Biblioteka Cyfrowa

Raport z ewaluacji końcowej projektu pilotażowego „Szkoła dla Innowatora”raport z badań

Raport z ewaluacji końcowej projektu pilotażowego „Szkoła dla Innowatora”

Bartłomiej Walczak, Marta Wąsowska

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkoła podlega systematycznym zmianom, a co się z tym wiąże prowadzi szereg działań, które mają usprawnić proces dydaktyczny i dopasować go do zmieniającej się rzeczywistości.  Systematycznie dopasowuje metody i narzędzia pracy, indywidualizuje podejście do kształcenia i podnosi jakość procesu nauczania. Za procesem placówki stoi organ prowadzący oraz kadra zarządzająca i pedagogiczna, która reali...

Projekt – relacje. Poradnik o procesie grupowym dla pracujących z młodzieżąporadnik, książka

Projekt – relacje. Poradnik o procesie grupowym dla pracujących z młodzieżą

Michał Tragarz, Aneta Derda, Agnieszka Jarmuł, Judyta Ziętkowska, Greta Droździel-Papuga, Anna Pająk, Monika Prus-Głaszczka

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Każdy człowiek ma jakąś funkcję w społeczeństwie i współpracuje w ramach swoich funkcji z innymi uczestnikami życia społecznego. Tworzą grupy, które integrują się tworząc proces wzajemnych relacji ukierunkowany na realizację wspólnych działań. W publikowanym poradniku omówiono zjawisko procesu grupowego w środowisku uczniowskim, zawarto wskazówki jak ćwiczyć komunikację w relacjach w zespole, omów...

Ćwiczenia dla wzmocnienia. Jak zrobić projekt zespołowy i dalej lubić ludzi? Poradnik dla młodzieżyporadnik

Ćwiczenia dla wzmocnienia. Jak zrobić projekt zespołowy i dalej lubić ludzi? Poradnik dla młodzieży

Aneta Derda, Agnieszka Jarmuł, Judyta Ziętkowska

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Praca w zespole jest elementem życia społecznego, z którym mierzy się każdy wchodzący w życie społeczne człowiek. Interakcje w grupie budują relacje, tworzą komunikację, jednoczą w dążeniu do wspólnego celu. Autorzy publikacji przygotowali materiał, w którym opisali jak zrobić projekt zespołowy, czym jest metoda projektu i jak należy pracować aby praca w zespole przynosiła jak najskuteczniejsze ef...

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! - Wprowadzenie

Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szkołę! - Wprowadzenie

konsorcjum projektu EDUSPACES21 (lider: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej)

Innowacje są elementem współczesności, jesteśmy na co dzień świadkami wyścigu technologicznego, który dotyczy różnych środowisk, w tym edukacyjnego. Prezentowana publikacja zawiera wiele inspiracji i pomysłów, które mają wspierać środowisko edukacyjne w dążeniu do rozwoju.  Niewątpliwie szkoła wymaga zmian, musi dopasować się do potrzeb rynku. Autorzy publikacji wskazują trendy w dydaktyce, sposób...

Przestrzeń w edukacji - poradnik dla szkół

Przestrzeń w edukacji - poradnik dla szkół

konsorcjum projektu NOVIGADO (lider: Fundacja Think!)

Wraz ze zmianami jakie niesie rozwój cyfryzacji zmieniają się narzędzia i metody pracy w edukacji. Szkoła wychodzi z tradycyjnych standardów i dopasowuje się do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. W publikowanym poradniku skierowanym do szkół dokonano analizy środowiska uczenia się  w jakim funkcjonuje współczesny uczeń i wskazano kierunki rozwoju jakie musi obrać system oświaty aby spełnić w...

Raport Końcowy. Badanie pracodawców z branży ICT

Raport Końcowy. Badanie pracodawców z branży ICT

Branża IT jest prężnie funkcjonującym działem gospodarki, który systematycznie rozrasta się i otwiera nowe możliwości. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających kompetencje na miarę potrzeb. Niniejszy raport jest częścią projektu, na który składają się badania stanu i zapotrzebowania na specjalistów ICT w Polsce, w szczególności w odniesieniu do ...

Raport Końcowy. Badanie potencjalnych kandydatów na studia projektu AI Techraport z badań

Raport Końcowy. Badanie potencjalnych kandydatów na studia projektu AI Tech

Maciej Maj, Joanna Jaworska, Justyna Wojtun

Ministerstwo Cyfryzacji, AI Tech Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Nowoczesne narzędzia są elementem współczesnej rzeczywistości. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych rośnie potrzeba kształcenia i doskonalenia kompetencji umożliwiających aktywne i efektywne wykorzystanie ich w codziennym życiu. Publikowane badanie zostało zrealizowane w celu rozpoznania stanu, potrzeb i barier rynku z perspektywy uczelni predysponowanych do prowadzenia studiów projektu AI Tech. ...

Czym jest STEAM?

Czym jest STEAM?

Projekt Zmiana

System oświaty ewoluuje, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Autorzy „Projektu Zmiana” w ramach cyklicznych spotkań podejmują tematy dotyczące współczesnej szkoły i zmian jakie w niej zachodzą. Publikowany materiał wyjaśnia czym jest STEAM, narzędzie, które we współczesnym systemie oświaty umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności w atrakcyjny d...

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Cyberprzestrzeń: wyprawa do wnętrza netu.

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Cyberprzestrzeń: wyprawa do wnętrza netu.

Nowoczesne technologie są współcześnie nieodłącznym elementem codzienności a wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniają się potrzeby w zakresie kompetencji priorytetowych współcześnie. Dziś w dobie ekspansji cyfrowej umiejętności cyfrowe stały się umiejętnościami kluczowymi, które umożliwiają aktywne uczestnictwo człowieka w życiu społeczno-gospodarczym. Publikowany poradnik dydaktyczny dla nauczyci...

STEAM w klasie. Jak to zrobić?

STEAM w klasie. Jak to zrobić?

Projekt Zmiana

Edukacja jest stałym i ważnym elementem życia każdego człowieka a rozważania na jej temat podejmują zarówno praktycy jak i laicy w dziedzinie. Autorzy „Projektu Zmiana” w ramach cyklicznych spotkań poruszają tematy związane z systemem oświaty, współczesną szkołą i problematyką powiązaną z dydaktyką. W publikowanych podcastach zainteresowani mogą znaleźć zarówno ciekawe informacje dotyczące edukacj...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja