Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.poradnik, broszura

Cyfrowe wędrówki. Autorski program nauczania informatyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Joanna Apanasewicz, Agnieszka Chomicka-Bosy, Krzysztof Jaworski

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii wprowadził zmiany w systemie oświaty. Dziś edukacja w zakresie nowoczesnych technologii jest stałym elementem programu dydaktycznego i wchodzi w skład programu nauczania. Proponowana publikacja jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W dokumencie zawarto wytyczne, które pomogą nauczycielom w przygotowaniu programu nauczania info...

D3.3 Final recommendations and resources to support innovation within Initial Teacher Education: an ITELab FINAL REPORT

D3.3 Final recommendations and resources to support innovation within Initial Teacher Education: an ITELab FINAL REPORT

ITELab (Initial Teachers Education Lab) to projekt, który ma na celu wspieranie innowacji i wymianę wiedzy dotyczącej kształcenia nauczycieli. Skupia uniwersytety, które zapewniają kształcenie przyszłej kadry pedagogicznej i firmy, które oferują rozwiązania w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i umożliwiają rozwój zawodowy nauczycieli. W publikowanym raporcie dokonano analizy nowego...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Informatyka

Szkoła jest miejscem gdzie dziecko spędza dużą część swojego życia. Można śmiało powiedzieć, że jako instytucja spełnia funkcję zarówno edukacyjną jak i wychowawczo-opiekuńczą. Dziś w dobie rewolucji cyfrowej zmaga się dodatkowo z problemem dopasowania programu kształcenia, który na etapie szkoły podstawowej stanowi podwalinę przyszłego wykształcenia do potrzeb i oczekiwań zmieniającej się rzeczyw...

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatyka

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa. Informatyka

Szkoła ma szczególnie ważne społecznie zadanie. Musi wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu aktywne, sprawne i godne funkcjonowania w społeczeństwie. Dziś w dobie przemian i dynamicznej ekspansji technologii musi również wykształcić w nim umiejętność przystosowywania się do zachodzących zmian. Wszystkie etapy edukacyjne powinny tworzyć spójny program, wspierający proces kszta...

Skills for Industry. Scaling-up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives.

Skills for Industry. Scaling-up Best practices and re-Focusing Programmes and Incentives.

Cyfryzacja zmienia sposób funkcjonowania gospodarki państw. Nowinki technologiczne zaburzają tradycyjne formy pracy a konkurencyjność przemysłu coraz częściej zależy od skutecznego wykorzystania nowych technologii oraz wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności siły roboczej. Wszelkie braki kompetencyjne w dziedzinie nowych technologii, niedobory i luki związane z wykorzystaniem umiejętności...

Glossary of Curriculum Terminology

Glossary of Curriculum Terminology

Współczesny system oświaty zmienia się dopasowując narzędzia i metody pracy do potrzeb jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość, w tym ta szkolna. Zmienia się również program nauczania. Kolejne reformy mają na celu poprawę jakości kształcenia i wyników nauczania. Publikowany słownik terminologii UNESCO IBE ma na celu ustalenie standardowych, uniwersalnych pojęć i definicji związanych z p...

Seeking Adequate Compencies fot the Future: The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students

Seeking Adequate Compencies fot the Future: The Digital Skills of Finnish Upper Secondary School Students

Umiejętności cyfrowe warunkują dziś czynne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Są potrzebne zarówno w nauce jak i pracy, towarzyszą codziennie podejmowanym działaniom, są ściśle powiązane z aktywnością człowieka. To jak funkcjonujemy na co dzień jest coraz częściej powiązane ze stopniem naszych umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych a trendy w rozwoju tec...

Professional Digital Competence in Teacher Education

Professional Digital Competence in Teacher Education

Kompetencje cyfrowe są współcześnie jednymi z najważniejszych umiejętności jakie nabyć musi człowiek aby aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji stało się elementem edukacji, która wychodzi poza dotychczasowe ramy i wyznacza nowe trendy, w których uczenie się i nauczanie trwa przez całe życie.  W publikacji dokonano analizy potrzeb w zakresie um...

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)

W dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych kształtowanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej jest priorytetowym zadaniem systemu oświaty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rządzący dokładają starań aby dopasować programy nauczania i narzędzia dydaktyczne do wymogów zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Publikowany dokument zawiera rekomendacje dotycz...

The Impact of an Integrated Robotics STEM Course with a Sailboat Topic on High School Students’ Perceptions of Integrative STEM, Interest, and Career

The Impact of an Integrated Robotics STEM Course with a Sailboat Topic on High School Students’ Perceptions of Integrative STEM, Interest, and Career

Życie w czasach dynamicznych zmian, które dzieją się za przyczyną ekspansji technologii stawia człowieka przed koniecznością nabycia kompetencji zarówno cyfrowych, które umożliwią wykorzystanie technologii w codziennym życiu jak i społecznych, które umożliwią przystosowanie się do zachodzących systematycznie zmian. System oświaty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i potrzebom zmieniają...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja