Biblioteka Cyfrowa

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji. Prezentacja wyników badania.

Czas pandemii COVID-19 to trudny czas dla systemu oświaty, który niemal z dnia na dzień musiał dopasować sposób nauczania do wymagań związanych z koniecznością organizacji procesu  nauczania na odległość. W publikowanej prezentacji zawarto wyniki badań, które obrazują stan edukacji zdalnej w szkołach. Pokazano rozwiązania, jakie  zastosowano w szkołach w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, ...

Educational Robotics for Inclusive Education

Educational Robotics for Inclusive Education

Dziecko od najmłodszych lat rozwija się pod wpływem bodźców jakie dostarcza mu otoczenie. Dziś stosunkowo wcześnie zaczyna być poddawane wpływom środowiska, zarówno rodziny, grupy rówieśniczej jak i instytucji wychowawczo-edukacyjnych, które w zamierzony i planowany sposób kształtują u młodego człowieka procesy poznawcze. Już na wczesnym etapie życia dziecka można dostrzec, że każde jest inne, w i...

Aktywna edukacja Moduł IV dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej... TIK na zajęciach przedmiotowych. Dobre praktyki

Aktywna edukacja Moduł IV dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej... TIK na zajęciach przedmiotowych. Dobre praktyki

Program „ Aktywna edukacja” ma na celu wyposażenie dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych w wiedzę i umiejętności wprowadzania TIK do procesu nauczania tak, aby przyczynić się do poprawy jakości kształcenia i wspierania uczniów w procesie dochodzenia do wiedzy i umiejętności z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi dydaktycznych. W prezentowanym materiale wskazano różne modele wykorzystywania T...

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich

Technologie informacyjno – komunikacyjne są elementem współczesnej rzeczywistości. Zastosowanie ich w różnych obszarach aktywności człowieka poprawia jakość życia i ułatwia wykonywanie wielu codziennych czynności. Ekspansja TIK wprowadziła narzędzia cyfrowe również do edukacji, która do niedawna oparta była na tradycyjnym przekazie wiedzy i umiejętności. Dzieci chętnie korzystają z nowoczesnych te...

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji...

Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE na przykładzie rządowego programu rozwijania kompetencji...

Szkoła chcąc sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nią rzeczywistość zmienia się. Zmiany dotyczą wielu aspektów, jednym z ważniejszych jest wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu nauczania i uczenia się. Zmieniają się nie tylko narzędzia, ale również metody, formy a przede wszystkim mentalność edukatorów, która powoli otwiera się na potrzeby społeczeństwa. Jednym z wyzwań jakie od lat ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja