Biblioteka Cyfrowa

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych na rok szkolny 2010/2011 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego ...

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych na rok szkolny 2010/2011 Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego ...

Edukacja pełni niezwykle ważną rolę w życiu człowieka. Proces kształcenia odbywa się od wczesnego dzieciństwa i trwa przez wiele lat. Zmieniają się narzędzia i metody pracy jednak cel pozostaje ten sam, szkoła ma wspierać pełny rozwój młodego człowieka i przygotowywać go do życia i realizacji zadań jakie postawi przed nim dorosłość. Publikacja zawiera wytyczne dotyczące realizacji projektów edukac...

Lubię to! Nastolatki w mediach społecznościowych (13-15 lat)

Lubię to! Nastolatki w mediach społecznościowych (13-15 lat)

Wirtualna rzeczywistość stała się środowiskiem, w którym funkcjonuje wielu młodych użytkowników sieci. To miejsce spotkań ze znajomymi, nauki i rozrywki. Młodzi przenoszą dużą część aktywności do świata, który dla dorosłych nadal pozostaje niedostępny. Akademia Nask publikuje cyklicznie materiały edukacyjne, które mają podnosić świadomość korzyści i zagrożeń jakie wiążą się z byciem online, pokazu...

Zespół sprawnego reagowania cz.1

Zespół sprawnego reagowania cz.1

Dynamiczne zmiany jakie niesie postęp technologiczny wprowadziły modyfikacje w wielu obszarach życia człowieka. Zmiany nie ominęły systemy oświaty, który do nie dawna funkcjonował według sztywnych, tradycyjnych zasad.  Edukacja informatyczna znalazła swoje miejsce w podstawie programowej nauczania już na wczesnym etapie szkolnym i kształci w młodych użytkownikach technologii kompetencje w zakresie...

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

Nasz projekt eTwinning 2015. Zwycięskie projekty w konkursie

eTwenning to program, który łączy nowoczesne technologie, komunikację i naukę. Otwiera nowe możliwości edukacyjne i szkoleniowe oraz ułatwia współpracę, wymianę doświadczeń, poglądów i realizacje działań na rzecz rozwoju zarówno własnego nauczycieli jak i ich podopiecznych, uczniów placówek oświatowych. Stwarza możliwość budowania relacji i umożliwia kontakt na odległość. Poprzez integrację nauki ...

Douglas Barnes ponownie odczytany…

Douglas Barnes ponownie odczytany…

Nowoczesne technologie zmieniły sposób postrzegania świata. Zmiany dotyczą wielu aspektów życia społeczno-gospodarczego człowieka. Ekspansja cyfrowa zmieniła podejście do wykonywania codziennych czynności, zmieniła również sposób komunikowania się. W materiale poruszono problem komunikacji w kontekście kształtowania kultury porozumiewania się w klasie szkolnej, podnoszony przez Douglas Barnes w ks...

List Ministra Edukacji Narodowej do Marszałków Województw

List Ministra Edukacji Narodowej do Marszałków Województw

20 kwietnia 2017 roku Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Minister Cyfryzacji skierowały list do Marszałkow Województw w sprawie wybranych projektów edukacyjnych zakładających działania na rzecz informatyzacji polskich szkoł w ramach Regionalnych Programow Operacyjnych. Zwróciły w nim uwagę na wagę priorytetowych zadań zwiazanych z działaniami Ministerstwa na rzecz rozwoju systemu oświaty ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja