Biblioteka Cyfrowa

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2014książka

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2014

Ewa Raińska-Nowak, Paweł Czapliński, Barbara Milewska, Gracjana Więkowska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program eTwinning to innowacyjna propozycja skierowana do uczniów i nauczycieli zainteresowanych współpracą i komunikacją z partnerami z różnych krajów Europy. Umożliwia edukację poprzez komunikację za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi cyfrowych, realizację międzynarodowych projektów, wymianę opinii i doświadczeń. Prezentowana publikacja zawiera opisy 22 najlepszych projektów, które zostały zrea...

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2013książka

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2013

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

System oświaty dokłada wszelkich starań aby umożliwić młodym dobry start w dorosłość. Zmienia narzędzia, metody i formy pracy, dopasowując je do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Szkoła z tradycyjnej przeobraża się w cyfrową , w której dużą rolę odgrywają dziś nowoczesne środki komunikacji i cyfrowe narzędzia dydaktyczne. eTwinning jest jedną z propozycji edukacyjnych cieszących się coraz w...

The Meaning of eTwinning

The Meaning of eTwinning

Wiele dziś mówi się o zmianach, które zachodzą w systemie oświaty za pośrednictwem ekspansji technologii cyfrowych w codzienne życie człowieka.  Edukacja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającej się rzeczywistości otwiera się na świat i zmienia formy, metody i narzędzia pracy stosowane do niedawna w procesie kształcenia. Program eTwinning jest jedną z propozycji jakie promuje Fundacja Rozwoju...

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku

Program eTwinning. Rejestracja i narzędzia krok po kroku

Program eTwinning to innowacyjna propozycja skierowana do uczniów i nauczycieli, która otwiera nowe możliwości w tradycyjnym systemie uczenia się i nauczania. Projekt oparty na wykorzystaniu nowoczesnej technologii w procesie komunikacji zdecydowanie rozszerza zakres możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Proponowana prezentacja oprac...

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2016książka

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning 2016

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prezentuje kolejny materiał zawierający projekty, które zwyciężyły w konkursie eTwinning. Publikacja opracowana w formie przewodnika zawiera przegląd projektów, które zostały najwyżej ocenione w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016. Znalazły się w niej wszystkie niezbędne informacje i dane dotyczące realizowanych zadań i szczegółowe opisy podejmowanych działań, k...

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2012książka

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2012

Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi od kilku lat wiele działań na terenie Polski i Europy, które mają na celu wspieranie i realizację zadań skierowanych na rzecz rozwoju edukacji i promowanie inicjatyw edukacyjno-informacyjnych. W ramach wydarzeń edukacyjnych organizuje konkursy, których celem jest ocena i promowanie rezultatów opracowanych projektów. W prezentowanej publikacji opisano sied...

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2011książka

Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu eTwinning 2011

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Niniejsze opracowanie jest kolejną z serii prezentowanych corocznie publikacją prezentującą opisy najlepszych projektów nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie eTwinning. Materiał zawiera projekty działań realizowanych w roku 2011 wraz z konkursami tematycznymi: eTwinning w szkolnej bibliotece, konkursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz konkursu językowego.

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010książka

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Współczesny świat to świat zmian, które dzieją się głównie za przyczyną ekspansji technologii w codzienne życie człowieka. Edukacja stoi przed ogromnym wyzwaniem, musi przygotować społeczeństwo do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza wieloma programami edukacyjnymi, których głównym celem jest integracja edukacji i technologii. W niniejszej pub...

eTwinning w Polsce - to już 5 lat. Wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakościksiążka

eTwinning w Polsce - to już 5 lat. Wybór projektów nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości

Ewa Raińska-Nowak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program eTwinning to innowacyjna propozycja edukacyjna, która wychodzi poza standardy tradycyjnych metod i form pracy z uczniem. Publikacja stanowi podsumowanie 5 letniej pracy nad realizacją projektów w ramach programu eTwinning. W materiale zdefiniowano pojęcia związane z zagadnieniem , wskazano cele, które przyświecają twórcom i propagatorom projektu oraz zawarto opisy przykładów dobrej praktyk...

eTwinning dziś

eTwinning dziś

Nowoczesne technologie otwierają przed użytkownikami wiele możliwości. W dobie globalizacji i łatwego dostępu do narzędzi cyfrowych przedefiniowane zostały pojęcia czasu i odległości, zmienił się również sposób komunikacji. Technologie stały się narzędziami codziennego użytku ułatwiającymi i uatrakcyjniającymi zarówno pracę jak i naukę. eTwinning to innowacyjna propozycja edukacyjna, skierowana za...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja