Biblioteka Cyfrowa

Raport Końcowy. Badanie potencjalnych kandydatów na studia projektu AI Techraport z badań

Raport Końcowy. Badanie potencjalnych kandydatów na studia projektu AI Tech

Maciej Maj, Joanna Jaworska, Justyna Wojtun

Ministerstwo Cyfryzacji, AI Tech Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Nowoczesne narzędzia są elementem współczesnej rzeczywistości. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych rośnie potrzeba kształcenia i doskonalenia kompetencji umożliwiających aktywne i efektywne wykorzystanie ich w codziennym życiu. Publikowane badanie zostało zrealizowane w celu rozpoznania stanu, potrzeb i barier rynku z perspektywy uczelni predysponowanych do prowadzenia studiów projektu AI Tech. ...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

MENTEP Executive Report, Summary of results of the field trials: The impact of the technology-enhanced self-assessment tool (TET-SAT).

MENTEP Executive Report, Summary of results of the field trials: The impact of the technology-enhanced self-assessment tool (TET-SAT).

Projekt MENTEP (Mentoring Technology - Enhanced Pedagogy) był eksperymentem w zakresie polityki europejskiej finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +. W ramach projektu dokonano analizy potrzeb w zakresie edukacji z jakimi mierzyć się muszą polityki krajów UE. W publikacji przybliżono założenia projektu, omówiono potrzebą usprawnienia wdrażania technologii informacyjno-kom...

Spotkanie Techniczne projektu e-podręczniki

Spotkanie Techniczne projektu e-podręczniki

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych. Przygotowana prezentacja dotyczy projektu ministerialnego, wprowadzającego na rynek oświatowy nowy model narzędzia edukacyjnego jakim jest e-podręcznik. W materiale zobrazowano podstawową funkcjonalność e-podręczników oraz pokazano infrastrukturę platformy technologicznej tego narzęd...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja