Biblioteka Cyfrowa

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Skills for Service. Innovation and new Jobs Scenarios & Recommendations for 2030

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, dynamicznie zmieniają gospodarkę, kształtują rynek pracy, wpływają na system oświaty i wskazują nowe trendy w dydaktyce. Publikowana prezentacja zawiera scenariusze i rekomendacje na rok 2030, które powinny ułatwić  procesy wdrażania innowacji i nabywania kompetencji umożliwiających efektywne wykorzystanie technologii w codziennym życiu, pra...

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046raport z badań

Przyszłość edukacji. Scenariusze 2046

Marek Banaszak, Łukasz Fojutowski, Krzysztof Patkowski, Katarzyna Szach-Bolaczek, Marek Gawdzik, Ewa Szulc, Natalia Hatalska, Aleksandra Trapp, Monika Jaskulska, Aleksandra Kulińska

infuture.institute, Collegium da Vinci

Edukacja to jeden z najważniejszych obszarów funkcjonowania. Niemal każdy człowiek pierwsze kroki dydaktyczne zaczyna już we wczesnym dzieciństwie i kontynuuje przez długie lata na różnych etapach edukacyjnych. Publikowany raport zawiera scenariusze przyszłości dla edukacji, które mają być odpowiedzią na potrzeby jakie niesie zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość i związane z tym potrzeby edukacyj...

Alert edukacyjny 10. Źle jeśli nowy rok szkolny i akademicki zaczniemy bez planu

Alert edukacyjny 10. Źle jeśli nowy rok szkolny i akademicki zaczniemy bez planu

Współczesna szkoła mierzy się dziś z dużym wyzwaniem, musiała z dnia na dzień przenieść proces kształcenia z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej. Problem jaki zrodził się wraz z pierwszymi przypadkami zachorowania na COVID 19 zaskoczył wszystkich. Jak dziś po kilku miesiącach walki z wirusem wygląda rzeczywistość szkolna? Jak poradzili sobie rządzący, dyrektorzy, nauczyciele, dzie...

Edukacja integralna. Scenariusze zajęć w innowacyjnej klasieksiążka

Edukacja integralna. Scenariusze zajęć w innowacyjnej klasie

Centrum Edukacyjne EST, Srednja škola Dalj, Agrupamento de Escolas Jorge Augusto Correia, Tavira

W niniejszej publikacji przedstawiono zestaw nowych scenariuszy edukacyjnych, które mają zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces przyswajania sobie umiejętności i wiedzy objętych programem nauczania w szkole. Pomysł tej publikacji jest rezultatem szeregu spotkań nauczycieli pracujących w różnych edukacyjnych i kulturowych kontekstach w Polsce, Chorwacji i Portugalii. 

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki

Przed współczesną szkołą stoi dziś wiele wyzwań. Ma za zadanie przygotować młodego człowieka do świadomego, uczestnictwa w zmieniającej się rzeczywistości, ma nauczyć myślenia komputacyjnego i stworzyć warunki umożliwiające poznawanie i doświadczanie. Prezentowana publikacja powstała w oparciu o materiały przygotowane i realizowane przez nauczycieli praktyków w ramach prowadzonych przez nich zajęć...

The Web We Want. Nauczyciele online

The Web We Want. Nauczyciele online

Rola współczesnego nauczyciela nie sprowadza się dziś do jedynie przekazu treści nauczania, musi stwarzać warunki, które przygotują młodych ludzi do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w społeczeństwie. Zadanie jest o tyle trudne, że edukatorzy najczęściej sami na bieżąco muszą zdobywać wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. Publikac...

Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 rksiążka, opis dobrej praktyki

Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej

Komisja Europejska

Żyjemy w świecie, który za przyczyną globalizacji zawęża się, w którym następuje integracja gospodarczo-społeczno-kulturowa państw, prowadząca do wzajemnej zależności. Rządzący mając na uwadze wspólne dobro podejmują inicjatywy zmierzające do określenia kierunków wspólnych działań. 1 marca 2017 roku Komisja Europejska przygotowała dokument, w którym przedstawiła plany dotyczące przyszłości Europy....

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja