Biblioteka Cyfrowa

Informatics education at school in Europe. Eurydice report

Informatics education at school in Europe. Eurydice report

Rozwój technologii cyfrowych wniósł zmiany do skostniałego systemu oświaty. Wprowadzono nowy przedmiot, który ma za zadanie przygotować uczniów do kompetentnego, świadomego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi. Niniejszy raport zawiera analizę porównawczą poziomu edukacji informatycznej w różnych krajach Europy.

W cyfrowej szkole

W cyfrowej szkole

Kwartalnik „W cyfrowej szkole” jest adresowany do osób zainteresowanych cyfryzacją edukacji i możliwością wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnym systemie oświaty. W publikowanym numerze poruszono tematy związane z Laboratoriami Przyszłości, programem rządowym, który ma na celu  rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W kolejnych...

Digital organisational frameworks and IT professionalism

Digital organisational frameworks and IT professionalism

Technologie cyfrowe są elementem codzienności wielu ludzi. Korzystają z nich niemal wszyscy ponieważ ułatwiają pracę i wspomagają naukę. Wraz z transformacja cyfrowa zmieniły się priorytety w edukacji i kształcenie kompetencji cyfrowych stało się jednym z kluczowych zadań szkoły. Publikowany raport zawiera spostrzeżenia zebrane podczas badania. W kolejnych częściach omówiono istotne kwestie związa...

NSW Department of Education. Schools Digital Strategy

NSW Department of Education. Schools Digital Strategy

Technologie cyfrowe zmieniają współczesną edukację i wyznaczają nowe trendy w dydaktyce. Wraz z rozwojem technologicznym zmieniają się narzędzia, formy i metody pracy. Wszystkie działania ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój ucznia, poprawę jakości kształcenia i wyników edukacyjnych uczniów. Postępujące zmiany związane z technopolizacją edukacji wprowadzają wiele innowacji w tradycyjny sys...

Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy świat. Ku sieciowej codzienności

Pokolenie 50+. Pierwsze kroki w cyfrowy świat. Ku sieciowej codzienności

Technologie cyfrowe wkroczyły do codziennego życia stając się jego integralną częścią. Coraz więcej osób korzysta z nowoczesnych narzędzi i systematycznie rozszerza się przedział wiekowy użytkowników, którzy korzystają z technologii na co dzień. W publikacji omówiono zagadnienia istotne współcześnie w kontekście ekspansji technologii i rozwoju cyfryzacji, która systematycznie poprawia jakość życia...

Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją

Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją

Pandemia wywołana pojawieniem się wirusa COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie w niemal wszystkich dziedzinach życia. Wymusiła konieczność izolacji społecznej i zmianę sposobu funkcjonowania. Zamknięto instytucje, zakłady pracy, szkoły i na czas obowiązywania ograniczeń epidemicznych przeniesiono dużą część aktywności człowieka do przestrzeni wirtualnej. Praca i nauka zdalna odsłoniła deficyty, kt...

Disengagement, engagement and digital skills in technology-enhanced learning

Disengagement, engagement and digital skills in technology-enhanced learning

Dynamika z jaką technologie cyfrowe wkraczają w kolejne obszary, w jakich funkcjonuje człowiek systematycznie nabiera tempa a narzędzia cyfrowe stają się coraz bardziej popularne i ogólnodostępne. Problemem nadal pozostają umiejętności, często niedopasowane do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości. Jednym z obszarów, w którym kompetencje powinny iść w parze z możliwościami jakie otwiera cyfryzac...

Cyberbullying, zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Cyberbullying, zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie

Technologie cyfrowe są dziś elementem rzeczywistości. Dziś dzieci od wczesnego dzieciństwa mają kontakt z nowoczesnymi technologiami i narzędziami cyfrowymi, których uczą się intuicyjne i wykorzystują na kolejnych etapach rozwoju do zabawy i nauki. Taka sytuacja otwiera wiele możliwości, integruje młodych ze zdobyczami technologii, otwiera dostęp do wiedzy i informacji, niesie też jednak wiele zag...

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

2nd Survey of Schools: ICT in Education. Technical Report

Edukacja systematycznie mierzy się z wyzwaniami jakie stawia przed nią rozwój technologiczny. Nowoczesne narzędzia dydaktyczne usprawniają pracę a systematycznie podnoszone kompetencje cyfrowe zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli pozwalają na wprowadzanie zmian zarówno w formach jak i metodach pracy lekcyjnej. Niniejsza publikacja zawiera analizę postępów w zakresie wdrażania i wykorzystania IC...

SpołTech: ludzie, technologie, przyszłość

SpołTech: ludzie, technologie, przyszłość

Fundacja Centrum Cyfrowe

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych wprowadza zmiany w sposobie funkcjonowania ludzi. Społeczeństwo dopasowuje się do potrzeb i oczekiwań jakie niesie cyfryzacja. Wiele dziś mówi się o potrzebie kształcenia i doskonalenia kompetencji cyfrowych, które ułatwiają i usprawniają wykonywanie wielu codziennych czynności a zapomina się o tym, że to technologie powinny służyć człowiekowi a nie odwrotni...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja