Biblioteka Cyfrowa

Technologie mobilne jako nośnik zmiany –  w opinii nauczycieli  z czterech krajów europejskichartykuł naukowy

Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich

Anna Weiss, Sylwia Galanciak, Miriam Judge

Wydawnictwo Naukowe UAM

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych narzędzi jest dynamiczny i niejednokrotnie postępuje szybciej niż proces nabywania kompetencji umożliwiających aktywne i adekwatne do celów korzystanie z nich. W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań, które miały na celu określenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli i uczniów realizuj...

Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku

Urządzenia mobilne i ich udział w edukacji XXI wieku

Wraz z ekspansją technologii na rynek rosną oczekiwania i potrzeby konsumentów. Prowadzone badania pokazują, że duża część społeczeństwa nie wyobraża sobie życia bez technologii a urządzenia mobilne uważa za najważniejsze narzędzia codziennego użytku. W artykule dokonano analizy wpływu TIK na codzienne życie człowieka oraz roli technologii w procesie edukacji w kontekście dynamiki przemian cywiliz...

Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej

Wybrane aspekty stosowania technologii mobilnych w edukacji językowej

Wraz z pojawieniem się nowoczesnych technologii zmienił się sposób komunikacji. Tradycyjne formy zastąpione zostały nowoczesnymi. Narzędzia cyfrowe ułatwiły kontakty międzyludzkie. Bariery komunikacyjne związane z odległością przestały mieć znaczenie. Potrzeba komunikowania się jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, a nowoczesne technologie umożliwiają komunikację bez ograniczeń, dlatego tak...

Technologia szansą dla personalizacji kształcenia

Technologia szansą dla personalizacji kształcenia

Niemal każdy system edukacji, czy też każda reforma edukacji, w swoich założeniach podkreśla potrzebę indywidualizacji kształcenia, czyli inaczej personalizacji. Dokumenty programowe, określające kierunki rozwoju edukacji, jako podmiotowe wskazują indywidualne zainteresowania, możliwości i potrzeby edukacyjne, zawodowe i osobiste uczącego się. Wydaje się, że nowoczesne technologie medialne tworzą ...

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej

Niemal każdy system edukacji, czy też każda reforma edukacji, w swoich założeniach podkreśla potrzebę indywidualizacji kształcenia, czyli inaczej personalizacji. Dokumenty programowe, określające kierunki rozwoju edukacji, jako podmiotowe wskazują indywidualne zainteresowania, możliwości i potrzeby edukacyjne, zawodowe i osobiste uczącego się. Wydaje się, że nowoczesne technologie medialne tworzą ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja