Biblioteka Cyfrowa

Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości

Edukacja jest filarem, który wspiera zarówno indywidualny rozwój człowieka jak i gospodarki. W publikacji omówiono zagadnienia związane z edukacją współczesną i przyszłą, dokonano analizy wyzwań i możliwości, przed którymi stoi współczesny system oświaty. Publikowana praca zawiera zbiór artykułów omawiających wiele aspektów powiązanych z procesem kształcenia, budzących zainteresowanie badaczy, dot...

Alert samorządowy 3. Jak uruchomić oświatę

Alert samorządowy 3. Jak uruchomić oświatę

Epidemia COVID-19 z jaką borykają się niemal wszystkie kraje na całym świecie zmieniła sposób funkcjonowania gospodarek i wpłynęła codzienne życie obywateli. Na rządzących spoczęła odpowiedzialność za stworzenie zabezpieczeń umożliwiających sprawne funkcjonowanie gospodarki a na obywatelach troska o zdrowie i życie w dobie pandemii. Obostrzenia jaki wymusiła pandemia dały się we znaki wszystkim. O...

Alert edukacyjny 1. Pomylona hierarchia

Alert edukacyjny 1. Pomylona hierarchia

Żyjemy w świecie ciągłych zmian a umiejętność dopasowania się zmieniającej się rzeczywistości stała się kluczową kompetencją umożliwiająca aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. Do niedawna zmiany związane były z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka, dziś stoimy przed koniecznością dopasowania się do zmian jakie następują w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem COVID-...

GoDigital - Integrading mobile learning and upgrating teachers’ digital skills: A tool kit for effective in primary school

GoDigital - Integrading mobile learning and upgrating teachers’ digital skills: A tool kit for effective in primary school

Kształcenie i ciągłe doskonalenie umiejętności cyfrowych jest dziś dla nauczycieli oczywistą koniecznością. Każdy z pedagogów chcący aktywnie funkcjonować w środowisku musi podnosić kwalifikacje i dopasowywać umiejętności do rzeczywistych potrzeb szkoły i uczniów. Zmiany w systemie oświaty nie dotykają jednak tylko kadry, dotyczą również organizacji, szkoła musi bowiem przygotować nie tylko ludzi ...

Forum "Szkoła w zmianie, zmiana w szkole" 14.06.2019

Forum "Szkoła w zmianie, zmiana w szkole" 14.06.2019

Postęp technologiczny, którego doświadczamy wprowadził zmiany w wielu obszarach życia człowieka. Jednym z nich jest edukacja, do niedawna uważana za niezmienny filar o tradycyjnych podstawach i wartościach. Dziś i ona poddała się modyfikacjom dopasowując narzędzia i metody pracy do potrzeb zmieniających się wraz z ekspansją technologii oczekiwań i potrzeb. 14 czerwca 2019 roku w Akademii Pedagogik...

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświatyraport ekspercki

Informacja o wynikach kontroli. Zmiany w systemie oświaty

Najwyższa Izba Kontroli

Współczesna edukacja podlega procesowi zmian, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia i dopasowanie systemu oświaty do zmieniającej się rzeczywistości, oczekiwań społeczeństwa, potrzeb gospodarki i rynku. Kolejne reformy stawiały zarówno uczniów jak i nauczycieli przed wyzwaniami, które pojawiały się w związku ze zmianami, dotyczyły one bowiem niemal wszystkich elementów składowych pro...

Pokolenie eTwinning. Świętujemy 10 lat programu eTwinning

Pokolenie eTwinning. Świętujemy 10 lat programu eTwinning

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wprowadziła do polskiego systemu oświaty program eTwinning, innowacyjny sposób nauczania i uczenia się poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i najnowszych rozwiązań metodologicznych w procesie kształcenia. Dziś, choć minęło już kilkanaście lat od tego momentu program nadal cieszy się rosnącą popularnością i korzysta z niego coraz więcej placówek oświatowy...

E-wyzwania - rola samorządów w budowaniu szkoły jutra

E-wyzwania - rola samorządów w budowaniu szkoły jutra

Przed współczesnym systemem oświaty stoi wiele wyzwań. Musi dopasować się do zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Szkoła musi tak poprowadzić proces rozwoju ucznia i ścieżkę doskonalenia nauczycieli aby sprostać wyzwaniom jakie niesie XXI wiek. Jak i w jaką wiedzę i umiejętności wyposażyć uczniów i ich edukatorów aby spójnie, efektywnie realizowali zadania szkoły? To pytanie jest kluczowe nie ...

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

E-learning w dydaktyce szkoły wyższej - założenia, doświadczenia, rekomendacje

Ekspansja technologii cyfrowych sprawiła, że coraz więcej aktywności jakie podejmuje na co dzień człowiek przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Jednym z obszarów jest edukacja, która poddaje się przekształceniom i modyfikacjom dostosowując formę, metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającego się świata. Nowe trendy jakie narzuca postęp technologiczny i wymagania stawiane przez otoczenie dete...

Learning and teaching with technology in higher education - a systematic review

Learning and teaching with technology in higher education - a systematic review

Współczesna edukacja zmienia się systematycznie pod wpływem nowoczesnych technologii. System oświaty dopasowuje narzędzia, metody i formy pracy do wymagań jakie niesie ekspansja techniki w proces kształcenia. Rozwój techniki wciąż stawia nowe wyzwania a ograny odpowiedzialne za edukację zmagają się z problemem integracji ICT i systemu oświaty. Norweskie Ministerstwo Edukacji i Badań zleciło przepr...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja