Biblioteka Cyfrowa

Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19

Postawy nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19

Edukacja stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, które pojawiły się wraz z pandemią wywołaną  szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Publikowany raport zawiera wyniki badań prowadzonych wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy realizowali program kształcenia za pośrednictwem nowoczesnych technologii cyfrowych. W materiale dokonano analizy postaw nauczycieli, którzy z dnia na dzi...

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowejraport ekspercki, książka

Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej

Piotr Plichta

Wydawnictwo Adam Marszałek

Technologie cyfrowe stały się współcześnie elementem warunkującym jakość życia. Coraz większa część społeczeństwa na co dzień wykorzystuje narzędzia cyfrowe do pracy, nauki i rozrywki, rozszerza się również przedział wiekowy użytkowników, którzy aktywnie wykorzystują technologie na co dzień. Brak umiejętności i możliwości cyfrowych często ogranicza możliwości człowieka. W publikacji dokonano anali...

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

Kształcenie na odległość: Poradnik dla szkół

Edukacja podlega ciągłej ewaluacji. Zmieniają się narzędzia, metody i formy pracy. Wszyscy zaangażowani w działalność edukacyjną muszą dopasowywać się do zmian. Publikowany poradnik, opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ma stanowić wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów w organizacji i realizacji procesu kształcenia na odległość. Autorzy podzielili materiał na kilka części, w których za...

Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań

Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna – zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań

Zjawisko agresji nie jest zjawiskiem nowym, niewłaściwe zachowania zawsze zwracały uwagę i budziły kontrowersyjne emocje zwłaszcza jeżeli dotyczyły najmłodszej części naszego społeczeństwa. Każdy na co dzień spotyka się z przejawami nagannego zachowania i chyba każdy doświadczył takiego na własnej skórze. Konflikty, bójki, przezwiska były często sposobem na poradzenie sobie z sytuacją trudną, zaró...

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?

Do niedawna system szkolny skierowany był i przygotowany do pracy z uczniem przeciętnym. Liczne klasy, niewielka ilość zajęć dodatkowych i utarte ścieżki edukacyjne stawiały poza marginesem zarówno uczniów zdolnych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dziś zainteresowanie wsparciem uczniów w procesie nabywania oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności nabrało innego znaczenia. System ...

Akademia Młodego Ekonomisty. Dziecko i media. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanieprezentacja

Akademia Młodego Ekonomisty. Dziecko i media. Kształtowanie kompetencji medialnych poprzez wychowanie

Krzysztof Jonczys

Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

Obraz dzieciństwa współczesnego dziecka odbiega zdecydowanie od obrazu dzieciństwa jego rodziców. Dziś otoczenie dziecka wciąż zmienia się i poszerza. Tradycyjne zabawki odchodzą w zapomnienie na rzecz atrakcyjnych cyfrowych urządzeń. Można odnieść wrażenie, że dziecko obcuje z nowoczesnymi technologiami już od kołyski. Rozwój TIK wprowadził w życie dzieci wiele zmian, nowe media współcześnie częs...

Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania? Formacja nauczycieli

Jak wykorzystać narzędzia cyfrowe w procesie wychowania? Formacja nauczycieli

W ostatnich latach rewolucja cyfrowa wprowadziła zmiany w wielu obszarach życia człowieka, w tym również w edukacji. Polityka oświatowa wdraża sukcesywnie wiele programów, mających na celu poprawę infrastruktury informatycznej w polskiej szkole. Działania te przyczyniają się do podnoszenia ogólnych kompetencji w zakresie posługiwania się TIK wśród nauczycieli. Aby wesprzeć pedagogów w rozwijaniu ...

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologieksiążka

Wychowanie fizyczne a nowoczesne technologie

Michał Bronikowski

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Dzieci pokolenia sieci nie znają świata bez komputera. Nazywa się je „dziećmi sieci”, „pokoleniem pokolenie „kopiuj – wklej", "pokoleniem Google’a”. Ich życie często toczy się w wirtualnej rzeczywistości, równoległej do rzeczywistości, w której funkcjonuje pokolenie cyfrowych imigrantów, ludzi urodzonych przed epoka cyfrową. Możliwości jakie otwiera przed młodymi użytkownikami cyfrowy świat są duż...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja