Biblioteka Cyfrowa

Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii

Remote-first. Społeczeństwo i technologia w trakcie i po pandemii

Pandemia zmieniła współczesny świat i przyspieszyła proces transformacji cyfrowej, która od lat systematycznie wkraczała w kolejne obszary w jakich funkcjonuje człowiek, wyznaczała nowe trendy na rynkach i znacząco wpływała na funkcjonowanie społeczeństw. Publikowany raport jest kontynuacją badań nad rzeczywistością w obszarze związanym z pracą, z jaką mierzy się świat w dobie pandemii. Dokonano w...

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?

Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?

Świat nieustannie mienia się a z roku na rok technologie cyfrowe odgrywają większą rolę w życiu człowieka i sposobie funkcjonowania gospodarki. Nowoczesne narzędzia ułatwiają i usprawniają pracę i naukę, są też nieodzownym elementem zapewniającym rozrywkę. Dziś w czasach pandemii udział innowacji w życiu ludzi nabrał jeszcze większego znaczenia ponieważ umożliwiły one zapewnienie płynności gospoda...

A Large-Scale Test of the Goldilocks Hypothesis

A Large-Scale Test of the Goldilocks Hypothesis

Technologie cyfrowe są dziś ogólnie dostępne. Zauważyć można, że stały się nieodzownym elementem życia. Spędzamy w środowisku cyfrowym coraz większą część czasu, sieć staje się często miejscem nauki, pracy, rozrywki i życia społecznego. Z każdym rokiem obniża się wiek przejścia w świat on-line i wydłuża czas w nim spędzony. W publikacji dokonano analizy relacji między technologią cyfrową a zdrowie...

Program „Cyfrowa Szkoła”

Program „Cyfrowa Szkoła”

Współczesna edukacja otwiera się na wyzwania i dopasowuje swój charakter do oczekiwań społeczeństwa. Program „Cyfrowa szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby, jakie generuje zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. W prezentowanym materiale dokonano charakterystyki rządowego projektu, który ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy...

Young Children (0-8) and Digital Technology, a qualitative study across Europe

Young Children (0-8) and Digital Technology, a qualitative study across Europe

Małe dzieci bardzo szybko uczą się nowych rzeczy a przebywając na co dzień w środowisku cyfrowym poprzez obserwację, naśladowanie i odzwierciedlanie czynności jakie wykonują dorośli kształtują i doskonalą umiejętności związane z wykorzystaniem cyfrowych technologii. Można odnieść wrażenie , że posługują się zdobyczami technologii zdecydowanie lepiej niż pokolenie rodziców. W niniejszym raporcie pr...

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission (...) on the Digital Education Action Plan

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Communication from the Commission (...) on the Digital Education Action Plan

Niniejszy dokument roboczy służb komisji stanowi uzupełnienie komunikatu w sprawie planu działań na rzecz edukacji cyfrowej. Jego struktura ma odzwierciedlać trzy pierwszoplanowe potrzeby określone w planie działania. Zawiera analizy i dowody stanowiące podstawę do określenia priorytetów w ramach działań podejmowanych na rzecz lepszego wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu i uczeniu się, ...

Digital skills in the EU labour market

Digital skills in the EU labour market

Technologia cyfrowa jest coraz ściślej wpleciona w każdą dziedzinę życia publicznego, prywatnego i zawodowego. W związku z tym umiejętności cyfrowe mają coraz większe znaczenie dla wszystkich. W jaki sposób społeczeństwo i jego obywatele, w szczególności grupy szczególnie wrażliwe, takie jak niepełnosprawni lub długotrwale bezrobotni, mogą dostać się do pociągu cyfrowego i być na bieżąco z nowymi ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja