Biblioteka Cyfrowa

Open GLAM & education. Teacher’s and educator’s perspective on digital culture resources

Open GLAM & education. Teacher’s and educator’s perspective on digital culture resources

System oświaty mierzy się współcześnie z wieloma wyzwaniami, które niesie cyfryzacja gospodarki i życia społecznego. Zmieniają się oczekiwania i rosną wymagania, którym sprostać muszą wszyscy bezpośrednio i pośrednio związani z placówkami edukacyjnymi. Publikowany raport przedstawia wyniki projektu badawczego Open GLAM & Education, który ma na celu wyjaśnienie znaczenia internetowych narzędzi, zas...

Remote education during the pandemic: the teacher's perspective

Remote education during the pandemic: the teacher's perspective

Edukacja w wielu krajach zmieniła się wraz z pojawieniem się zagrożenia epidemicznego wywołanego dynamiczną ekspansją wirusa SARS-COV-2. Dla wielu rządzących jedynym rozwiązaniem pozwalającym na ochronę przed zakażeniem było zatrzymanie jak największej ilości osób w domach. Publikowany raport zawiera informacje na temat tego, jak przeniesienie codziennych aktywności na platformy umożliwiające prac...

Information and communication technologies as a source of education

Information and communication technologies as a source of education

Edukacja przybiera wraz z rozwojem technologicznym nowe formy. Otwiera się na narzędzia ułatwiające dostęp do informacji, a technologie informacyjne i komunikacyjne stają się bardzo ważnymi zasobami pedagogicznymi, wykorzystywanymi coraz częściej i coraz chętniej w procesie nauczania i uczenia się nadając kształceniu nowy innowacyjny wymiar. Jak wynika z badań obrazujących możliwości wykorzystania...

EDUCAUSE Horizon Report 2019 Higher Education Edition

EDUCAUSE Horizon Report 2019 Higher Education Edition

Edukacja jest jednym z kluczowych elementów, które decydują o przyszłości człowieka, determinują jakość i sposób jego życia. Od wielu lat temat kształcenia jest tematem wiodącym, poruszanym w dyskusjach społeczno-politycznych.  Publikowany raport zawiera podsumowanie trendów, wyzwań, ważnych osiągnięć i zmian jakie zachodzą w świecie technologii edukacyjnej, które zostały najwyżej ocenione przez p...

Program „Cyfrowa Szkoła”

Program „Cyfrowa Szkoła”

Współczesna edukacja otwiera się na wyzwania i dopasowuje swój charakter do oczekiwań społeczeństwa. Program „Cyfrowa szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby, jakie generuje zmieniająca się cyfrowo rzeczywistość. W prezentowanym materiale dokonano charakterystyki rządowego projektu, który ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacy...

Działania MEN na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Działania MEN na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Kompetencje cyfrowe są dziś jednym z kluczowych we współczesnym świecie. Są niezbędne w nauce, pracy, uprzyjemniają czas wolny. Człowiek posiadający umiejętności cyfrowe staje się aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych kompetencji, które odnoszą się do celowego, świadomego i krytycznego korzystania z szerokich możliwości jakie oferują now...

Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning

Digital Didactics – Scaffolding a New Normality of Learning

Technologie cyfrowe wprowadzają wiele pozytywnych zmian w sposobie nauczania i uczenia się. Otwierają szeroki dostęp do informacji, ułatwiają komunikację, rozwijają kreatywność i twórcze myślenie u uczniów. Jak wynika z prowadzonych badań integracja cyfrowych narzędzi dydaktycznych w proces kształcenia aktywizuje uczniów i angażuje do pracy nie tylko na lekcji ale również poza nią. W publikacji do...

Cyfryzacja szkół. Informacja o wynikach kontroli

Cyfryzacja szkół. Informacja o wynikach kontroli

Wprowadzenie technologii cyfrowej do polskiego systemu oświaty było priorytetowym zadaniem rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Projekt miał na celu przygotowanie i udostępnienie szkołom elektronicznych zasobów edukacyjnych. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła efekty wdrożenia ministerialne...

Przegląd Nauk Stosowanych, nr 10, 2016

Przegląd Nauk Stosowanych, nr 10, 2016

Przegląd Nauk Stosowanych to czasopismo poruszające tematykę wieloprzedmiotową, dotyczącą różnych środowisk, zarówno naukowych jak i biznesu.  W publikowanym numerze znalazły się artykuły dotyczące problematyki gospodarczej, zamieszczono artykuły odnoszące się do wykorzystania nowych technologii informatycznych w edukacji i życiu codziennym, dokonano analizy  zagadnienia, omówiono szanse i zagroże...

Kształtowanie kompetencji informacyjnych uczniów w kontekście Deklaracji Kapsztadzkiej

Kształtowanie kompetencji informacyjnych uczniów w kontekście Deklaracji Kapsztadzkiej

Kompetencje cyfrowe są jednymi z kluczowych w dzisiejszym świecie. Determinują jakość życia, od ich poziomu zależy sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Nabywanie, kształcenie i doskonalenie umiejętności cyfrowych jest dziś jednym z kluczowych zadań edukacji w kulturze informacyjnej. W publikacji zdefiniowano pojęcie informacji i społeczeństwa informacyjnego i określono kompetencje niezbędne do ...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja