Biblioteka Cyfrowa

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Smart Industry Polska 2018. Innowacyjność w sektorze mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Technologie cyfrowe odgrywają dziś znaczącą rolę w procesie rozwoju gospodarki i społeczeństw. Wraz z postępem technologicznym otwierają się nowe możliwości i choć obawy związane z dynamiczną ekspansją technologii w codzienne życie człowieka budzą niejednokrotnie  wątpliwości, perspektywa lepszej przyszłości i łatwiejszego życia kusi. Innowacje zyskują na znaczeniu zwłaszcza w kontekście poprawy j...

Skills Mismatches – An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses

Skills Mismatches – An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses

Współcześnie wiele uwagi poświęca się tematyce gospodarki i rozwoju gospodarczego, który warunkuje status państw w świecie i poziom życia obywateli. Dziś na rozwój gospodarczy ma wpływ wiele czynników, jednym z głównych jest postęp technologiczny, który determinuje jego tempo i kształt. Niedostosowanie umiejętności do potrzeb rynku, choć powszechnie akceptowane jest czynnikiem ograniczającym wzros...

SKILLS FOR A DIGITAL WORLD Background Paper for Ministerial Panel 4.2

SKILLS FOR A DIGITAL WORLD Background Paper for Ministerial Panel 4.2

Technologie cyfrowe zmieniły zarówno sposób dochodzenia do wiedzy i umiejętności jak i sposób wykorzystania ich w codziennym życiu. W czasach dynamicznych zmian, które determinuje postęp technologiczny umiejętność przystosowywania się do potrzeb i oczekiwań rynku stała się kompetencją nadrzędną, a każdy człowiek niezależnie od wieku i wykształcenia jest zobligowany do systematycznego podnoszenia i...

Skill needs for the future. Background Paper.

Skill needs for the future. Background Paper.

Dynamiczny rozwój technologii przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy i wzrostu gospodarczego krajów, jednak wymusza również konieczność dostosowania miejsc pracy i umiejętności pracowników do potrzeb zmieniającego się cyfrowo rynku. Jak wskazują wyniki badań istnieje ogromna cyfrowa przepaść między krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi, zarówno pod względem dostępu, jak i wykorzystaniem...

Ireland's National Skills Strategy 2025

Ireland's National Skills Strategy 2025

Technologia jest jednym z kluczowych czynników napędzających zmiany społeczno-gospodarcze. Kształcenie i doskonalenie kompetencji cyfrowych zyskuje na znaczeniu i umożliwia efektywne wykorzystanie umiejętności w celu wspierania wzrostu gospodarczego i społecznego, rozwijania przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia człowieka w społeczeństwie. W publikacji dokonano analizy trendów i czynników ...

Chapter 10. New business models that incorporate the digital economy

Chapter 10. New business models that incorporate the digital economy

Ekspansja technologii sprawiła, że wciąż pojawiają się nowe innowacje cyfrowe w wielu obszarach działalności ludzi i instytucji. Nowości technologiczne stały się jednym z czynników wzrostu gospodarczego, dlatego ogrywają istotne znaczenie dla gospodarki i ekonomii kraju. Zmiany, które wprowadzają innowacje poprawiają konkurencyjność , obniżają koszty produkcji i poprawiają bezpieczeństwo pracy . W...

Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku

Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku

Nowoczesne technologie są współcześnie elementem stałym środowiska w jakim funkcjonuje człowiek. Ułatwiają nie tylko pracę, wspomagają naukę, dają rozrywkę, można odnieść wrażenie, że technologie towarzyszą człowiekowi stale i są uczestniczą w wykonywaniu niemal każdej codziennej czynności. Możliwości jakie niesie powszechny dostęp do innowacyjnych rozwiązań cyfrowych otwiera przed użytkownikami w...

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

Nowoczesne technologie kształtują współczesną rzeczywistość. Rozwiązania cyfrowe wspierają działania przedsiębiorstw, ułatwiają pracę w wielu branżach przemysłu na niemal każdym szczeblu zatrudnienia, niezależnie od wielkości instytucji. Stanowią istotny czynnik warunkujący wzrost gospodarczy w zcyfryzowanym świecie. W publikacji zdefiniowano kompetencje kluczowe, których nabywanie i doskonalenie ...

Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski

Czas na przyspieszenie. Cyfryzacja gospodarki Polski

Nowoczesne technologie kształtują współczesny rynek, a gospodarka opiera się na narzędziach cyfrowych wspierających działania ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój. Proces cyfryzacji gospodarki w Polsce jest długofalowy, a obserwowane i analizowane tempo zmian zachodzących na tym polu jest zauważalne. Pomimo tego Polska nadal odbiega od standardów europejskich, zarówno w kwestii kompetencji cy...

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu

Stosowanie nowoczesnych technologii otwiera przed użytkownikami nowe możliwości. Autorzy publikacji wskazali możliwości jakie daje zastosowanie w procesie edukacji, zarówno zdalnej, jak i tradycyjnej, narzędzia technologii Web 2.0. W artykule znalazła się terminologia związaną z zagadnieniem, przestawione zostały rozwiązania technologiczne Web 2.0 pozwalające realizację rożnych potrzeb związanych ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja