Biblioteka Cyfrowa

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.raport z badań

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

Tomasz Greczyło, Małgorzata Musialik

Instytut Badań Edukacyjnych

CROSSCUT to międzynarodowy projekt finansowany z funduszy ERASMUS+ i koordynowany przez francuski Centre International d’Études Pédagogiques. Ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. W publikacji zdefiniowano nauczanie międzyprzedmiotowe oraz przedstawiono wyniki badania sytuacyjnego prowadzonego w ramach projektu, które ob...

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUTraport z badań

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUT

Tomasz Greczyło, Michał Rostworowski

Instytut Badań Edukacyjnych

CROSSCUT to projekt, który ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. Publikowany raport został przygotowany w ramach projektu CROSSCUT i stanowi kontynuację wstępnie przeprowadzonego badania sytuacyjnego. Omówiono w nim kolejne etapy realizacji projektu i wyniki badań, które umożliwiają uzyskanie informacji  z  poszczególnyc...

RECOMMENDATIONS FOR CROSS-CURRICULAR TEACHING IMPLEMENTATION

RECOMMENDATIONS FOR CROSS-CURRICULAR TEACHING IMPLEMENTATION

Każdy człowiek, który chce świadomie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym musi mierzyć się z wyzwaniem jakim jest dopasowanie umiejętności do potrzeb i oczekiwań zmieniającego się rynku. W szczególnie trudnej sytuacji są współcześni nauczyciele, którzy pomimo, iż często sami borykają się z problemem niedostosowania kompetencji do wymagań, muszą rozwijać również kompetencje niezbę...

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.opis dobrej praktyki

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

Tomasz Greczyło, Michał Rostworowski

Instytut Badań Edukacyjnych

Dziś edukacja wychodzi poza standardy kształcenia formalnego, zgodnego z programem nauczania. Aby sprostać wyzwaniom jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, konieczne jest podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i kształcenia kompetencji umożliwiających dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku. Odpowiedzą na takie wyzwania ma być projekt Crosscut, który zapewnia możliwość system...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja