Biblioteka Cyfrowa

Konkluzje Rady w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej (2022/C 469/04)

Konkluzje Rady w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej (2022/C 469/04)

Edukacja cyfrowa jest ważnym elementem systemu oświaty, który zapewnia każdemu obywatelowi prawo do kształcenia. Publikowany załącznik zawiera konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie wspierania dobrostanu w edukacji cyfrowej. Wytyczne w nim zawarte określają ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz zalecenia Rady, które mają stanowić wytyczne w realizacji zadań systemu oświat...

Cyfrowe Usługi Finansowe a Seniorzy

Cyfrowe Usługi Finansowe a Seniorzy

Pandemia wprowadziła wiele zmian, które dotknęły niemal wszystkich członków społeczeństwa. Przeniesiono wiele obszarów działalności do przestrzeni online. Nie wszyscy jednak byli przygotowani na zmiany i posiadali umiejętności umożliwiające realizację codziennych czynności i obowiązków za pośrednictwem narzędzi cyfrowych. Seniorzy są grupą społeczną, która najbardziej doświadczyła problemu wyklucz...

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych.

Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji? Rekomendacje dla sektora prywatnego, pozarządowego i samorządów lokalnych.

Szkoła jest miejscem, w którym każde dziecko powinno uzyskać dostęp do wiedzy i umiejętności , które przygotują go do dorosłego, dojrzałego życia w społeczeństwie. Pomimo, iż system oświaty systematycznie dąży do realizacji swoich zadań, w rzeczywistości na każdym etapie edukacyjnym, w każdej szkole i klasie spotkać można zarówno pojedyncze jak i grupowe przypadki, w których uczniowie mierzą się z...

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

The digital transformation of education: connecting schools, empowering learners

Żyjemy w świecie zmian, które determinuje postęp technologiczny i dynamiczna cyfryzacja kolejnych obszarów w jakich funkcjonuje człowiek. Nowoczesne narzędzia ułatwiają pracę, uatrakcyjniają naukę i otwierają szeroki dostęp do różnego rodzaju rozrywek. Internet otworzył wiele możliwości, o których jeszcze niedawno nikt nie słyszał. Osoby, które z różnych względów nie mają dostępu do sieci dotyka p...

Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej

Problem wykluczenia cyfrowego w edukacji zdalnej

Dynamika zmian jakie zachodzą w związku z ekspansją technologii w codzienne życie człowieka jest duża i dotyka wielu obszarów funkcjonowania. Ostatnie miesiące, w trakcie których świat toczy walkę z rozprzestrzeniająca się epidemią koronawirusa pokazały, jak nowoczesne narzędzia mogą być przydatne. Korzystanie z narzędzi cyfrowych stało się nie tyle możliwością co koniecznością. W publikacji dokon...

Building tomorrow's digital skills: what conclusions can we draw from international comparative indicators?

Building tomorrow's digital skills: what conclusions can we draw from international comparative indicators?

Umiejętności zawsze determinowały jakość życia. Ich poziom ma bezpośrednie przełożenie na sposób funkcjonowania człowieka. Dziś zmieniły się zasadniczo potrzeby rynku, zmienił się więc również charakter umiejętności kluczowych.  Niniejszy raport analizuje warunki wpływające na rozwój umiejętności cyfrowych, ważnych w kontekście zmian jakie niesie dynamiczny rozwój technologii. Analizy dokonano w o...

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Kompetencje cyfrowe w polityce innowacyjnej Polski i Unii Europejskiej

Transformacja cyfrowa jest nieodłącznym elementem rozwoju współczesnych społeczeństw i gospodarek krajów rozwijających się. Doświadczamy systematycznych zmian jakie niesie postęp technologiczny i jesteśmy świadkami rewolucji jaka za jego przyczyną się dzieje. W publikacji dokonano analizy trendów panujących dziś w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości na podstawie literatury i przeglądu programó...

Digital skills crisis

Digital skills crisis

Umiejętności cyfrowe stają się dziś elementem umożliwiającym uzyskanie dostępu do szeregu produktów i usług jakie oferuje nam rynek. Pomimo rosnącej wraz z postępem technologicznym mody i potrzeby na kształcenie, podnoszenie i doskonalenie kompetencji ICT wciąż istnieje duża przepaść cyfrowa zarówno w dostępie do technologii jak i umiejętnościach związanych z wykorzystaniem ich w codziennym życiu....

3P PROJEKT - poznaję, potrafię, pomagam

3P PROJEKT - poznaję, potrafię, pomagam

W dobie cyfrowych zmian kształcenie i doskonalenie kompetencji jest koniecznym elementem procesu edukacji. W szkołach już na wczesnym etapie nauczania wdrażane są elementy informatyki i edukacji medialnej, która ma przygotować młodych do edukacji całożyciowej i umożliwić aktywne funkcjonowanie w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. W zdecydowanie trudniejszej sytuacji znajduje się pokolenie os...

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Żyjemy w globalnym świecie, w którym umiejętności stanowią o jakości i sposobie życia. Postęp technologiczny jakiego doświadczamy sprawia, że coraz częściej kompetencje cyfrowe są kluczowymi, i to one determinują sposób w jaki funkcjonujemy. W publikacji przedstawiono badania dotyczące bezrobocia młodzieży i kobiet w Polsce oraz tego, w jaki sposób branża IT może przyczynić się do rozwiązania prob...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja