Biblioteka Cyfrowa

Academic Offer of Advanced Digital Skills in 2020-21: International Comparison

Academic Offer of Advanced Digital Skills in 2020-21: International Comparison

Nowoczesne technologie są dziś elementem codzienności a rozwój gospodarczy opiera się na narzędziach IT, które usprawniają działanie w wielu obszarach społeczno-gospodarczych. Rozwijanie i kształtowanie kompetencji cyfrowych jest więc nadrzędną potrzebą, która pojawiła się wraz z rozwojem cyfryzacji.  W publikowanym raporcie zawarto informacje dotyczące kluczowych obszarów związanych z rozwojem cy...

Academic offer and demand for advanced profiles in the EU. Artificial Intelligence, High Performance Computing and Cybersecurity,

Academic offer and demand for advanced profiles in the EU. Artificial Intelligence, High Performance Computing and Cybersecurity,

Rozwój technologii cyfrowych niesie potrzebę kształtowania kompetencji umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w codziennym życiu. W publikowanym raporcie dokonano analizy możliwości edukacyjnych jakie oferuje system oświaty w odpowiedzi na potrzeby wyrównywania szans na zmieniającym się rynku. Analizie poddano ofertę edukacyjną z jaką mogą się spotkać zainteresowani k...

Intel® Digital Readiness Programs. Empowering Lives with Technology

Intel® Digital Readiness Programs. Empowering Lives with Technology

Nowoczesne technologie zmieniają świat. Cyfrowe narzędzia ułatwiają i usprawniają pracę, mają znaczący wpływ na sposób w jaki funkcjonują społeczeństwa i gospodarki wielu krajów. Rozwój technologiczny wymaga inwestycji w rozwój społeczny. Kształtowanie kompetencji cyfrowych jest jedną z kluczowych potrzeb jakie niesie cyfryzacja. W materiale wskazano problem luki cyfrowej w umiejętnościach, które ...

Al for Youth Technologia w służbie lepszego życia

Al for Youth Technologia w służbie lepszego życia

Rozwój technologii zmienia sposób funkcjonowania ludzi i gospodarek, systematycznie rośnie zapotrzebowanie na nowe funkcje oferowane przez sztuczną inteligencję. Taka sytuacja rodzi potrzebę kształtowania i rozwijania kompetencji przyszłości, które umożliwią społeczeństwu dopasowanie umiejętności własnych do potrzeb gospodarki. W publikowanym materiale zdefiniowano Al, wskazano główny cele Firmy I...

Today’s skills, tomorrow’s jobs: How will your team fare in the future of work?

Today’s skills, tomorrow’s jobs: How will your team fare in the future of work?

Nowoczesne technologie zmieniają sposób funkcjonowania człowieka. Ułatwiają pracę, rozszerzają możliwości edukacyjne, towarzyszą rozrywce. Od lat sukcesywnie wchodzą w kolejne obszary aktywności i niewątpliwie wnoszą wiele zmian w codzienne życie. Pandemia  wywołana pojawieniem się wirusa COVID-19 nadała tempa zmianom. Nowoczesne narzędzia umożliwiły sprawne funkcjonowanie w zmienionej covidowo rz...

Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AIraport z badań

Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI

Piotr Mieczkowski, Dorota Pietrzak

Fundacja digitalpoland

Informatyzacja kolejnych obszarów aktywności społeczno-gospodarczej człowieka nabrała tempa wraz z pojawieniem się ograniczeń epidemicznych, które mają minimalizować negatywne skutki rozprzestrzeniania się pandemii wywołanej wirusem COVID-19. Kształcenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych stało się elementem edukacji całożyciowej, zarówno formalnej jak i nieformalnej. Brak umiejętności związanych...

The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education

The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education

Nowoczesne technologie są nieodzownym elementem współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Narzędzia cyfrowe stały się narzędziami codziennego użytku i wchodzą w rynek zastępując człowieka. Niniejszy raport opisuje aktualny stan wiedzy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i jej potencjalny wpływ na uczenie się, nauczanie i edukację. Zapewnia koncepcyjne podstawy dla świadomej pracy zo...

E-Learning Trends 2019

E-Learning Trends 2019

Technologie informacyjno – komunikacyjne stały się elementem dnia codziennego niemal każdego człowieka. Aktualnie, w dobie szybkiego rozwoju technologii przeprowadza się wiele badań i analiz dotyczących roli TIK na kolejnych etapach życia człowieka i w poszczególnych obszarach, wpływu na sposób funkcjonowania i postrzegania rzeczywistości, korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z technologi...

Digital EDUCATION Action Plan

Digital EDUCATION Action Plan

Nowoczesne technologie są dziś narzędziami codziennego użytku wykorzystywanymi w wielu dziedzinach życia. Kształcenie kompetencji w zakresie TIK stało się celem nadrzędnym edukacji. Na szczycie, który odbył się w listopadzie 2017 roku w Göteborgu omówiono kwestie edukacji i szkoleń w kontekście zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Zwrócono uwagę na konieczność rozwijania umiejętności związanyc...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja