Biblioteka Cyfrowa

POLICY NOTE 2/2020 SŁABSZE WYNIKI POLSKICH CZWARTOKLASISTÓW: ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYNraport ekspercki

POLICY NOTE 2/2020 SŁABSZE WYNIKI POLSKICH CZWARTOKLASISTÓW: ANALIZA MOŻLIWYCH PRZYCZYN

Ocena wyników nauczania jest jednym z elementów procesu kształcenia. Braki edukacyjne ograniczają możliwości edukacyjne na kolejnych poziomach kształcenia, dlatego konieczne jest monitorowanie wiedzy uczniów kończących kolejne etapy szkoły. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki ...

POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI?  WYNIKI BADANIA TIMSS 2019raport z badań

POLICY NOTE 1/2020 CO POTRAFIĄ POLSCY CZWARTOKLASIŚCI? WYNIKI BADANIA TIMSS 2019

Jednym z elementów procesu kształcenia jest ewaluacja, czyli ocena efektów nauczania. W materiale zawarto wyniki międzynarodowego  badania TIMSS (Trends in Mathematics and Science Achievement), które obrazuje poziom wiedzy w zakresie matematyki i przyrody jaki osiągnęli uczniowie klas czwartych szkół podstawowych w różnych krajach. Raport pokazuje jak na światowym tle prezentują się polscy czwarto...

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinningraport z badań

Nauczyciele w sieci. Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

Jadwiga Fila, Agnieszka Rybińska, Monika Regulska, Mateusz Jeżowski, Michał Pachocki, Bogdan Sot

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Central Support Service for eTwinning

Pandemia, z którą mamy dziś do czynienia w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 zmieniła sposób funkcjonowania ludzi. Wszystkie działania czy to społeczne, ekonomiczne czy gospodarcze są dziś uwarunkowane sytuacją epidemiczną. Duża część aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej, która umożliwia realizację codziennych obowiązków w bezpieczny sposób. W publi...

Informacja o wynikach kontroli: REALIZACJA PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ (OSE)raport ekspercki

Informacja o wynikach kontroli: REALIZACJA PROGRAMU OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ (OSE)

System oświaty stoi współcześnie przed koniecznością dopasowania narzędzi do warunków, w jakich odbywa się proces uczenia się i nauczania. Jednym z priorytetów, który ma wyrównywać szanse edukacyjne uczniów jest zapewnienie szkołom dostępu do Internetu. W publikacji dokonano analizy prac realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), publicznej sieci telekomunikacyjnej, w ramach kt...

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUTraport z badań

Nauczanie międzyprzedmiotowe - spostrzeżenia praktyków. Zestawienie wyników drugiego badania kwestionariuszowego w ramach projektu CROSSCUT

CROSSCUT to projekt, który ma na celu stworzenie narzędzi wspierających wdrożenie i upowszechnianie nauczania międzyprzedmiotowego w szkołach. Publikowany raport został przygotowany w ramach projektu CROSSCUT i stanowi kontynuację wstępnie przeprowadzonego badania sytuacyjnego. Omówiono w nim kolejne etapy realizacji projektu i wyniki badań, które umożliwiają uzyskanie informacji  z  poszczególnyc...

PISA 2018   Czytanie, rozumienie, rozumowanie

PISA 2018 Czytanie, rozumienie, rozumowanie

Edukacja jest niezwykle ważnym elementem życia człowieka. Zaczyna się już na wczesnym etapie dzieciństwa i trwa coraz częściej do później starości. Przez całe życie człowiek nabywa wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ideą twórców Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) było stworzenie narzędzia, które umożliwi monitorowanie poziom...

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.raport z badań

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Czas pandemii COVID-19 to trudny czas dla systemu oświaty, który niemal z dnia na dzień musiał dopasować sposób nauczania do wymagań związanych z koniecznością organizacji procesu  nauczania na odległość. W publikowanej prezentacji zawarto wyniki badań, które obrazują stan edukacji zdalnej w szkołach. Pokazano rozwiązania, jakie  zastosowano w szkołach w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, ...

FOMO 2019 Polacy a lęk przed odłączeniem - raport z badań

FOMO 2019 Polacy a lęk przed odłączeniem - raport z badań

Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytet Warszawski

Dynamiczny rozwój technologii zmusza współczesnego człowieka do systematycznego doskonalenia i podnoszenia kompetencji związanych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych w codziennym życiu. Otwarty i nieograniczony dostęp do nowości technologicznych z jednej strony otwiera nowe możliwości, z drugiej niesie wiele zagrożeń, z których zachłyśnięty możliwościami użytkownik/odbiorca nie zdaje ...

Raport Gumtree 2017: AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy

Raport Gumtree 2017: AKTYWNI+ Przyszłość rynku pracy

Rynek pracy zmienia się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą i zarówno pracodawcy jak i pracownicy obserwując panujące na świecie trendy próbują dopasować się do potrzeb i oczekiwań. Raport Gumtree.pl „Aktywni+ Przyszłość rynku pracy” opracowany został po to, aby dokonać analizy sytuacji panującej na rynkach i wskazać kierunki rozwoju zawodowego, które będą aktualne i pożą...

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświatyraport ekspercki

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświaty

Współczesna edukacja podlega procesowi zmian, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu oświaty do zmieniającej się rzeczywistości, oczekiwań społeczeństwa, potrzeb gospodarki i rynku. Kolejne reformy stawiały zarówno uczniów jak i nauczycieli przed wyzwaniami, które pojawiały się w związku ze zmianami, dotyczyły one bowiem niemal wszystkich elementów składowych pro...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja