Biblioteka Cyfrowa

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

Nowoczesne technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości zarówno szkolnej jak i zawodowej. Już na wczesnym etapie edukacji przykłada się wagę do kształcenia kompetencji cyfrowych, które umożliwią człowiekowi pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. W publikowanym artykule autor skupia się na myśleniu komputerowym jako narzędziu do rozwiązywania prob...

Working Group on Education: digital skills for life and work

Working Group on Education: digital skills for life and work

Raport działającej w ramach UNESCO Komisji Szerokopasmowej na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Broadband Commission for Sustainable Development) uwydatnia potrzebę rozwijania umiejętności cyfrowych przez ludzi z grup w niekorzystnej sytuacji na całym świecie. W raporcie "Cyfrowe umiejętności w zakresie życia i pracy" opracowanym przez Grupę Roboczą ds. Edukacji Komisji Szerokopasmowej analizuje się, ...

Przedmioty przyrodnicze a Technologia Informacyjna i Komunikacyjna - streszczenia prezetacjimateriały konferencyjne

Przedmioty przyrodnicze a Technologia Informacyjna i Komunikacyjna - streszczenia prezetacji

Józefina Turło

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

We wrześniu 2008 roku w Toruniu odbył się zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, na którym poruszono zagadnienia dotyczące edukacji w zakresie przedmiotów przyrodniczych w kontekście możliwości włączania w proces technologii Informacyjno-komunikacyjnych, które dzięki ekspansji nowoczesnych technik stały się jego częścią. W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy mo...

Edukacja informatyczna - informatyka a technologia informacyjnaraport ekspercki

Edukacja informatyczna - informatyka a technologia informacyjna

Maciej M. Sysło

Instytut Spraw Publicznych

Nowoczesne narzędzia wspomagają wiele działań podejmowanych przez człowieka w rożnych obszarach jego aktywności. Edukacja ma na celu wspierać starania zmierzające do uzyskania kompetencji umożliwiających sprawne posługiwanie się nimi w codziennym życiu. Specjaliści w dziedzinie od wielu lat opracowują standardy pozwalające przygotować nauczycieli do wdrażania edukacji informatycznej w szkołach. Pu...

Dydaktyka informatyki 9(2014)

Dydaktyka informatyki 9(2014)

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych podejmowanych działaniach jest dziś powszechne. Współczesny człowiek nie wyobraża sobie funkcjonowania bez możliwości korzystania z dobrodziejstw techniki w codziennym życiu. Często, do niedawna proste czynności wydają się niewykonalne bez możliwości użycia narzędzi TIK. Rozwój w zakresie nowoczesnych technologii otwiera nowe możliwo...

Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej

Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej

Przygotowanie nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w pracy pedagogicznej jest współcześnie jednym z priorytetów edukacji, ponieważ zmieniło się znaczenie edukacji w procesie kształcenia społeczeństwa w epoce technologii informacyjnej. Prezentowany ramowy program przedmiotu Dydaktyka Informatyki i Technologii Informacyjnej zawiera plan zajęć przygotowany dla studentów studiów stacjonarnych II s...

Komunikacja i technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnejartykuł naukowy

Komunikacja i technologia informacyjna w edukacji wczesnoszkolnej

Dorota Marczuk, Leszek Zakrzewski

Instytut Badań Edukacyjnych

W historii ludzkości pojawiały się wynalazki zmieniające istotnie warunki w jakich funkcjonuje człowiek. Taki przełom spowodowało na przykład pojawienie się maszyny parowej, elektryczności, samochodu, radia. Obecnie obserwujemy rewolucję wywołaną rozwojem Internetu. Z nowinki technologicznej stał się on narzędziem codziennego użytku. Dlatego, aby uniknąć wykluczenia, każdy człowiek powinien posiad...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja