Biblioteka Cyfrowa

OECD Multilingual Summaries: TALIS 2018 Results (Volume I) Teachers and School Leaders as Lifelong Learnersrecenzja

OECD Multilingual Summaries: TALIS 2018 Results (Volume I) Teachers and School Leaders as Lifelong Learners

Międzynarodowe badanie OECD dotyczące nauczania i uczenia się (TALIS) to największe międzynarodowe badanie, skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół, w którym ocenie poddaje się warunki pracy i środowiska uczenia się. Oceny dokonuje się w oparciu o pięć filarów takich jak wiedza i umiejętności wymagane do nauczania, prestiż zawodu i jego postrzeganie, możliwości rozwoju, kultura współpracy wśr...

Opinia o książce dr Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.recenzja

Opinia o książce dr Marzeny Żylińskiej „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”.

Edukacja jest elementem rozwoju. Kształtuje i wychowuje człowieka na wszystkich etapach rozwoju. Niezwykle ważne jest wiec odpowiedzialne dostarczanie wartościowych treści, które umożliwią prowadzenie procesu nabywania wiedzy i umiejętności w prawidłowy sposób. W publikowanym liście, skierowanym do Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Minister Edukacji, Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk pod...

Digital skills: unlocking the information societyrecenzja

Digital skills: unlocking the information society

Współczesne społeczeństwo coraz częściej określa się mianem społeczeństwa informacyjnego. Żyjemy w świecie technologii, w którym dostęp do informacji stał się niezwykle łatwy. Problemem  jest jedynie poziom kompetencji, który albo umożliwia albo utrudnia możliwość korzystania z informacji i wykorzystania ich w codziennym życiu. W materiale dokonano analizy  możliwości jakie niesie otwarty dostęp d...

Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013...recenzja

Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013...

Żyjemy w świecie, w którym dostęp do nowoczesnych technologii stał się powszechny. Narzędzia cyfrowe są narzędziami codziennego użytku, towarzyszą człowiekowi już od wczesnego dzieciństwa. Manfred Spitzer poruszył w swojej książce niezwykle ważny, a często bagatelizowany problem  związany z cyfryzacją codziennego życia, , który dotyczy zarówno dzieci jaki i dojrzałych członków społeczeństwa. Wskaz...

Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej

Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej

Nowoczesne technologie zrewolucjonizowały rynek. Stały się nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości. Znajdują zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach życia. W związku ekspansją technologii w życie każdego człowieka jakiej jesteśmy świadkami, koniecznością stało się podejmowanie i realizowanie działań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności związanych z wykorzystaniem i...

Od Cro Magnon do Facebooka – wielopłaszczyznowe implikacje cyfrowej rewolucjirecenzja

Od Cro Magnon do Facebooka – wielopłaszczyznowe implikacje cyfrowej rewolucji

W życiu każdego człowieka zachodzą zmiany. Dotyczą zarówno rozwoju osobistego, jak i środowiska w którym funkcjonuje. Człowiek zmuszony jest dostosowywać się do nich na bieżąco aby moc uczestniczyć aktywnie w życiu społecznym i otaczającej go rzeczywistości. Zmiany jakich doświadczamy determinowane są przez różne czynniki, tak te zależne od nas samych jak również te, na które nie mamy wpływu. Jedn...

Kompetencje cyfrowe. Co zmierzył Eurostat w 2014 roku?recenzja

Kompetencje cyfrowe. Co zmierzył Eurostat w 2014 roku?

Kompetencje cyfrowe determinują współcześnie jakość życia człowieka i sposób jego funkcjonowania w społeczeństwie. Umiejętności w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii stały się jednymi z bardziej pożądanych w wielu obszarach aktywności człowieka. W publikacji przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych przez EUROSTAT, czyli europejski urząd statystyczny, podane do wiadomości pub...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja