Biblioteka Cyfrowa

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Kolumbowie 2020 - odkrywcy cz.2

Edukacja informatyczna rozpoczyna się już na wczesnym etapie edukacji szkolnej. To istotny element procesu nauczania, który kształci w młodych umysłach umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię i intuicję algorytmiczną, uczy rozwiazywania problemów i pracy w grupie. Prezentowany scenariusz lekcji przygotowany w oparciu o podstawę programową obrazuje przebieg zajęć prowadz...

Nowe technologie w edukacji: dwa podejścia

Nowe technologie w edukacji: dwa podejścia

Niezwykle ważnym punktem w rozwoju jest podnoszenie kompetencji. Dotyczy to działań odnoszących się do wszystkich obszarów życia. W artykule przedstawiono próbę racjonalnego umiejscowienia nowych technologii w polskim systemie edukacyjnym. Współcześnie tematem niezwykle aktualnym w polskiej oświacie jest ukazanie znaczenia kompetencji cyfrowych w procesie dydaktycznym. W dokumencie strategicznych ...

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem bloga

Nowe środowiska uczenia się i nauczania w cyfrowej przestrzeni edukacyjnej biblioteki szkolnej z wykorzystaniem bloga

Ekspansja w zakresie nowoczesnych technologii w edukacji skłania do poszukiwania nowych narzędzi, metod i form kształcenia, które pozwolą modyfikować tradycyjne formy i dostosowywać je do oczekiwań współczesnej oświaty. Powszechny dostęp do nowoczesnych technologii umożliwia kształtowanie procesu edukacji tak, by skutecznie wspomagać zamierzenia edukacyjne i wychowawcze. Ważne jest by w zalewie cy...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja