Biblioteka Cyfrowa

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego  (SRK IT)

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT)

Informatyzacja to proces, którego doświadczają niemal wszyscy ludzie w wielu obszarach w jakich podejmują codzienne aktywności. Technologie mają duży wpływ na życie, zarówno społeczne jak i gospodarcze, są obecne w pracy, towarzyszą nauce i rozrywce. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych, ułatwiających podejmowanie wielu działań w przestrzeni cyfrowej stało się priorytetem, który wyznac...

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

MYŚLENIE KOMPUTACYJNE Nowe spojrzenie na kompetencje informatyczne

Nowoczesne technologie są stałym elementem współczesnej rzeczywistości zarówno szkolnej jak i zawodowej. Już na wczesnym etapie edukacji przykłada się wagę do kształcenia kompetencji cyfrowych, które umożliwią człowiekowi pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. W publikowanym artykule autor skupia się na myśleniu komputerowym jako narzędziu do rozwiązywania prob...

Key competencies for Industry 4.0

Key competencies for Industry 4.0

Rozwój gospodarczy jest procesem ciągłym, na który wpływ ma wiele czynników. Jednym z nich jest postęp technologiczny, który wprowadza zmiany. Systematycznie pojawia się potrzeba podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia kompetencji, które sprostają wymaganiom zmieniającego się rynku. Zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności rodzi potrzeby zmian na stanowiskach pracy. W publikacji podjęto pró...

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

W stronę cyfrowej dydaktyki akademickiej XXI wieku. Próba rozpoznania

Temat kompetencji cyfrowych w kontekście współczesnej edukacji pojawia się niezwykle często zarówno w publikacjach naukowych, badaniach czy rozważaniach zarówno osób związanych z systemem oświaty jak i rodziców i opiekunów, którzy mają na uwadze dobro wkraczających na ścieżkę edukacji młodych ludzi. Autor artykułu poruszył kwestie złożoności środowiska nauczania i dydaktyki akademickiej, dokonał a...

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Kształcenie kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości z perspektywy nauczycieli szkół gimnazjalnych i licealnych.

Nauki ścisłe, choć nie zawsze i nie przez wszystkich lubiane, są niezwykle ważne, a nabywanie kompetencji z nimi związanych znacznie rozszerza zakres wyboru drogi życiowej po zakończeniu edukacji formalnej. Diagnoza stanu umiejętności z nimi związanych obrazuje ich poziom. Prezentowany raport z badań, które przeprowadzone zostały w miesiącach wrzesień-listopad 2010 roku wśród uczniów i nauczycieli...

Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnej

Kompetencje kluczowe w społeczeństwie informacyjnym i edukacji informatycznej społeczności lokalnej

Technologie cyfrowe są dziś powszechnie wykorzystywane, coraz częściej współczesny człowiek nie potrafi wyobrazić sobie bez nich życia. Kompetencje w zakresie TIK stały się jednymi z kluczowych, jakie posiąść musi człowiek, aby sprawnie funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości. Pomimo, iż ekspansja cyfrowych technologii wymusza konieczność dostosowywania się do zmian, wciąż jednak wielu Pola...

Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016

Kompetencje informatyczne studentów filologii polskiej w latach 2010-2016

Rozwój technik informatycznych oraz ich ekspansja w coraz to nowe dziedziny naszego życia powoduje, że kompetencje cyfrowe wymagane są nie tylko od osób związanych z branżą szeroko pojmowanej informatyki i branż pokrewnych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań kompetencji cyfrowych przeprowadzonych na grupie studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz...

Nowoczesne media cyfrowe – naturalne środowisko pokolenia m-learningu

Nowoczesne media cyfrowe – naturalne środowisko pokolenia m-learningu

Cyfrowe technologie są współcześnie nieodzownym elementem świata współczesnego człowieka. Nie zaprzątamy sobie dziś głowy zapamiętywaniem dat, numerów telefonów, terminów spotkań ponieważ zapisać je można w telefonie, który przypomni w odpowiednim momencie. Wybierając się w podróż nie analizujemy trasy, na miejsce docelowe doprowadzi nas nawigacja satelitarna, kartki pocztowe i listy już dawno zas...

Logika, algorytmika, programowanie, na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie aplikacji Game Code Lab

Logika, algorytmika, programowanie, na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie aplikacji Game Code Lab

Współczesna edukacja kładzie duży nacisk na rozwijanie myślenia komputacyjnego, czyli umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki. Prowadzić ma to do lepszego rozumienia, jakie są możliwości komputerów, ich zastosowań i technologii we współczesnym świecie. Dlatego właśnie podkreśla się konieczność nauczania informatyki ...

Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych

Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych

Życie we współczesnej rzeczywistości charakteryzuje się dużą dynamiką zmian. Zmiany dotyczą różnych aspektów, konieczne jest wiec nabywanie umiejętności identyfikacji tych zmian, reakcji na nie, m.in. poprzez wprowadzanie innowacji i rekonfigurację zasobów. Wymagania w tym zakresie ciągle rosną. Celem artykułu jest przedstawienie związku różnych wymiarów kompetencji dynamicznych, traktowanych, jak...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja