Biblioteka Cyfrowa

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19książka

Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19

Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik

Wydawnictwo «scriptum»

Nowoczesne technologie są elementem zmieniającej się rzeczywistości i na stałe wpisały się w codzienność każdego z nas. Trudno wyobrazić sobie dziś dzień bez dostępu narzędzi podłączonych do sieci. Pandemia COVID-19 przyspieszyła wdrażanie nowoczesnych technologii i postawiła przed koniecznością korzystania z nich tych, którzy na zmianę sposobu funkcjonowania nie byli jeszcze gotowi. W publikacji ...

Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacjąraport z badań, książka

Cyfrowe wyzwania stojące przed polską edukacją

Maciej Jakubowski, Tomasz Gajderowicz

Polski Instytut Ekonomiczny

Pandemia wywołana pojawieniem się wirusa COVID-19 wprowadziła duże zamieszanie w niemal wszystkich dziedzinach życia. Wymusiła konieczność izolacji społecznej i zmianę sposobu funkcjonowania. Zamknięto instytucje, zakłady pracy, szkoły i na czas obowiązywania ograniczeń epidemicznych przeniesiono dużą część aktywności człowieka do przestrzeni wirtualnej. Praca i nauka zdalna odsłoniła deficyty, kt...

Edukacja pod lupą. Gdzie jest polska szkoła?

Edukacja pod lupą. Gdzie jest polska szkoła?

Współczesna szkoła mierzy się z wieloma wyzwaniami jakie stawia przed nią zmieniający się świat. Zmieniają się zarówno potrzeby, jak i oczekiwania związane z planem kształcenia. W niniejszym materiale zawarto wyniki badań przygotowane w oparciu o dane PISA, które obrazują trendy jakie występują we współczesnym systemie szkolnictwa. Ocenie poddano stan polskiego systemu oświaty w kontekście osiągni...

Education During COVID-19

Education During COVID-19

Edukacja w czasach pandemii mierzy się z wieloma wyzwaniami, które przyniosła covidowa rzeczywistość. Przeniesienie niemal z dnia na dzień procesu kształcenia z tradycyjnej przestrzeni szkolnej do przestrzeni wirtualnej przysporzyło trudności, na które ani nauczyciele, ani uczniowie i ich rodzice nie byli przygotowani. Braki sprzętowe i braki kompetencyjne sprawiły, że modyfikacje metod nauczania ...

Kompetencje cyfrowe 19 latków

Kompetencje cyfrowe 19 latków

Umiejętności cyfrowe są dziś niezbędne. Żyjemy w świecie cyfrowych przemian, które dokonują się systematycznie i dynamicznie. Dziś już nawet małe dzieci mają dostęp do narzędzi cyfrowych, których uczą się intuicyjne w trakcie zabawy. Konieczność dostosowania umiejętności do wymogów współczesności sprawiła, że formalne kształcenie kompetencji cyfrowych zaczyna się już na pierwszym poziomie nauczani...

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polskiraport ekspercki

KOMPETENCJE 4.0 Część 2: Edukacja dla Przemysłu 4.0 - wyzwania dla Polski

Krzysztof Głomb

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

System oświaty stoi dziś przed wieloma wyzwaniami jakie niesie transformacja cyfrowa i globalizacja. Technologie cyfrowe odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu środowiska pracy i nauki, konieczne jest więc monitorowanie stanu edukacji i analiza jej wpływu na proces kształcenia kompetencji przyszłości. W publikowanym raporcie dokonano oceny umiejętności cyfrowych Polaków i analizy możliwości ...

Cyfrowe bezpieczeństwo uczniów w szkole – wyzwania i zagrożeniaartykuł naukowy

Cyfrowe bezpieczeństwo uczniów w szkole – wyzwania i zagrożenia

Krzysztof Ciemcioch

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Zmiany, jakich za sprawą dynamicznie rozwijającego się rynku technologii cyfrowych doświadczamy, wprowadzają wiele modyfikacji w codziennym życiu każdego z nas. Dotyczą zarówno gospodarki, polityki, systemu oświaty czy zdrowia, jak również postrzegania rzeczywistości czy oceny sytuacji społecznej. Zmiany jakie kreuje rynek nowoczesnych technologii wpływają na świadomość społeczną człowieka i kszta...

Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcjiraport z badań

Przemysł 4.0 czyli wyzwania współczesnej produkcji

Marcin Błasiak, Michał Gawrysiak

PwC

Współczesny świat to świat przemian, które determinują sposób funkcjonowania człowieka i gospodarki. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą w przedsiębiorstwach oraz dokonano charakterystyki tych najważniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju w którym żyjemy. Dokonano prezentacji wyników badań, które obrazują plany kluczowych dla rozwoju gospodarki przedsiębiorstw związa...

Skills in the area of digital safety as a key component of digital literacy among teachers

Skills in the area of digital safety as a key component of digital literacy among teachers

Ekspansja technologii w codzienne życie człowieka przynosi wiele zmian. Konieczne jest systematyczne kształcenie, doskonalenie i podnoszenie kompetencji cyfrowych, które umożliwiają człowiekowi aktywne uczestnictwo w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości. Prowadzone w tym obszarze badania i analizy jednoznacznie wskazują, że dynamika zmian jest duża, a poziom wiedzy i umiejętności ludzkich nie je...

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

The class of 2030 and life-ready learning: The technology imperative A summary report

Sytuacja na rynku pracy zmienia się dynamicznie wraz z postępem technologicznym. Automatyzacja wielu procesów przemysłowych zmienia potrzeby pracodawców, a konieczność dopasowania umiejętności do potrzeb rynku  rewiduje oczekiwania pracowników. W publikacji dokonano analizy zmian jakie zachodzą wraz z rozwojem technologii na rynku pracy i wskazano trendy, które pojawiają się w edukacji w związku z...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja