Biblioteka Cyfrowa

KOMPETENCJE CYFROWE. PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGOopis dobrej praktyki, broszura, program szkolenia

KOMPETENCJE CYFROWE. PROGRAM SZKOLENIA STACJONARNEGO

Łukasz Fiebich

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Kompetencje cyfrowe stały się współcześnie kompetencjami kluczowymi, umożliwiającymi aktywne uczestnictwo w codziennym życiu i skuteczne realizowanie zadań z tego wynikających. Priorytetem edukacji jest więc kształcenie i doskonalenie umiejętności umożliwiających korzystanie z TIK. Publikowany materiał zawiera program  szkolenia przygotowanego i realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Admi...

Druk 3d. Podręcznik do warsztatów praktycznych

Druk 3d. Podręcznik do warsztatów praktycznych

Rozwój nowoczesnych technologii wprowadza nowe trendy, które są w szybkim tempie adaptowane na potrzeby rynku. Publikowany podręcznik, opracowany w ramach projektu 3d FOR VET - strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3d, ma za zadanie wspomóc nauczycieli i ośrodki kształcenia i szkolenia zawodowego w procesie edukacyjnym. Zawiera wytyczne i przykłady praktycznych ćw...

Praca metodą projektu. Materiały szkolenioweprogram szkolenia

Praca metodą projektu. Materiały szkoleniowe

Metoda projektu jest jedną z metod kształcenia, która w swoich strategiach kładzie duży nacisk na aktywizację ucznia w procesie nabywania wiedzy i umiejętności. Publikowane materiały szkoleniowe zawierają wiele cennych informacji dotyczących wdrażania metody projektu do dydaktyki, pokazują możliwości wykorzystania metody w praktyce i sposób planowania pracy, która ma przynieść zamierzone efekty ed...

Skills for industry. Curriculum Guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe

Skills for industry. Curriculum Guidelines 4.0. Future-proof education and training for manufacturing in Europe

Cyfryzacja wprowadziła duże zmiany w gospodarkach i przemyśle. Stała się elementem wyznaczającym trendy technologiczne. Wraz z rozwojem technologicznym pojawiły się nowe wyzwania środowiskowe. Konieczne stało się dopasowanie umiejętności ludzkich do potrzeb jakie wnosi dynamiczna ekspansja narzędzi cyfrowych w kolejne obszary życia. W publikacji omówiono kluczowe trendy pojawiające się wraz z cyfr...

Skills for Industry. Online Training. Promoting Opportunities for the Workforce in Europe

Skills for Industry. Online Training. Promoting Opportunities for the Workforce in Europe

Zmiany narzucone przez dynamiczny rozwój technologii i cyfryzację dotykają współcześnie niemal wszystkich. Zmiany zachodzą w przedsiębiorstwach, systemie oświaty i w codziennym życiu obywateli a adaptacja środowiska do nowoczesnych trendów przysparza wielu problemów. W publikacji dokonano analizy potrzeb jakie niesie robotyzacja i wskazano umiejętności kluczowe umożliwiające dopasowanie się do zmi...

Skills for Industry Strategy. Promoting Online Training Opportunities for the Workforce in Europe. FINAL REPORT

Skills for Industry Strategy. Promoting Online Training Opportunities for the Workforce in Europe. FINAL REPORT

Nowoczesne technologie zmieniają rynki pracy i sposób życia człowieka. Wraz z technopolizacją kolejnych obszarów, w których funkcjonuje człowiek zmienia się zapotrzebowanie na umiejętności, umożliwiające aktywne uczestnictwo w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Duże zmiany zaobserwować można na rynku pracy, na którym pojawia się systematycznie zapotrzebowanie na nowe cyfrowe umiejętności. W ...

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

Edukacja systematycznie mierzy się z wyzwaniami jakie stawia przed nią rozwój technologiczny. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne usprawniają pracę a systematycznie podnoszone kompetencje cyfrowe zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli pozwalają na wprowadzanie zmian zarówno w formach jak i metodach pracy lekcyjnej. Niniejsza publikacja zawiera analizę postępów w zakresie wdrażania i wykorzystania IC...

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019broszura

Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019

Komisja Europejska

Monitor Kształcenia i Szkolenia to publikacja Komisji poświęcona kształceniu i szkoleniu w UE. Publikowane sprawozdanie z roku 2019 opisuje zmiany w krajowych systemach kształcenia i szkolenia w całej Unii Europejskiej. Dokonuje się w nim analizy postępów jakie osiągają poszczególne kraje Państw UE w realizacji zadań edukacyjnych w ramach współpracy europejskiej Kształcenie i szkolenie 2020 (ET 20...

Opportunities in the teachers’ training for the enhancement of their digital skills

Opportunities in the teachers’ training for the enhancement of their digital skills

Świat zmienia się za przyczyną nowoczesnych technologii, które dynamicznie wkraczają w niemal wszystkie obszary aktywności człowieka. Do niedawna aparat fotograficzny pozwalał na wykonanie 36 zdjęć, dziś w smartfonie przechowujemy ich tysiące, dla pokolenia rodziców czarno-biały telewizor był szczytem marzeń rodziny, dziś komputer z dostępem do internetu pozwala podglądać na bieżąco życie ludzi na...

Measuring Relationship between Digital Skills and Employability

Measuring Relationship between Digital Skills and Employability

Współczesna gospodarka podlega ciągłym zmianom, które determinuje postęp technologiczny i ekspansja technologii w niemal wszystkie obszary działalności ludzkiej. Umiejętności pozwalające na przystosowanie się do zmian stały się umiejętnościami kluczowymi, wyznaczają trendy w edukacji i pracy. W publikacji omówiono strategie rozwoju umiejętności przyszłości w rozwijających się gospodarkach. Dokonan...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja