Biblioteka Cyfrowa

Top Strategic Technology Trends and the Importance of Skills

Top Strategic Technology Trends and the Importance of Skills

Technologie zdominowały współczesny przemysł i gospodarkę, rynek szeroko otwiera się na cyfryzację i automatyzację, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów branży ICT i potrzeba kształcenia i doskonalenia kompetencji kluczowych we współczesnym dynamicznie zmieniającym się świecie.  W publikowanej prezentacji zidentyfikowano 10 najważniejszych trendów technologicznych w 2019 roku, które należy zbada...

Educational Robotics for Inclusive Education

Educational Robotics for Inclusive Education

Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem bodźców jakie dostarcza mu otoczenie. Dziś stosunkowo wcześnie zaczyna być poddawane wpływom środowiska, zarówno rodziny, grupy rówieśniczej jak i instytucji wychowawczo-edukacyjnych, które w zamierzony i planowany sposób kształtują u młodego człowieka procesy poznawcze. Już na wczesnym etapie życia dziecka można dostrzec, że każde jest inne, w i...

Elektronika, mechatronika, robotyka. Zabawa i programowaniereferat, materiały konferencyjne

Elektronika, mechatronika, robotyka. Zabawa i programowanie

Adam Jurkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Edukacja we współczesnym zmieniającym się świecie stoi przed wieloma wyzwaniami. Musi dopasować treści, formy i metody pracy do oczekiwań i potrzeb współczesnego świata. Dynamika zmian jakie zachodzą na rynku technologii wyznacza trendy, a system oświaty musi nadążyć z realizacją oczekiwań. Dziś w dobie cyfryzacji umiejętności cyfrowe stały się jednymi z kluczowych, dlatego elementy nauczania zwią...

Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki

Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki

Informatyka, jest jednym z przedmiotów we współczesnej szkole, który spełnia oczekiwania uczniów i chętnie w nim uczestniczą. W ramach zajęć dzieci poznają świat nowoczesnych technologii, uczą się podstaw programowania i robotyki. W prezentowanym poradniku dla nauczycieli, zatwierdzonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki” opracowanym przez Jacka Stańdo ...

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń: Działania innowacyjne „Nowa era informatyki”

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń: Działania innowacyjne „Nowa era informatyki”

Informatyka jest współcześnie jednym z dynamicznie rozwijających się kierunków, w których młodzi świadomi roli technologii cyfrowych w codziennym życiu każdego człowieka chcą się kształcić. Ta dziedzina wiedzy otwiera przed ludźmi chcącymi podnosić swoje kwalifikacje wiele możliwości. W prezentowanej publikacji wskazano możliwości z jakich mogą korzystać, zdeterminowani do zdobycia wykształcenia w...

Cyberprzestrzeń i roboty humanoidalne nowym wyzwaniem edukacji

Cyberprzestrzeń i roboty humanoidalne nowym wyzwaniem edukacji

Celem edukacji jest, najprościej mówiąc, przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie określonych funkcji społecznych, ale też zawodowych. Edukacja ma przygotować do przyszłych wyzwań. Z tego powodu istotne jest, aby nauka nie skupiała się jedynie na przeszłości, czy współczesności. Równie ważne jest trafne przewidywanie rozwoju i związanych z tym wyzwań. W cza...

Robotyka z zestawami LEGO® Educationreferat

Robotyka z zestawami LEGO® Education

Jakub Piasecki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

LEGO Education WeDo 2.0 to narzędzie umożliwiające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji przyrodniczej i technicznej na I etapie edukacyjnym. Przy użyciu typowych klocków LEGO oraz prostej elektroniki nauczyciele mają możliwość łatwego realizowania z uczniami projektów, mogą za jego pośrednictwem wprowadzać podstawy myślenia komutacyjnego i programowania. W prezentowanym...

Robotyka w klasach 4-6 i 7-8. Zabawa i programowaniereferat

Robotyka w klasach 4-6 i 7-8. Zabawa i programowanie

Adam Jurkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Urządzenia cyfrowe są dziś narzędziami codziennego użytku, troska o rozwój dzieci w cyfrowym świecie jest tematem priorytetowym współczesnych edukatorów. Konieczne jest wdrażanie edukacji informatycznej od najmłodszych lat, aby umożliwić dziecku płynny rozwój w zakresie nowoczesnych technologii dostosowany do wieku i możliwości. Autor artykułu pokazuje jak poprzez zabawę i eksperymenty bez użycia ...

Robotyka i programowanie w klasach 4-8 i wyżej (Minecraft i Python)referat

Robotyka i programowanie w klasach 4-8 i wyżej (Minecraft i Python)

Adam Jurkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauka programowania powinna być dla ucznia ciekawa. Jedynie w taki sposób zachęcić można młodego człowieka do zgłębiania tej trudnej, nie tylko z pozoru, sztuki. Dziś z elementami informatyki i programowania dzieci spotykają się na wczesnym etapie edukacji, dlatego aby nie zniechęcić ucznia tworzone są przyjazne i atrakcyjne środowiska edukacyjne. Cześć z nich uczy poprzez zabawę. Zajęcia z wykorz...

Programowanie na różnych etapach edukacyjnych

Programowanie na różnych etapach edukacyjnych

Umiejętność rozwiązywania problemów to jedna z tych kompetencji, których nie może zabraknąć człowiekowi wchodzącemu w etap życia społecznego. Informatyka to nauka, która doskonale przygotowuje do stawianych na tym polu przed człowiekiem wyzwań. Wyposaża wiele pozostałych dziedzin życia w narzędzia konieczne do prawidłowego rozwoju we współczesnej cyfrowej rzeczywistości. Rozwija takie umiejętności...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja