Biblioteka Cyfrowa

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, dynamicznie zmieniają gospodarkę, kształtują rynek pracy, wpływają na system oświaty i wskazują nowe trendy w dydaktyce. Publikowana prezentacja zawiera scenariusze i rekomendacje na rok 2030, które powinny ułatwić  procesy wdrażania innowacji i nabywania kompetencji umożliwiających efektywne wykorzystanie technologii w codziennym życiu, pra...

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych.raport ekspercki, materiały konferencyjne, opis dobrej praktyki

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych.

Fundacja Katalyst Education

Fundacja Katalyst Education

Szkoła jest miejscem, w którym każde dziecko powinno uzyskać dostęp do wiedzy i umiejętności , które przygotują go do dorosłego, dojrzałego życia w społeczeństwie. Pomimo, iż system oświaty systematycznie dąży do realizacji swoich zadań, w rzeczywistości na każdym etapie edukacyjnym, w każdej szkole i klasie spotkać można zarówno pojedyncze jak i grupowe przypadki, w których uczniowie mierzą się z...

Our Europe, Our Rights, Our Future

Our Europe, Our Rights, Our Future

Dzieci są przyszłością kraju, dorośli często pokładają w nich nieurzeczywistnione nadzieje i plany. Każde dziecko jest wyjątkowe, każde powinno być indywidualnie traktowane, dlatego tak ważne jest tworzenie indywidualnych warunków rozwoju. W niniejszym raporcie zwrócono uwagę na konieczność tworzenia optymalnego środowiska, które umożliwi każdemu młodocianemu prawidłowy start. Materiał jest zachęt...

Uwagi i rekomendacje Rady do Spraw Cyfryzacji dotyczące przeciw-działania zjawisku tzw. „fake news”dokument

Uwagi i rekomendacje Rady do Spraw Cyfryzacji dotyczące przeciw-działania zjawisku tzw. „fake news”

Dominik Batorski, Izabela Albrycht, Roman Bieda, Karol Dobrzeniecki, Łukasz Jachowicz, Dariusz Milka, Tomasz Muda, Krzysztof Siewicz

Ministerstwo Cyfryzacji, Rada do Spraw Cyfryzacji

Nowoczesne technologie są dziś elementem codzienności. Otwierają wiele możliwości, w tym szeroki dostęp do wiedzy i informacji. Ocena wiarygodności dostępnych treści jest jedną z kluczowych współcześnie kompetencji, która umożliwia weryfikację dostępnych treści i ocenę wartości jaką prezentują. Jak wynika z prowadzonych badań nie wszyscy użytkownicy posiadają umiejętność filtrowania informacji i w...

PARTNERSTWA DAJĄ MOC!

PARTNERSTWA DAJĄ MOC!

Projekt „e – Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowany w latach 2017-2019 miał na celu zwiększenie umiejętności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Miał stanowić wsparcie dla osób dorosłych w zmaganiach na trudniej ścieżce kształcenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych. Publikowany raport jest zbiorem informacji na temat projektu. Omówiono w n...

Digital Education Action Plan Update - Roadmap of EU Initiative

Digital Education Action Plan Update - Roadmap of EU Initiative

Kompetencje cyfrowe są dziś kompetencjami kluczowymi w dynamicznie rozwijającym się świecie, dlatego niezwykle ważne są decyzje podejmowane na szczeblach państwowych dotyczące polityki i pomocy w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności umożliwiających aktywne uczestnictwo w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Publikowany materiał zawiera rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące organizac...

Strategia umięjetności OECD Polska. Wnioski i rekomendacje. Streszczenie raportu.raport z badań

Strategia umięjetności OECD Polska. Wnioski i rekomendacje. Streszczenie raportu.

OECD iLibrary

Zmiany jakie zachodzą współcześnie w niemal wszystkich obszarach społeczno-gospodarczych państw wiążą się niewątpliwie z dynamicznym rozwojem technologicznym. Cyfryzacja i mechanizacja wprowadziły nowe trendy w sposobie prowadzenia przedsiębiorstw i zmieniły ich dotychczasowy kształt. Kształcenie umiejętności pozwalających na dopasowanie się człowieka do wymogów rynku stało się paląca potrzebą wsp...

Reality Check: The Bank’s 2018 World Development Report on Education

Reality Check: The Bank’s 2018 World Development Report on Education

Edukacja jest kluczowym elementem umożliwiającym wszechstronny rozwój człowieka. Każdy jej etap jest niezwykle istotny i wpływa na przyszłość. Edukacja jest niewątpliwie inwestycją w siebie, która pozwala na samorealizację i kształtuje drogę życia. W publikowanym materiale omówiono szczegółowo zagadnienia związane z procesem kształcenia, wskazano szanse i możliwości wynikające z szeroko rozumianyc...

Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacjeksiążka

Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje

Damian Gałuszka

Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner

Człowiek od pokoleń poszukiwał różnych form rozrywki. Gry z uwagi na szeroki wachlarz możliwości jakie oferują stanowiły jedną z nich. Każdy niezależnie od wieku i zainteresowań mógł znaleźć coś dla siebie. Dużą popularnością cieszyły się zarówno gry, które angażowały gracza fizycznie jak i te, które wymuszały aktywność umysłową. Dziś popularną formą urozmaicania czasu stały się gry komputerowe, k...

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacjeksiążka

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

Małgorzata Madej, Agnieszka Faron, Wojciech Maciejewski

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Ekspansja technologii cyfrowych sprawiła, że coraz więcej aktywności jakie podejmuje na co dzień człowiek przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Jednym z obszarów jest edukacja, która poddaje się przekształceniom i modyfikacjom dostosowując formę, metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającego się świata. Nowe trendy jakie narzuca postęp technologiczny i wymagania stawiane przez otoczenie dete...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja