Biblioteka Cyfrowa

Druk 3d. Podręcznik do warsztatów praktycznych

Druk 3d. Podręcznik do warsztatów praktycznych

Rozwój nowoczesnych technologii wprowadza nowe trendy, które są w szybkim tempie adaptowane na potrzeby rynku. Publikowany podręcznik, opracowany w ramach projektu 3d FOR VET - strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3d, ma za zadanie wspomóc nauczycieli i ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego w procesie edukacyjnym. Zawiera wytyczne i przykłady praktycznych ćw...

EDUCATION FOR THE FUTURE. EVIDENCE-BASED PRIORITIES FOR SOUTHEAST ASIAstudium przypadku

EDUCATION FOR THE FUTURE. EVIDENCE-BASED PRIORITIES FOR SOUTHEAST ASIA

Edukacja w dobie pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami. Z problemami borykają się zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice, którzy muszą odpowiedzieć na wiele pytań, które pojawiają się wraz z przedłużającą się sytuacją epidemiczną. Wszyscy próbują mierzyć się z wyzwaniami i dopasowywać do sytuacji narzucanej odgórnie wraz z kolejnymi obostrzeniami. W publikacji dokonano analizy stanu eduka...

Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaborationstudium przypadku

Education responses to covid-19: Embracing digital learning and online collaboration

Pandemia związana z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 zmieniła sposób postrzegania świata. Strach o zdrowie i niepewność dotycząca przyszłości mocno nadszarpnęła zdrowie psychofizyczne ludzi. Problem dotyka szerokiej części społeczeństwa, konieczne jest więc tworzenie planów, które ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa i będą niwelowały negatywne skutki pandemii. W publikacji wskazano alte...

Policy Brief: Education during COVID-19 and beyondstudium przypadku

Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond

Edukacja jest niezwykle ważnym elementem życia człowieka, wpływa na jego rozwój, kształtuje charakter i przygotowuje do życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Zakłócenie tego procesu może mieć poważne skutki. To jak będzie wyglądało dorosłe życie człowieka w dużej mierze zależy od sukcesów edukacyjnych, które motywują, podnoszą samoocenę ucznia, zachęcają do podejmowania kolejnych wy...

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital agestudium przypadku

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

Rozwój technologii zmienia świat i codzienne życie człowieka. Wraz z dynamiczną ekspansją nowoczesnych narzędzi zmieniają się wymagania dotyczące umiejętności koniecznych do podejmowania aktywności związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi. W publikacji omówiono zmiany jakie niesie cyfryzacja i wskazano kompetencje kluczowe, które determinują jakość życia. Autorzy podkreślają koniec...

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniuartykuł naukowy

Kompetencje cyfrowe a zachowania informacyjne studentów kierunków informatologicznych. Studium przypadku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Tomasz Książek

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Kompetencje cyfrowe warunkują dziś sprawne i aktywne uczestnictwo w codziennej rzeczywistości. Szum medialny, zalew informacyjny i szeroki dostęp do informacji rodzi konieczność kształtowania umiejętności filtrowania i oceny treści oraz rzetelnej weryfikacji wiarygodności przekazu. Autorzy publikacji poddali analizie kompetencje cyfrowe studentów zdobywających wiedzę i umiejętności na Uniwersyteci...

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak samorządy i szkoły przechodzą cyfrową transformację z Microsoftstudium przypadku

Od zdalnej nauki do szkoły przyszłości. Jak samorządy i szkoły przechodzą cyfrową transformację z Microsoft

Współczesna szkoła zmienia się, rozszerza swoją tradycyjną formę o nowe innowacyjne metody kształcenia i wzbogaca gamę środków dydaktycznych o nowoczesne narzędzia cyfrowe, które wspomagają pracę, inspirują i uatrakcyjniają przekaz. W publikacji dokonano analizy roli technologii w procesie kształcenia i omówiono wyzwania z jakimi mierzy się współczesny system oświaty w kontekście włączania technol...

The future is now: Closing the skills gap in Europe’s public sectorstudium przypadku

The future is now: Closing the skills gap in Europe’s public sector

Pandemia z jaką boryka się dziś świat pokazała, jak ważnym elementem edukacji jest kształcenie kompetencji cyfrowych umożliwiające sprawne poruszanie się w wirtualnej rzeczywistości i korzystanie z dostępnych na rynku narzędzi cyfrowych. Umiejętności w dziedzinie TIK stały się elementem warunkującym aktywny udział w rynku pracy i umożliwiają sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. W dobie koronaw...

A case study in social change through education: Fogarty EDvancestudium przypadku

A case study in social change through education: Fogarty EDvance

Edukacja jest jednym z kluczowych czynników rozwoju. Umiejętności i wiedza pozycjonują człowieka w środowisku i na rynku pracy. Nie można mówić o rozwoju gospodarki nie uwzględniając czynników ludzkich takich jak wykształcenie czy doświadczenie zawodowe, które przekłada się na wzrost tempa rozwoju gospodarczego. Jak wskazują wyniki badań większość krajów boryka się z problemami nierówności edukacy...

Rethinking education in the digital agestudium przypadku

Rethinking education in the digital age

Transformacja cyfrowa dokonała wielu zmian społeczno-gospodarczych. Dotknęły one również dziedzin, w których do niedawna działalność opierała się na tradycyjnych narzędziach i komunikacji. Jedną z nich jest edukacja. Ekspansja technologii w system oświaty wymusiła transformację metod i form uczenia. Konieczność kształcenia i doskonalenia kompetencji przyszłości stała się potrzebą nadrzędną.  W pub...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja