Biblioteka Cyfrowa

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświaty

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświaty

Współczesna edukacja podlega procesowi zmian, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu oświaty do zmieniającej się rzeczywistości, oczekiwań społeczeństwa, potrzeb gospodarki i rynku. Kolejne reformy stawiały zarówno uczniów jak i nauczycieli przed wyzwaniami, które pojawiały się w związku ze zmianami, dotyczyły one bowiem niemal wszystkich elementów składowych pro...

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)

Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” (...)

W dobie dynamicznego rozwoju technologii cyfrowych kształtowanie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej jest priorytetowym zadaniem systemu oświaty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym rządzący dokładają starań aby dopasować programy nauczania i narzędzia dydaktyczne do wymogów zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Publikowany dokument zawiera rekomendacje dotycz...

Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Poprawa i modernizacja edukacji

Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Poprawa i modernizacja edukacji

Edukacja jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na przyszłość człowieka, dlatego poświęca się jej wiele uwagi. Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie nabywają umiejętności, wiedzę i kształtują postawy pozwalające na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Pomimo, iż reformy wprowadzane do systemu kształcenia miały poprawić stan oświaty, a inicjatywy i programy kolejno wdrażane miały ...

Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych. Raport fundacji Evidence Institute oraz ZNP

Szkolne talenty Europy u progu zmian. Polscy uczniowie w najnowszych badaniach międzynarodowych. Raport fundacji Evidence Institute oraz ZNP

Współcześnie debaty dotyczące edukacji przybierają na sile. Rozwój cywilizacji, reformy oświatowe, zmieniające się wytyczne dotyczące podstawy programowej oraz zmiany w zakresie środków i narzędzi dydaktycznych kierunkowane na uwzględnianie w procesie edukacji nowoczesnych technologii powodują, że temat edukacji w Polsce jest ciągle żywy. Jest wielu przeciwników, krytykujących oświatę i zmiany jak...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja