Biblioteka Cyfrowa

Nowoczesny senior – przewodnik po cyfrowym świecie / 2021

Nowoczesny senior – przewodnik po cyfrowym świecie / 2021

Internet to źródło wiedzy i informacji, do którego dostęp ma coraz szersze grono użytkowników. Korzystają z niego osoby w każdym wieku. Publikowany przewodnik ma pokazać seniorom jak bogate źródło informacji stanowi internet, jakie możliwości oferuje oraz jak mogą nauczyć się korzystania z niego na co dzień. Opisano w nim jak korzystać z urządzeń cyfrowych umożliwiających dostęp do internetu oraz ...

Cyfrowe Usługi Finansowe a Seniorzyraport z badań

Cyfrowe Usługi Finansowe a Seniorzy

SeniorHub Instytut Polityki Senioralnej

Pandemia wprowadziła wiele zmian, które dotknęły niemal wszystkich członków społeczeństwa. Przeniesiono wiele obszarów działalności do przestrzeni online. Nie wszyscy jednak byli przygotowani na zmiany i posiadali umiejętności umożliwiające realizację codziennych czynności i obowiązków za pośrednictwem narzędzi cyfrowych. Seniorzy są grupą społeczną, która najbardziej doświadczyła problemu wyklucz...

Ocena działań Latarników Polski Cyfrowej – Raport z badania ilościowego

Ocena działań Latarników Polski Cyfrowej – Raport z badania ilościowego

Świat cyfrowy od kilku lat szeroko otwiera podwoje przed użytkownikami, chcącymi aktywnie korzystać ze zdobyczy technologicznych, które ułatwiają i uprzyjemniają codzienne życie. Dostęp do nowoczesnych technologii z każdym dniem staje się coraz bardziej powszechny i dostępny dla coraz szerszego grona odbiorców, mimo tego wyniki badań pokazują, że część społeczeństwa nadal boryka się z problemem wy...

The acquisition of digital learning skills in a care home setting in Scotland: Part 1 - A literature review

The acquisition of digital learning skills in a care home setting in Scotland: Part 1 - A literature review

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w których trendy wyznacza postęp w dziedzinie nowych mediów. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych stało się istotnym elementem umożliwiającym człowiekowi aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym. Brak umiejętności kluczowych w XXI wieku utrudnia załatwienie wielu codziennych spraw, ogranicza możliwości i prowadzi do wykluczenia cyfrowego. Pre...

Wykluczenie cyfrowe osób w wieku 50+. Sygnalizacja problemu

Wykluczenie cyfrowe osób w wieku 50+. Sygnalizacja problemu

Ekspansja technologii wprowadziła wiele zmian zarówno w gospodarce krajów jak i w sposobie funkcjonowania człowieka. Stajemy się społeczeństwem informacyjnym, w którym komunikacja i informacja jest realizowana za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii otwiera wiele nowych możliwości, prowadzi jednak również do pogłębiania rozwarstwienia społecznego i margin...

Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans. O siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsceksiążka

Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans. O siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce

Łukasz Tomczyk

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Szybki postęp w dziedzinie nowych mediów sprawił, że człowiek chcąc sprawnie funkcjonować w społeczeństwie musi uzupełniać i rozszerzać swoją wiedzą i umiejętności do wymagań zmieniającego się rynku technologii cyfrowych. Pomimo, iż system oświaty wychodzi naprzeciw potrzebom i dopasowuje programy edukacyjne do potrzeb ewoluującej cyfrowo rzeczywistości ekspansja technologii wprowadziła zjawisko p...

Uczenie się i nauczanie seniorów w obszarze nowych mediów

Uczenie się i nauczanie seniorów w obszarze nowych mediów

Intensywny rozwój technologii cyfrowych stwarza konieczność dostosowania systemu edukacji do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Uczenie się przestało być przypisywane tylko do młodej, wchodzącej w życie części społeczeństwa a stało się koniecznością, elementem życia człowieka niezależnie od wieku czy już zdobytego wyksztalcenia czy doświadczenia. Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka s...

Silver Code Warsztaty Kodowania dla Seniorów - newsletter nr 1

Silver Code Warsztaty Kodowania dla Seniorów - newsletter nr 1

Umiejętności cyfrowe są dziś jednymi z najbardziej pożądanych na rynku. Determinują jakość życia, decydują o pozycji na rynku pracy, ułatwiają podejmowanie codziennych aktywności i szeroko rozumianą komunikację. Pomimo, iż większość społeczeństwa podejmuje działania mające na celu kształcenie i doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem TIK w codziennym życiu wciąż na rynku funkcjonuje ...

Korzystnik internauty: podręcznik dla osób 50+

Korzystnik internauty: podręcznik dla osób 50+

Postęp cywilizacyjny, jakiego systematycznie doświadczamy sprawił, że współczesny człowiek żyje w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie, w którym narzędzia cyfrowe odgrywają ważna rolę, a nowe media w pewnym sensie kształtują świat i światopogląd. Nie można mieć złudzeń, że tę ekspansję da się zatrzymać. Pojawiła się przepaść pomiędzy młodymi, tzw. cyfrowymi tubylcami, a ludźmi urodzon...

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje

Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje

Współczesne społeczeństwo to w dużej mierze społeczeństwo informacyjne. Rozwój nowoczesnych technologii ułatwił wykonywanie wielu podejmowanych codziennie czynności. Wraz z ekspansją nowych mediów wzrosło zapotrzebowanie na podnoszenie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w cyfrowym świecie. Głównym celem prezentowanej publikacji jest wskazanie konieczności podejmowania działań edukacyjnych s...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja