Biblioteka Cyfrowa

Information and communication technologies as a source of education

Information and communication technologies as a source of education

Edukacja przybiera wraz z rozwojem technologicznym nowe formy. Otwiera się na narzędzia ułatwiające dostęp do informacji, a technologie informacyjne i komunikacyjne stają się bardzo ważnymi zasobami pedagogicznymi, wykorzystywanymi coraz częściej i coraz chętniej w procesie nauczania i uczenia się nadając kształceniu nowy innowacyjny wymiar. Jak wynika z badań obrazujących możliwości wykorzystania...

Technologies for better human learning and teaching

Technologies for better human learning and teaching

Nowoczesne technologie wspierają współcześnie wiele podejmowanych przez człowieka inicjatyw. Są obecne w systemie edukacji i na rynku pracy. Wraz z rozwojem technologii pojawiła się nie tyle potrzeba co konieczność dopasowywania umiejętności do zmian jakie w codziennym życiu wprowadza ekspansja nowych technologii. W publikacji wskazano zakres działań, które powinny koncentrować się na innowacyjnyc...

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku

Nowoczesne technologie towarzyszą współczesnemu człowiekowi na co dzień. Są elementem otaczającej go rzeczywistości. Narzędzia cyfrowe znajdują zastosowanie w wielu obszarach aktywności, ułatwiając, usprawniając i uatrakcyjniając wiele podejmowanych działań. Zmiany jakie wprowadza ekspansja technologii nie ominęły edukacji, obszaru, który w oczach wielu postrzegany był do niedawna jako tradycyjny ...

Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia

Smartfon jako osobiste narzędzie edukacyjne ucznia

Nowoczesne technologie z ekspansją wkraczają w codzienne życie człowieka. Ułatwiają pracę, pomagają w nauce, służą komunikacji, ułatwiają zdobywanie informacji i dostęp do rożnych form rozrywki. Narzędzia technologii stają się nieodłącznym elementem wykorzystywanym do codziennego użytku. Jednym z liderów na rynku powszechnie dostępnych narzędzi cyfrowych są smartfony, które zyskują dużą popularnoś...

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich

Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich

Technologie informacyjno – komunikacyjne są elementem współczesnej rzeczywistości. Zastosowanie ich w różnych obszarach aktywności człowieka poprawia jakość życia i ułatwia wykonywanie wielu codziennych czynności. Ekspansja TIK wprowadziła narzędzia cyfrowe również do edukacji, która do niedawna oparta była na tradycyjnym przekazie wiedzy i umiejętności. Dzieci chętnie korzystają z nowoczesnych te...

Ars Educandi. Tom X. Technologie edukacyjne w perspektywie kulturowejnumer czasopisma

Ars Educandi. Tom X. Technologie edukacyjne w perspektywie kulturowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Współczesna rzeczywistość podlega dziś procesowi ciągłych zmian. Jednym z głównych powodów ewolucji jest dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii. Wszystkie przeobrażenia gospodarcze, społeczne , oświatowe zmierzają ku rozwojowi zarówno jednostki jak i społeczeństwa. Wielu badaczy pochyla się nieustannie nad tematem próbując zanalizować zagadnienie. Badania dotyczą wielu obszarów działalności cz...

Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne

Praktyka matematyczna a nowe technologie edukacyjne

Joanna Kandzia

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Nowoczesne technologie znajdują dziś zastosowanie w wielu dziedzinach. Jedną z nich jest edukacja, w której technologie informatyczne, informacyjne, komunikacyjne, multimedialne stwarzają uczącym się warunki do aktywnego budowania wiedzy i stanowią zestaw narzędzi poznawczych a przed nauczycielami otwierają nowe możliwości pozwalające na trafne i skuteczne sposoby dostarczania informacji. Technolo...

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Dzieci pokolenia sieci nie znają świata bez komputera. Nazywa się je „dziećmi sieci”, „pokoleniem pokolenie „kopiuj – wklej", "pokoleniem Google’a”. Ich życie często toczy się w wirtualnej rzeczywistości, równoległej do rzeczywistości, w której funkcjonuje pokolenie cyfrowych imigrantów, ludzi urodzonych przed epoka cyfrową. Możliwości jakie otwiera przed młodymi użytkownikami cyfrowy świat są duż...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja