Biblioteka Cyfrowa

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

Edukacja systematycznie mierzy się z wyzwaniami jakie stawia przed nią rozwój technologiczny. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne usprawniają pracę a systematycznie podnoszone kompetencje cyfrowe zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli pozwalają na wprowadzanie zmian zarówno w formach jak i metodach pracy lekcyjnej. Niniejsza publikacja zawiera analizę postępów w zakresie wdrażania i wykorzystania IC...

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

Nowoczesne technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości zarówno szkolnej jak i zawodowej. Już na wczesnym etapie edukacji przykłada się wagę do kształcenia kompetencji cyfrowych, które umożliwią człowiekowi pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. W publikowanym artykule autor skupia się na myśleniu komputerowym jako narzędziu do rozwiązywania prob...

ProgrammingSkillsAudit Badanie umiejętności rozwiązywania problemów programistycznych

ProgrammingSkillsAudit Badanie umiejętności rozwiązywania problemów programistycznych

Metody i sposoby nauczania ewoluują i dopasowują się do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Dziś jednym z ważnych elementów w kształceniu jest nauka programowania, która rozwija umiejętność myślenia twórczego, analitycznego myślenia, sprawności w poszukiwaniu rozwiązań i zdobywaniu informacji czy pracy w grupie. Jest wiele argumentów, które przemawiają za wczesnym wprowadzaniem edukacji infor...

Programowanie z eTwinningksiążka, opis dobrej praktyki

Programowanie z eTwinning

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość wymaga umiejętności ciągłego, systematycznego dostosowywania się do panujących realiów. Kompetencje w zakresie TIK stały się jednymi z kluczowych we współczesnym świecie. Już od wczesnych lat dziecięcych przygotowuje się człowieka do edukacji całożyciowej, która umożliwi sprawne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości. W publikacji dokonano prezentacj...

Elektronika, mechatronika, robotyka. Zabawa i programowaniereferat, materiały konferencyjne

Elektronika, mechatronika, robotyka. Zabawa i programowanie

Adam Jurkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Edukacja we współczesnym zmieniającym się świecie stoi przed wieloma wyzwaniami. Musi dopasować treści, formy i metody pracy do oczekiwań i potrzeb współczesnego świata. Dynamika zmian jakie zachodzą na rynku technologii wyznacza trendy, a system oświaty musi nadążyć z realizacją oczekiwań. Dziś w dobie cyfryzacji umiejętności cyfrowe stały się jednymi z kluczowych, dlatego elementy nauczania zwią...

Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki

Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki

Informatyka, jest jednym z przedmiotów we współczesnej szkole, który spełnia oczekiwania uczniów i chętnie w nim uczestniczą. W ramach zajęć dzieci poznają świat nowoczesnych technologii, uczą się podstaw programowania i robotyki. W prezentowanym poradniku dla nauczycieli, zatwierdzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki” opracowanym przez Jacka Stańdo ...

Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży

Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży

Zgodnie z nową podstawą programową elementy informatyki wprowadzane są już na wczesnym etapie edukacji. Według podstawy programowej, która określa czego nauczyć powinna szkoła na poszczególnych etapach edukacji, uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej poznają zasady wprowadzające i rozwijające umiejętności związane z programowaniem. W materiale określono warunki i sposób realizacji kursu program...

Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań

Mistrzowie Kodowania Junior. Raport z badań

Umiejętność programowania stała się współcześnie jedną z kluczowych kompetencji, jakie nabyć powinien człowiek w procesie edukacji. W nauczaniu kładzie się duży nacisk na rozwijanie kreatywnego, logicznego myślenia, kształtowanie i doskonalenie umiejętności analitycznych oraz umiejętność poszukiwania i dochodzenia do własnych rozwiązań dlatego we współczesnym systemie oświaty dokonano zmian i wpro...

Kurs C++ Od zera do gier kodera

Kurs C++ Od zera do gier kodera

Programowanie wpisuje się współcześnie w umiejętności kluczowe, których nabycie determinuje jakość funkcjonowania w dorosłym życiu. Edukacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym wprowadziła elementy kodowania do podstawy programowej już na wczesnym etapie szkolnym. Tradycyjne metody nauczania ustępują miejsca tym wspieranym nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi, a komputer z dostępem do int...

Programowanie a rozwój moralny oraz poznawczy dzieciprezentacja

Programowanie a rozwój moralny oraz poznawczy dzieci

Stanisław Dylak

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowoczesne technologie dynamicznie wkroczyły w życie ludzi. Pojawienie się nowoczesnych narzędzi i możliwości jakie stwarzają w codziennym życiu zmieniło sposób postrzegania, sposób w jaki myślimy i działamy. Internet daje wiele możliwości, z których użytkownicy chętnie korzystają. Zafascynowanie technologiami spowodowało przewartościowanie wielu aspektów w niemal każdej ze sfer życia. Autor preze...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja