tematem niezwykle aktualnym w polskiej oświacie jest ukazanie znaczenia kompetencji cyfrowych w procesie dydaktycznym. W dokumencie strategicznych ...

Przykłady zastosowań programu GeoGebra w edukacji matematycznej

Przykłady zastosowań programu GeoGebra w edukacji matematycznej

Matematyka towarzyszy dziecku od wczesnego dzieciństwa, uczy się jej podstaw równocześnie z nauką mowy. Na pierwszym etapie życia dzieci uczą się, podobnie jak wielu innych rzeczy, za pomocą doświadczenia. Kolejne etapy rozszerzają naukę przez doświadczenie poprzez stosowanie różnych metod kształcenia. Edukacja matematyczna idzie w parze z rozwojem emocjonalnym dziecka jego zdolnościami intelektua...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja