Biblioteka Cyfrowa

KOMPETENCJE CYFROWE. PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGOopis dobrej praktyki, broszura, program szkolenia

KOMPETENCJE CYFROWE. PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO

Łukasz Fiebich

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Kompetencje cyfrowe stały się współcześnie kompetencjami kluczowymi, umożliwiającymi aktywne uczestnictwo w codziennym życiu i skuteczne realizowanie zadań z tego wynikających. Priorytetem edukacji jest więc kształcenie i doskonalenie umiejętności umożliwiających korzystanie z TIK. Publikowany materiał zawiera program  szkolenia przygotowanego i realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Admi...

Intel® Digital Readiness Programs. Empowering Lives with Technologybroszura

Intel® Digital Readiness Programs. Empowering Lives with Technology

Intel Corporation

Intel Corporation

Nowoczesne technologie zmieniają świat. Cyfrowe narzędzia ułatwiają i usprawniają pracę, mają znaczący wpływ na sposób w jaki funkcjonują społeczeństwa i gospodarki wielu krajów. Rozwój technologiczny wymaga inwestycji w rozwój społeczny. Kształtowanie kompetencji cyfrowych jest jedną z kluczowych potrzeb jakie niesie cyfryzacja. W materiale wskazano problem luki cyfrowej w umiejętnościach, które ...

Druk 3d. Podręcznik do warsztatów praktycznych

Druk 3d. Podręcznik do warsztatów praktycznych

Regionalny Koordynator Programów i Funduszy Europejskich Regionu Istria, Chorwacja

Rozwój nowoczesnych technologii wprowadza nowe trendy, które są w szybkim tempie adaptowane na potrzeby rynku. Publikowany podręcznik, opracowany w ramach projektu 3d FOR VET - strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3d, ma za zadanie wspomóc nauczycieli i ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego w procesie edukacyjnym. Zawiera wytyczne i przykłady praktycznych ćw...

Praca metodą projektu. Materiały szkolenioweprogram szkolenia

Praca metodą projektu. Materiały szkoleniowe

Metoda projektu jest jedną z metod kształcenia, która w swoich strategiach kładzie duży nacisk na aktywizację ucznia w procesie nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane materiały szkoleniowe zawierają wiele cennych informacji dotyczących wdrażania metody projektu do dydaktyki, pokazują możliwości wykorzystania metody w praktyce i sposób planowania pracy, która ma przynieść zamierzone efekty ed...

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.poradnik, broszura

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Joanna Apanasewicz, Agnieszka Chomicka-Bosy, Krzysztof Jaworski

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wprowadził zmiany w systemie oświaty. Dziś edukacja w zakresie nowoczesnych technologii jest stałym elementem programu dydaktycznego i wchodzi w skład programu nauczania. Proponowana publikacja jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W dokumencie zawarto wytyczne, które pomogą nauczycielom w przygotowaniu programu nauczania info...

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

Edukacja systematycznie mierzy się z wyzwaniami jakie stawia przed nią rozwój technologiczny. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne usprawniają pracę a systematycznie podnoszone kompetencje cyfrowe zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli pozwalają na wprowadzanie zmian zarówno w formach jak i metodach pracy lekcyjnej. Niniejsza publikacja zawiera analizę postępów w zakresie wdrażania i wykorzystania IC...

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational programartykuł naukowy

Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities – information about nation-wide educational program

Łukasz Tomczyk

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, w której funkcjonuje człowiek. Edukacja w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającym się cyfrowo środowisku jest elementem procesu kształcenia warunkującym godne i pełne życie. W szczególnie trudnej sytuacji są dziś osoby starsze, które urodziły się i wychowały przed epoką cyfrową. To do nich...

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce

Rozwój kompetencji cyfrowych stal się w ostatnich latach priorytetowym zadaniem edukacji, warunkującym jakość życia i bycia ludzi oraz kształt i rozwój gospodarki. Publikowany raport „Poza horyzont - Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” powstał w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego...

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/19/004 – Realizacja Programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnejdokument, wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/19/004 – Realizacja Programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Najwyższa Izba Kontroli

Cyfryzacja wielu obszarów życia człowieka sprawiła, że korzystanie z narzędzi cyfrowych  stało się już nie tyle umiejętnością dodatkową, co kluczową, ułatwiająca funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ministerstwo Oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom związanym z koniecznością kształtowania i rozwijania umiejętności cyfrowych wprowadziło do programu szkół edukację cyfrową, której celem jest ro...

Informacja o wynikach kontroli: REALIZACJA PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ (OSE)raport ekspercki

Informacja o wynikach kontroli: REALIZACJA PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ (OSE)

Najwyższa Izba Kontroli

System oświaty stoi współcześnie przed koniecznością dopasowania narzędzi do warunków, w jakich odbywa się proces uczenia się i nauczania. Jednym z priorytetów, który ma wyrównywać szanse edukacyjne uczniów jest zapewnienie szkołom dostępu do Internetu. W publikacji dokonano analizy prac realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), publicznej sieci telekomunikacyjnej, w ramach kt...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja