Biblioteka Cyfrowa

Digitalisation of Schools from the Perspective of Teachers’ Opinions and Experiences: The Frequency of ICT Use in Education ...

Digitalisation of Schools from the Perspective of Teachers’ Opinions and Experiences: The Frequency of ICT Use in Education ...

Cyfryzacja jest elementem rozwoju cywilizacyjnego i dotyka coraz szerzej kolejnych obszarów społeczno-gospodarczych. Coraz dynamiczniej wkracza również w obszar edukacji, która do niedawna  opierała się na tradycyjnych narzędziach i metodach pracy.  Choć cyfryzacja edukacji stała się faktem wciąż budzi kontrowersje i ma zarówno zwolenników jak i przeciwników. W publikacji dokonano analizy postaw j...

W cyfrowej szkole

W cyfrowej szkole

Kwartalnik „W cyfrowej szkole” jest adresowany do osób zainteresowanych cyfryzacją edukacji i możliwością wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych we współczesnym systemie oświaty. W publikowanym numerze poruszono tematy związane z Laboratoriami Przyszłości, programem rządowym, który ma na celu  rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W kolejnych...

Digital Competence in the Knowledge Society

Digital Competence in the Knowledge Society

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii pojawiła się potrzeba rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne i efektywne wykorzystanie możliwości jakie oferują.  Społeczeństwo stało się społeczeństwem wiedzy, w którym proces edukacyjny wyszedł poza standardowe ramy i przybrał formę edukacji całożyciowej. W artykule dokonano przeglądu literatury dotyczącej kompetencji cyfrowych i terminów z...

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...

Fake news - dezinformacja online, próby przeciwdziałania tym zjawiskom z perspektywy instytucji międzynarodowych oraz w wybranych krajach państw UE...

Technologie informacyjno-komunikacyjne odgrywają znaczącą rolę w życiu współczesnego człowieka, jednak zalew informacyjny z jakim mamy dziś do czynienia w związku z ekspansją technologii i otwartym dostępem do Internetu wprowadza chaos i zamieszanie. Media poprzez przekaz informacyjny kreują rzeczywistość, w której funkcjonujemy, kształtują nasze poglądy i opinie. KRRiT stojąc na straży wolności w...

Teachers’ training and use of information and communications technology in the face of the COVID-19 crisis

Teachers’ training and use of information and communications technology in the face of the COVID-19 crisis

Technologie komunikacyjne w dobie pandemii niewątpliwie pomogły w realizacji zadań szkoły i pracy dydaktycznej. Stały się elementem codzienności, który umożliwił funkcjonowanie. Niestety poziom umiejętności użytkowników korzystających z narzędzi cyfrowych nie zawsze pokrywa się z potrzebami jakie niesie cyfryzacja. Publikowany dokument zawiera informacje dotyczące kompetencji nauczycieli, środowis...

The European Foundational ICT Body of Knowledge. Version 1.0

The European Foundational ICT Body of Knowledge. Version 1.0

Nowoczesne technologie są dziś elementem codziennego życia. Ułatwiają i usprawniają wykonywanie codziennych czynności. Konieczne jest kształcenie i doskonalenie umiejętności, które umożliwią pełne wykorzystanie dostępnych narzędzi ICT. W publikacji zawarto wiele cennych informacji na temat e-umiejętności, obszarów wiedzy ICT i wymagań jakie stawia współcześnie rozwój technologiczny i cyfryzacja. P...

How Do First Year University Students Use ICT in Their Leisure Time and for Learning Purposes?

How Do First Year University Students Use ICT in Their Leisure Time and for Learning Purposes?

Nowoczesne technologie są dziś częścią codziennego życia człowieka. Towarzyszą pracy, nauce i rozrywce. W publikowanym materiale dokonano analizy wpływu technologii na sposób zdobywania wiedzy i umiejętności i sposób spędzania czasu przeznaczonego na odpoczynek przez studentów pierwszego roku studiów. Autorzy podjęli próbę oceny możliwości wykorzystania sieci społecznościowych i nowych urządzeń mo...

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeńartykuł naukowy, fragment książki

Technologie informacyjno-komunikacyjne a dzieci w wieku przedszkolnym – model szans i zagrożeń

Jacek Pyżalski, Michał Klichowski

Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych & Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Technologie są dziś obecne w życiu niemal każdego człowieka. Rewolucja technologiczna , której jesteśmy świadkami nadaje nowy kształt codzienne wykonywanym czynnościom. Zmienił się sposób komunikacji, pracy i nauki.  W technologii dostrzegamy wiele szans, nie możemy jednak bagatelizować zagrożeń, z którymi coraz częściej stykają się nie tylko świadomi dorośli ale również nieświadome dzieci. W publ...

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Realizacja wdrożenia strategii cyfryzacji szkoły na przykładzie realizacji projektu Strategia dla Edukacji na Nowo z TIK w tle

Współczesny człowiek funkcjonuje w świecie, w którym narzędzia technologii cyfrowych towarzyszą mu od wczesnego dzieciństwa. Technologie wspomagają wykonywanie codziennych czynności, towarzyszą nauce, pracy i rozrywce. Z każdym rokiem umacnia się pozycja multimediów w życiu człowieka a kształtowanie kompetencji cyfrowych stało się nadrzędnym celem edukacji całożyciowej. W publikowanym artykule dok...

Wykluczenie cyfrowe osób w wieku 50+. Sygnalizacja problemu

Wykluczenie cyfrowe osób w wieku 50+. Sygnalizacja problemu

Ekspansja technologii wprowadziła wiele zmian zarówno w gospodarce krajów jak i w sposobie funkcjonowania człowieka. Stajemy się społeczeństwem informacyjnym, w którym komunikacja i informacja jest realizowana za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii otwiera wiele nowych możliwości, prowadzi jednak również do pogłębiania rozwarstwienia społecznego i margin...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja