Biblioteka Cyfrowa

W cyfrowej szkole

W cyfrowej szkole

Kwartalnik „W cyfrowej szkole” jest adresowany do osób zainteresowanych cyfryzacją edukacji i możliwością wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnym systemie oświaty. W publikowanym numerze poruszono tematy związane z Laboratoriami Przyszłości, programem rządowym, który ma na celu  rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W kolejnych...

Digital Competence in the Knowledge Society

Digital Competence in the Knowledge Society

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiła się potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie oferują.  Społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy, w którym proces edukacyjny wyszedł poza standardowe ramy i przybrał formę edukacji całożyciowej. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej kompetencji cyfrowych i terminów z...

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w życiu współczesnego człowieka, jednak zalew informacyjny z jakim mamy dziś do czynienia w związku z ekspansją technologii i otwartym dostępem do Internetu wprowadza chaos i zamieszanie. Media poprzez przekaz informacyjny kreują rzeczywistość, w której funkcjonujemy, kształtują nasze poglądy i opinie. KRRiT stojąc na straży wolności w...

The European Foundational ICT Body of Knowledge. Version 1.0

The European Foundational ICT Body of Knowledge. Version 1.0

Nowoczesne technologie są dziś elementem codziennego życia. Ułatwiają i usprawniają wykonywanie codziennych czynności. Konieczne jest kształcenie i doskonalenie umiejętności, które umożliwią pełne wykorzystanie dostępnych narzędzi ICT. W publikacji zawarto wiele cennych informacji na temat e-umiejętności, obszarów wiedzy ICT i wymagań jakie stawia współcześnie rozwój technologiczny i cyfryzacja. P...

How Do First Year University Students Use ICT in Their Leisure Time and for Learning Purposes?

How Do First Year University Students Use ICT in Their Leisure Time and for Learning Purposes?

Nowoczesne technologie są dziś częścią codziennego życia człowieka. Towarzyszą pracy, nauce i rozrywce. W publikowanym materiale dokonano analizy wpływu technologii na sposób zdobywania wiedzy i umiejętności i sposób spędzania czasu przeznaczonego na odpoczynek przez studentów pierwszego roku studiów. Autorzy podjęli próbę oceny możliwości wykorzystania sieci społecznościowych i nowych urządzeń mo...

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeńartykuł naukowy, fragment książki

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

Jacek Pyżalski, Michał Klichowski

Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych & Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Technologie są dziś obecne w życiu niemal każdego człowieka. Rewolucja technologiczna , której jesteśmy świadkami nadaje nowy kształt codzienne wykonywanym czynnościom. Zmienił się sposób komunikacji, pracy i nauki.  W technologii dostrzegamy wiele szans, nie możemy jednak bagatelizować zagrożeń, z którymi coraz częściej stykają się nie tylko świadomi dorośli ale również nieświadome dzieci. W publ...

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktykipodręcznik

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki

Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Przed współczesną szkołą stoi dziś wiele wyzwań. Ma za zadanie przygotować młodego człowieka do świadomego, uczestnictwa w zmieniającej się rzeczywistości, ma nauczyć myślenia komputacyjnego i stworzyć warunki umożliwiające poznawanie i doświadczanie. Prezentowana publikacja powstała w oparciu o materiały przygotowane i realizowane przez nauczycieli praktyków w ramach prowadzonych przez nich zajęć...

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansamiksiążka

Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami

Małgorzata Piekarska

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

Informatyzacja jakiej doświadczamy na co dzień wymaga systematycznego dostosowywania wiedzy i umiejętności w obszarze TIK. Nie tylko modne, ale konieczne stało się life wide learning, uczenie przez całe życie, które umożliwia człowiekowi dostosowanie się do wymagań współczesnego świata. Żyjemy w dobie szybkich zmian, umiejętność dopasowywania się do nich jest współcześnie jedną z podstawowych komp...

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.prezentacja

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Katarzyna Mikołajczyk, Katarzyna Pietraszek

Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH

Współcześni nauczyciele coraz częściej deklarują, że chętnie wykorzystują nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej. Stosowanie ich przestaje być złem koniecznym a staje się dobrem pożądanym, ułatwiającym pracę, uatrakcyjniającym przekaz i wspierającym trudną drogę dochodzenia do wiedzy i umiejętności. W prezentowanym raporcie przytoczono dane obrazujące jak w rzeczywistości wygląda sposób wykor...

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.

Edukacja ma za zadanie wspierać ucznia w dążeniu do zdobywania wiedzy i umiejętności w taki sposób, aby każdy miał możliwość rozwoju potencjału swoich możliwości. W dobie łatwego dostępu do informacji zadanie to wydaje się być niezwykle proste. Łatwy i szybki dostęp do różnego rodzaju źródeł internetowych, stanowiących kopalnię informacji i stwarza wrażanie, że możliwości w zakresie kształcenia są...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja