Biblioteka Cyfrowa

Evaluation of Key Skills Supporting Industry 4.0—A Review of Literature and Practice

Evaluation of Key Skills Supporting Industry 4.0—A Review of Literature and Practice

Współczesna gospodarka podąża za trendami jakie kreują nowoczesne technologie. Przedsiębiorstwa muszą szybko reagować na zmiany jakie zachodzą na rynku i dopasowywać się do nich. Jak wynika z prowadzonych w tej dziedzinie badań, ekspansja technologii otwiera wiele możliwości ale niesie też wiele wyzwań. W publikacji omówiono koncepcję Przemysłu 4.0 i dokonano przeglądu literatury skierowanej do se...

Closing the skills gap: companies and colleges collaborating for change

Closing the skills gap: companies and colleges collaborating for change

Rewolucja cyfrowa jakiej w ostatnich latach doświadczają gospodarki krajów wprowadza wiele zmian w sposobie funkcjonowania państw i tworzenia polityk. W publikowanym raporcie dokonano analizy roli jaką pełni współcześnie partnerstwo przemysłu i szkolnictwa w procesie kształcenia i przygotowywania studentów i pracowników do pracy w zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Raport bada, w jaki sposób...

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation

Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation

Automatyzacja nie jest nowym zjawiskiem, a obawy związane z przekształcaniem miejsc pracy i wpływem cyfryzacji na zatrudnienie obserwujemy od dawna. Dziś jednak wraz z dynamicznym postępem w dziedzinie technologii i automatyzacji, w tym sztucznej inteligencji, systemów autonomicznych i robotyki, problematyka ta budzi coraz więcej obaw wśród pracowników. Kształcenie i doskonalenie kompetencji umożl...

Core Skills for Work Developmental Framework

Core Skills for Work Developmental Framework

Rynek pracy w dużej mierze determinuje dziś postęp technologiczny a zmiany jakich doświadcza pracownik zachodzą dynamicznie i systematycznie. Rozwój technologii wymusza potrzebę rozwoju umiejętności i kwalifikacji, które umożliwią dopasowanie się człowieka do wymagań rynku pracy i oczekiwać pracodawcy. Program rozwoju umiejętności podstawowych (CSfW) opisuje zestaw nietechnicznych umiejętności i w...

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Closing the Skills Gap in Poland: Leveraging the Promise of Social Enterprise and the BPO Industry

Żyjemy w globalnym świecie, w którym umiejętności stanowią o jakości i sposobie życia. Postęp technologiczny jakiego doświadczamy sprawia, że coraz częściej kompetencje cyfrowe są kluczowymi, i to one determinują sposób w jaki funkcjonujemy. W publikacji przedstawiono badania dotyczące bezrobocia młodzieży i kobiet w Polsce oraz tego, w jaki sposób branża IT może przyczynić się do rozwiązania prob...

DigiPlace4all: an online peer support community for digital skills

DigiPlace4all: an online peer support community for digital skills

Technologie cyfrowe są obecne w życiu niemal każdego człowieka. W publikacji dokonano prezentacji  DigiPlace4all,  internetowego systemu komunikacji, który wspiera osoby niepełnosprawne w rozwijaniu kompetencji związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii na co dzień, w tym w edukacji, kształceniu zawodowym i pracy zawodowej. Projekt wspierany przez specjalistów w dziedzinie integracji cyf...

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-70 lat

Bilans Kapitału Ludzkiego 2017. Raport z badania ludności w wieku 18-70 lat

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działania mające na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. Dbając o wysoki poziom świadczonych usług prowadzi badania diagnozujące stan rzeczywisty sytuacji gospodarczej kraju. Wykorzystuje metody i narzędzia, które umożliwiają efektywne rozeznanie w bieżącej sytuacji. Bilans Kapitału Ludzkiego to narzędzie...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja