Biblioteka Cyfrowa

The acquisition of digital learning skills in a care home setting in Scotland: Part 1 - A literature reviewzestawienie bibliograficzne

The acquisition of digital learning skills in a care home setting in Scotland: Part 1 - A literature review

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian, w których trendy wyznacza postęp w dziedzinie nowych mediów. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji cyfrowych stało się istotnym elementem umożliwiającym człowiekowi aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym. Brak umiejętności kluczowych w XXI wieku utrudnia załatwienie wielu codziennych spraw, ogranicza możliwości i prowadzi do wykluczenia cyfrowego. Pre...

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.zestawienie bibliograficzne

E-podręczniki – wyzwanie nowoczesnej edukacji. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Ewa Tarapata

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Busku-Zdroju

Współczesna szkoła otwiera się na nowości jakie ekspansja technologii wnosi na rynek edukacyjny. Jedną z kluczowych propozycji są e-podręczniki, cyfrowe narzędzie dydaktyczne umożliwiające przekaz wiedzy i kształtowanie umiejętności uczniów poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia różnorodnych, multimedialnych form przekazu dopasowanych do możliwości percepcyjnych dziecka. W publikowanym mater...

Wykorzystanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotówzestawienie bibliograficzne

Wykorzystanie TIK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów

Współczesny nauczyciel stoi przed trudnym wyzwaniem. Musi dopasowani narzędzia, treści i formy kształcenia do potrzeb i oczekiwań ucznia, który funkcjonuje na granicy dwóch światów, realnego i wirtualnego. Zadanie niezwykle trudne z uwagi na to, że współczesne dzieci w coraz młodszym wieku zaczynają funkcjonować w wirtualnej rzeczywistości, obcej zarówno pokoleniu rodziców jak i często nauczycielo...

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach: bibliografia przedmiotowa nowości w PBP w Pilezestawienie bibliograficzne

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach: bibliografia przedmiotowa nowości w PBP w Pile

Przed współczesną pedagogiką stoi wiele wyzwań. Tradycyjny system edukacji podlega procesowi systematycznego dostosowywania form, metod i treści do wymagań jakie stawia ekspansja cyfrowych technologii w wiele obszarów życia człowieka. Jednymi z kluczowych kompetencji stały się kompetencje cyfrowe, które ułatwiają a niejednokrotnie umożliwiają aktywne uczestnictwo w życiu i sprawne wykonywanie wiel...

Edukacja medialna i informacyjnazestawienie bibliograficzne

Edukacja medialna i informacyjna

Biblioteka Pedagogiczna w Koninie z oddziałami w Kole, Słupcy i Turku udostępnia wszystkim zainteresowanym tematyką nie tylko oświatową, ale i popularnonaukową duże zasoby książek, czasopism i zbiorów specjalnych. W prezentowanym wykazie zawarte zostały pozycje dostępne w filii biblioteki w Turku, dotyczące zagadnień z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej. Autor opracowania dokonał przeglądu...

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborzeopis dobrej praktyki

Współczesne media a rozwój dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

W dzisiejszych czasach media uczestniczą w codziennym życiu każdego człowieka. Bawią, uczą, są przydatne w pracy i odpoczynku. Wielu zarówno teoretyków jak i praktyków zainteresowanych tematem pochyla się nad zagadnieniami związanym i z ich rolą i znaczeniem w codziennym życiu. W prezentowanym opracowaniu przygotowano zestawienie bibliograficzne, w którym znaleźć można wiele publikacji dotyczących...

Aktywność edukacyjna seniorów: zestawienie bibliograficzne w wyborzeopis dobrej praktyki

Aktywność edukacyjna seniorów: zestawienie bibliograficzne w wyborze

Marta Boszczyk

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Nowoczesne technologie towarzyszą nam dziś w życiu codziennym. Współczesny człowiek codziennie zmaga się z wyzwaniami jakie stawia przed nim dynamiczny rozwój w zakresie TIK, dlatego jednym z obszarów niezwykle ważnych we współczesnej edukacji jest obszar zajmujący się kształceniem osób starszych. W prezentowanym opracowaniu przygotowano zestawienie bibliograficzne, w którym znaleźć można wiele pu...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja