Biblioteka Cyfrowa

The Meaning of eTwinning

The Meaning of eTwinning

Wiele dziś mówi się o zmianach, które zachodzą w systemie oświaty za pośrednictwem ekspansji technologii cyfrowych w codzienne życie człowieka.  Edukacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającej się rzeczywistości otwiera się na świat i zmienia formy, metody i narzędzia pracy stosowane do niedawna w procesie kształcenia. Program eTwinning jest jedną z propozycji jakie promuje Fundacja Rozwoju...

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po krokuksiążka

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku

Paweł Czapliński, Monika Regulska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program eTwinning to innowacyjna propozycja skierowana do uczniów i nauczycieli, która otwiera nowe możliwości w tradycyjnym systemie uczenia się i nauczania. Projekt oparty na wykorzystaniu nowoczesnej technologii w procesie komunikacji zdecydowanie rozszerza zakres możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Proponowana prezentacja oprac...

Pokolenie eTwinning. Świętujemy 10 lat programu eTwinningksiążka

Pokolenie eTwinning. Świętujemy 10 lat programu eTwinning

Dorothy Cassells, Anne Gilleran, Santi Scimeca, Claire Morvan

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wprowadziła do polskiego systemu oświaty program eTwinning, innowacyjny sposób nauczania i uczenia się poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i najnowszych rozwiązań metodologicznych w procesie kształcenia. Dziś, choć minęło już kilkanaście lat od tego momentu program nadal cieszy się rosnącą popularnością i korzysta z niego coraz więcej placówek oświatowy...

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010książka

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Współczesny świat to świat zmian, które dzieją się głównie za przyczyną ekspansji technologii w codzienne życie człowieka. Edukacja stoi przed ogromnym wyzwaniem, musi przygotować społeczeństwo do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza wieloma programami edukacyjnymi, których głównym celem jest integracja edukacji i technologii. W niniejszej pub...

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku. Przewodnikksiążka

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia – krok po kroku. Przewodnik

Monika Regulska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Przed współczesną edukacją stoi wiele wyzwań, musi dostosować formy, metody i narzędzia pracy do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości i oczekiwań zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Zadanie to jest niezwykle trudne, zwłaszcza w dobie dynamicznych zmian w dziedzinie TIK. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi wiele działań, które mają ułatwić i usprawnić integrację tradycyjnego syst...

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

eTwinning drogą do edukacji przyszłości

Postęp w dziedzinie nowych mediów stawia coraz to nowe wyzwania przed współczesnym społeczeństwem. Wkracza w niemal wszystkie obszary życia człowieka, zmienia sposób pracy i nauki. W publikacji ukazano zmiany jakie wprowadza w edukacji. Przybliżono założenia programu, który w innowacyjny sposób łączy tradycyjny system kształcenia z nowoczesną technologią i otwiera możliwości komunikacji i wymiany ...

eTwinning. Europejska współpraca szkół Polska 2006

eTwinning. Europejska współpraca szkół Polska 2006

Technologie są dziś obecne w niemal każdym obszarze życia człowieka. Innowacje wyznaczają trendy w kulturze, gospodarce i edukacji, determinują sposób i jakość życia człowieka. Dziś media na coraz wcześniejszym etapie życia zaczynają kreować rzeczywistość w jakiej funkcjonuje człowiek i mają duży wpływ na postrzeganie świata. Rewolucja technologiczna wymusza zmiany w sposobie przygotowania człowie...

eTwinning. Europejska współpraca szkół - Polska 2005

eTwinning. Europejska współpraca szkół - Polska 2005

Rozwój technologii zmienił sposób funkcjonowania człowieka, internet stał się nowym środkiem komunikacji a wirtualna rzeczywistość kreuje sposób postrzegania rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe są narzędziami codziennego użytku a korzystanie z nich jest już nie tylko modą ale koniecznością. Program eTwinning jest odpowiedzią na potrzeby jakie niesie ekspansja technologii w środowisko uczenia się i n...

eTwinning Europejska współpraca szkół – Polska 2007

eTwinning Europejska współpraca szkół – Polska 2007

Nowoczesne technologie współtworzą środowisko w jakim żyjemy, wspierają i ułatwiają wykonywanie wielu podejmowanych codzienne zadań, uprzyjemniają czas wolny, wspomagają naukę i pracę. Wirtualna przestrzeń stała się miejscem, które kreuje sposób komunikacji, wpływa na wzajemne relacje i oddziałuje na sposób postrzegania rzeczywistości. Coraz więcej osób korzysta z szerokich możliwości jakie oferuj...

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

eTwenning to program, który łączy nowoczesne technologie, komunikację i naukę. Otwiera nowe możliwości edukacyjne i szkoleniowe oraz ułatwia współpracę, wymianę doświadczeń, poglądów i realizacje działań na rzecz rozwoju zarówno własnego nauczycieli jak i ich podopiecznych, uczniów placówek oświatowych. Stwarza możliwość budowania relacji i umożliwia kontakt na odległość. Poprzez integrację nauki ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja