Biblioteka Cyfrowa

Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiegoraport z badań, książka

Sektor IT. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego

Jan Strycharz, Anna Szczucka, Katarzyna Lisek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński

Branża IT jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Wraz z rozwojem technologii zmienia się gospodarka, rynek pracy i zapotrzebowanie na nowe umiejętności pracownicze. Publikowany raport zawiera wyniki pierwszej edycji Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego w sektorze IT. Badania prowadzone były we współpracy z Sektorową Radą do spraw Kompetencji IT i przyczyniły się do wypra...

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego  (SRK IT)opis dobrej praktyki

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT)

Instytut Badań Edukacyjnych

Informatyzacja to proces, którego doświadczają niemal wszyscy ludzie w wielu obszarach w jakich podejmują codzienne aktywności. Technologie mają duży wpływ na życie, zarówno społeczne jak i gospodarcze, są obecne w pracy, towarzyszą nauce i rozrywce. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, ułatwiających podejmowanie wielu działań w przestrzeni cyfrowej stało się priorytetem, który wyznac...

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

diversITy - Promoting Integration & Diversity In The Digital Labour Market

Rynek pracy w sektorze ICT szybko się rozwija, a wraz z nim zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Na dzień dzisiejszy rozbieżność między popytem a podażą miejsc pracy w sektorze ICT rośnie z roku na rok. Wyzwaniem dla edukacji, przemysłu i decydentów jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania wykwalifikowanych pracowników ICT. W publikacji dokonano identyfikacji problemu, analizy potencjał...

The E-Skills Manifesto

The E-Skills Manifesto

Współczesny świat został zdominowany przez technologie. Postęp w dziedzinie nowoczesnych narzędzi wprowadza zmiany w świecie gospodarki i biznesu. Technologie determinują warunki pracy i wyznaczają kierunek rozwoju przedsiębiorstw. Kluczowe staje się poszukiwanie odpowiedzi pytania dotyczące prognoz w rozwoju TIK, określanie potrzeb jakie się z rozwojem tym wiążą i definiowanie priorytetowych wspó...

e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020)

e-Skills in Europe: Trends and Forecasts for the European ICT Professional and Digital Leadership Labour Markets (2015-2020)

Współczesna gospodarka zmienia się od wpływem trendów jakie kształtuje ekspansja nowoczesnych technologii a branża IT stała się jedną z bardziej dynamicznych gałęzi przemysłu. Wraz z rozwojem technologicznym zmienia się sposób prowadzenia działalności, zmieniają się również wymagania dotyczące potrzeb i kluczowych umiejętności. Dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku stało wyzwaniem z jakimi musi...

Jakościowa charakterystyka podaży i popytu na kompetencje w sektorze ITprezentacja

Jakościowa charakterystyka podaży i popytu na kompetencje w sektorze IT

Agnieszka Wojtczuk-Turek

Szkoła Główna Handlowa

Branża IT jest jednym z prężniej rozwijających się sektorów działalności w Polsce. Ekspansja technologii cyfrowych wyznacza jej kierunki i obszary. Systematycznie rośnie tempo rozwoju w tym obszarze, stawiając tę gałąź gospodarki na jednym z głównych miejsc w rankingach zatrudnienia. W prezentacji dokonano charakterystyki branży, przytoczono wyniki badań wskazujące progres zatrudnienia na przełomi...

Europejski system certyfikacji produktów sektora teleinformatycznego

Europejski system certyfikacji produktów sektora teleinformatycznego

Krzysztof Politowski

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych otwiera przed użytkownikami wiele możliwości rozwoju niesie jednak również zagrożenia, które dotknąć mogą zarówno jednostkę, jak i instytucje publiczne. Ważnym zadaniem szerokorozumianej edukacji tak formalnej, jak i nieformalnej jest kształcenie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa użytkowników cyfrowych sieci. Ministerstwo Cyfryzacji, mając na uwadze koni...

Raport 2016. Kobiety w technologiach. Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym

Raport 2016. Kobiety w technologiach. Obecność kobiet w polskim sektorze teleinformatycznym

Rola kobiet w społeczeństwie do niedawna sprowadzana była do roli gospodyni domowej i choć często wykształceniem i umiejętnościami przewyższały mężczyzn, były dyskryminowane na rynku pracy. Sytuacja ta choć powoli, jednak systematycznie ulega zmianie, zmienia się również nastawienie pracodawców do kobiet, jako w pełni wartościowych, efektywnych pracowników. Rozszerzeniu ulega również zakres branży...

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora ITprezentacja

Co dalej po szkole i po uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Tomasz Kulisiewicz, Beata Ostrowska

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektor IT

Rozwój nowoczesnych technologii wpłynął znacząco na możliwości stosowania nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach gospodarki, a to stworzyło potrzebę wzrostu zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie IT na rynku. Rada ds. kompetencji sektora IT jest ważnym elementem rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technik informacy...

IT@PL Rynek pracy IT w Polsce

IT@PL Rynek pracy IT w Polsce

Sektor IT jest jedną z prężniej rozwijających się branży w gospodarce kraju. Ekspansja nowoczesnych technologii sprawiła, że na rynku pracy pojawił się obszar, dający szerokie możliwości rozwoju. Młodzi Polacy plasują się w czołówkach rankingów prezentujących poziom kompetencji w obszarze sektora usług IT, a relacja stosunkowo niskich kosztów pracy do jakości oferowanych usług skłania inwestorów z...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja