Biblioteka Cyfrowa

On the quality of quantitative instruments to measure digital competence in higher education: A systematic mapping study

On the quality of quantitative instruments to measure digital competence in higher education: A systematic mapping study

Kompetencje cyfrowe coraz częściej określane są mianem kompetencji kluczowych, umożliwiających aktywne uczestnictwo w społeczeństwie, determinujących jakość życia. Gospodarka zmienia się a trendy na światowych rynkach coraz częściej wyznaczają nowoczesne technologie, które aktywnie i dynamicznie wkraczają w kolejne obszary aktywności człowieka. Ważne jest aby umiejętności człowieka były dopasowane...

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższej

Ocena stosowania rozwiązań e-learningowych na poziomie szkoły wyższej

W dobie pandemii e-learning stał się jedną z najpopularniejszych form kształcenia. Nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii otworzyło nowe możliwości edukacyjne, dzięki narzędziom cyfrowym proces dydaktyczny mógł trwać nieprzerwanie. Z problemami jakie pojawiły się wraz ze zmianą formy pracy dydaktycznej borykały się zarówno instytucje jak i wszyscy pracownicy, uczniowie i studenci. Pub...

Scaling online education: Five lessons for colleges

Scaling online education: Five lessons for colleges

Edukacja systematycznie poddawana jest zmianom, które są odpowiedzią na potrzeby zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Pandemia, z którą boryka się dziś świat narzuciła nowe warunki, do których wszyscy muszą się dopasować. Zmiany jakie niesie ekspansja groźnego dla zdrowia i życia ludzi wirusa determinuje proces wdrażania technologii do szkół. W publikowanym artykule przedstawiono trendy w szko...

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition

Cyfryzacja dynamicznie wkracza w kolejne obszary aktywności człowieka, a postęp cyfrowy determinuje współcześnie poziom i jakość życia. Wraz z ekspansją technologii w kolejne branże potrzeba podnoszenia kompetencji cyfrowych i kwalifikacji umożliwiających aktywne uczestnictwo w cyfrowej rzeczywistości stała się potrzebą wiodącą. Dynamika zmian jest duża, dlatego kształcenie umiejętności cyfrowych ...

Representing a Body of Knowledge for Teaching, Learning and Assessment

Representing a Body of Knowledge for Teaching, Learning and Assessment

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości, współtworzą środowisko pracy i nauki.  System oświaty poddaje się trendom panującym na rynku i dopasowuje narzędzia dydaktyczne i metody pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. W publikacji wskazano rolę informatyki w edukacji, zdefiniowano pojęcia związane z tematem i  omówiono czynniki mające wpływ na planowanie i zarzadz...

HIGHER EDUCATION: IN-PERSON OR ONLINE?

HIGHER EDUCATION: IN-PERSON OR ONLINE?

Edukacja zmienia się dostosowując formy i metody pracy do potrzeb zmieniającego się rynku. Dziś w dobie pandemii system oświaty mierzy się z wieloma nowymi wyzwaniami, które pojawiły się wraz z ograniczeniami epidemicznymi jakie wprowadzone zostały w ramach walki z rozprzestrzeniającym się wirusem COVID-19. Ankieta Ipsos przeprowadzona na Światowym Forum Ekonomicznym obrazuje jak postrzegane są zm...

Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives

Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students' perspectives

Pandemia związana z pojawieniem się i dynamicznym rozprzestrzenianiem wirusa Covid-19 zmieniła oblicze systemu oświaty i edukacji. W publikowanym artykule omówiono zagadnienia związane z realizacją procesu kształcenia w czasach pandemii w  szkolnictwie wyższym w Pakistanie. Jak wskazują wyniki prowadzonych badań sytuacja epidemiczna z jaką mierzy się świat nie wpływa korzystnie na realizację proce...

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

e-skills, soft skills & social skills - students' competences on a digital age

Rozwój technologii zmienia świat i codzienne życie człowieka. Wraz z dynamiczną ekspansją nowoczesnych narzędzi zmieniają się wymagania dotyczące umiejętności koniecznych do podejmowania aktywności związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku narzędzi. W publikacji omówiono zmiany jakie niesie cyfryzacja i wskazano kompetencje kluczowe, które determinują jakość życia. Autorzy podkreślają koniec...

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższeraport z badań

Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii COVID-19 na szkolnictwo wyższe

Joanna Mazur

DELab UW

Nauczanie zdalne w czasach pandemii to ogromne wyzwanie z jakim mierzy się system oświaty na wszystkich etapach nauczania. Wszyscy zaangażowani w proces nabywania i przekazywania wiedzy stanęli przez koniecznością zmiany środowiska uczenia się i nauczania. Przeniesienie działalności edukacyjnej z tradycyjnej sali lekcyjnej do przestrzeni wirtualnej nie było łatwym zadaniem. W publikowanym raporcie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja