Biblioteka Cyfrowa

Siła różnorodności. VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktykimateriały konferencyjne, książka

Siła różnorodności. VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

Marek Kaczmarzyk

EduAkcja Sp. z o.o.

Edukacja zazwyczaj kojarzy się z wiekiem szkolnym i wczesnym okresem życia człowieka jednak jak pokazuje współczesna rzeczywistość niemal każdy z nas przez długą część życia jest poddawany procesom kształcenia realizowanym w różnym czasie i w różnych formach. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym zmieniło się podejście do kształcenia, które wydłuża się i rozszerza o nowe dziedziny wiedzy. Nowe ro...

Media i transalfabetyzm a zrozumienie informacji – kilka przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych do przetwarzania materiału „lekcyjnego”

Media i transalfabetyzm a zrozumienie informacji – kilka przykładów zastosowania narzędzi cyfrowych do przetwarzania materiału „lekcyjnego”

Żyjemy w czasach transformacji cyfrowej, lawinowo rośnie liczba narzędzi cyfrowych technologii i możliwości ich wykorzystania. Kompetencje cyfrowe stały się kompetencjami nadrzędnymi, stanowią o jakości życia i sposobie funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych zmienił się również sposób komunikacji. Pomimo, iż zmiany w sposobie porozumiewania się wprowad...

Interferencja światów: realnego i wirtualnego a postawy i nawyki dzieci w wieku szkolnym

Interferencja światów: realnego i wirtualnego a postawy i nawyki dzieci w wieku szkolnym

Współczesne dzieci żyją zanurzone w dwóch światach, jednym realnym, w którym współtworzą społeczne środowisko wraz z pokoleniem rodziców, drugim wirtualnym, który przenika się z realnym, często absorbując uwagę i angażując, tworząc złudnie atrakcyjne środowisko życia i bycia. Tablet, telefon komputer towarzyszą dzieciom od wczesnego dzieciństwa, przyciągając jak magnez, gry kusza bogata grafiką, d...

Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW

Nowy wymiar zasobów informacyjnych WWW

Funkcjonujemy dziś w społeczeństwie, w którym informacja stanowi istotną wartość warunkująca jakość życia. Większość aktywności podejmowanych na co dzień przez człowieka bazuje na zasobach informacyjnych dostępnych poprzez różne źródła. W dobie postępu technologicznego możliwości dostępu do informacji rozszerzyły się o te, które pozyskać można za pomocą nowoczesnych technologii. Zasoby informacyjn...

Człowiek – media – inwigilacja: edukacja

Człowiek – media – inwigilacja: edukacja

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym dostęp do informacji, przekazywanie i przetwarzanie odbywa się masowo, a coraz to nowe narzędzia umożliwiają i rozszerzają zakres. Dostęp do informacji i jej posiadanie są jednymi z głównych wartości umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Współczesna edukacja dąży do rozwoju tego obszaru, dostosowując program nauczania i narzędzia e...

Uniwersytet 2.0: progres czy regres?

Uniwersytet 2.0: progres czy regres?

Ekspansja cyfrowych technologii wprowadziła wiele zmian w sposobie postrzegania świata i funkcjonowania współczesnego człowieka. Zmiany dotyczą wielu obszarów i aktywności podejmowanych na co dzień, widać je szczególne w sposobie komunikacji. E-usługi, e-urzędy, e-szkoły, wyznaczają nowe trendy w sposobie przekazu informacji. Świat odchodzi od tradycyjnej formy relacji face to face zastępując ją k...

Środowiska uczenia się i partnering jako kierunek rozwoju szkoły w epoce cyfrowej

Środowiska uczenia się i partnering jako kierunek rozwoju szkoły w epoce cyfrowej

XXI wiek niesie wiele wyzwań. Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość rodzi konieczność dostosowywania się do uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Czas płynie, a człowiek próbuje nadążyć za zmianami. Postęp, który wyznacza trendy w wielu dziedzinach stawia współczesnego człowieka przed koniecznością uzupełniania i rozszerzania wiedzy, dopasowywania umiejętności do zmieniających się narzędzi, def...

WebQuest w pracy nauczyciela

WebQuest w pracy nauczyciela

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że pojawiły się one w niemal każdej dziedzinie życia człowieka. Jednym z wyzwań XXI wieku jest umiejętność dostosowywania się do zmian jakie zachodzą. Niewątpliwą zaletą innowacyjnych rozwiązań jest to, że można je wdrażać w tradycyjne systemy podnosząc efektywność i skuteczność podejmowanych zadań. Jednym z obszarów, w którym ekspansja cyfrowych...

Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce

Język polski wprawiony w ruch – twórcze zastosowanie aplikacji Prezi w dydaktyce

Współczesna edukacja, w swych działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, posługuje się wieloma nowoczesnymi narzędziami, umożliwiającymi, ułatwiającymi i uatrakcyjniającymi wiele podejmowanych zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli działań edukacyjnych. Niniejsza publikacja ukazuje możliwości i zalety wykorzystania prezentacji multimedialnych w celu wzbogacenia tradycyjnej, opartej na...

Wykorzystanie gry komputerowej w przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych

Wykorzystanie gry komputerowej w przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych

Współczesny świat zdominowany jest przez nowoczesne technologie, które wkroczyły niemal we wszystkie obszary życia człowieka. Narzędzia cyfrowe ułatwiają wykonanie wielu podejmowanych codziennie działań, umożliwiają kontakty na odległość, zapewniają rozrywkę w czasie wolnym. Obniżył się znacząco wiek inicjacji dzieci z cyfrowymi technologiami i zwiększyło się spektrum możliwości jakie im one dają....

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja