Biblioteka Cyfrowa

Projekt – relacje. Poradnik o procesie grupowym dla pracujących z młodzieżą

Projekt – relacje. Poradnik o procesie grupowym dla pracujących z młodzieżą

Każdy człowiek ma jakąś funkcję w społeczeństwie i współpracuje w ramach swoich funkcji z innymi uczestnikami życia społecznego. Tworzą grupy, które integrują się tworząc proces wzajemnych relacji ukierunkowany na realizację wspólnych działań. W publikowanym poradniku omówiono zjawisko procesu grupowego w środowisku uczniowskim, zawarto wskazówki jak ćwiczyć komunikację w relacjach w zespole, omów...

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych na rok szkolny 2010/2011 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego ...dokument

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych na rok szkolny 2010/2011 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego ...

Towarzystwo Salezjańskie

Towarzystwo Salezjańskie

Edukacja pełni niezwykle ważną rolę w życiu człowieka. Proces kształcenia odbywa się od wczesnego dzieciństwa i trwa przez wiele lat. Zmieniają się narzędzia i metody pracy jednak cel pozostaje ten sam, szkoła ma wspierać pełny rozwój młodego człowieka i przygotowywać go do życia i realizacji zadań jakie postawi przed nim dorosłość. Publikacja zawiera wytyczne dotyczące realizacji projektów edukac...

W jaki sposób prawidłowo stosować metodę projektu?

W jaki sposób prawidłowo stosować metodę projektu?

Praca metodą projektu otwiera przed nauczycielem i uczniem nowe możliwości edukacyjne. Jest jedną z metod kształcenia, która angażuje uczestników procesu dydaktycznego, skłania do podejmowania inicjatyw własnych i aktywizacje ucznia w dążeniu do celu edukacyjnego jakim jest zdobywanie i zgłębianie wiedzy i umiejętności, potrzebnych tak na aktualnej ścieżce kształcenia jak i w późniejszym życiu zaw...

Projekt edukacyjny jako metodaprezentacja

Projekt edukacyjny jako metoda

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Projekt edukacyjny jest jedną z metod nauczania, która wykorzystuje potencjał uczniów i aktywizując angażuje do podejmowania działań mających na celu wsparcie procesu kształcenia. W materiale omówiono założenia pracy metodą projektu, przybliżono historię włączania projektu edukacyjnego jako metody dydaktycznej w polskim systemie oświaty i zdefiniowano pojęcia związane ze zmianą podejścia do edukac...

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?poradnik

Projekt edukacyjny w ośmiu krokach. Miniporadnik dla nauczycieli. Jakie życiowe kompetencje pomaga kształtować praca metodą projektu?

Katarzyna Czeczott-Łukasik, Barbara Podgórska

Nowa Era Spółka z o.o.

Praca metodą projektu jest coraz chętniej wykorzystywana w procesie kształcenia. Po to innowacyjne narzędzie sięga coraz szersze grono pedagogów, którzy chcą w aktywny sposób włączyć uczniów w proces zdobywania wiedzy i umiejętności. Publikowany poradnik zawiera praktyczne wskazówki i przykłady projektów realizowanych w rożnych szkołach w Polsce. W materiale omówiono założenia metody projektu, zal...

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

CROSSCUT. Badanie sytuacyjne – efekt realizacji projektu. Output 1.

Instytut Badań Edukacyjnych

CROSSCUT to międzynarodowy projekt finansowany z funduszy ERASMUS+ i koordynowany przez francuski Centre International d’Études Pédagogiques. Ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. W publikacji zdefiniowano nauczanie międzyprzedmiotowe oraz przedstawiono wyniki badania sytuacyjnego prowadzonego w ramach projektu, które ob...

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUT

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUT

Instytut Badań Edukacyjnych

CROSSCUT to projekt, który ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. Publikowany raport został przygotowany w ramach projektu CROSSCUT i stanowi kontynuację wstępnie przeprowadzonego badania sytuacyjnego. Omówiono w nim kolejne etapy realizacji projektu i wyniki badań, które umożliwiają uzyskanie informacji  z  poszczególnyc...

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

PROJEKT CROSSCUT: Kompetencje kluczowe dla nauczania międzyprzedmiotowego w Unii Europejskiej – Ramy odniesienia.

Instytut Badań Edukacyjnych

Dziś edukacja wychodzi poza standardy kształcenia formalnego, zgodnego z programem nauczania. Aby sprostać wyzwaniom jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość, konieczne jest podejmowanie działań na rzecz doskonalenia zawodowego i kształcenia kompetencji umożliwiających dopasowanie umiejętności do potrzeb rynku. Odpowiedzą na takie wyzwania ma być projekt Crosscut, który zapewnia możliwość system...

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010

Zwycięskie projekty w konkursach programu eTwinning 2010

Współczesny świat to świat zmian, które dzieją się głównie za przyczyną ekspansji technologii w codzienne życie człowieka. Edukacja stoi przed ogromnym wyzwaniem, musi przygotować społeczeństwo do życia w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza wieloma programami edukacyjnymi, których głównym celem jest integracja edukacji i technologii. W niniejszej pub...

Examining the Characteristics of Digital Learning Games Designed by In-service Teachers

Examining the Characteristics of Digital Learning Games Designed by In-service Teachers

Gry stanowią jedną z bardziej atrakcyjnych form rozrywki do jakiej dostęp na współczesny człowiek. Wraz z rozwojem technologii zmieniają one formę, która modyfikowana jest przez trendy i potrzeby rynku technologii. Do niedawna gry postrzegane były jedynie jako źródło potencjalnej rozrywki, dziś coraz częściej traktowane są jako środowisko do nauki, które otwiera zarówno przed nauczycielem jak i uc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja