Biblioteka Cyfrowa

Czym jest STEAM?

Czym jest STEAM?

Projekt Zmiana

System oświaty ewoluuje, dopasowuje metody i narzędzia pracy do potrzeb zmieniającej się cyfrowo rzeczywistości. Autorzy „Projektu Zmiana” w ramach cyklicznych spotkań podejmują tematy dotyczące współczesnej szkoły i zmian jakie w niej zachodzą. Publikowany materiał wyjaśnia czym jest STEAM, narzędzie, które we współczesnym systemie oświaty umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności w atrakcyjny d...

STEAM w klasie. Jak to zrobić?

STEAM w klasie. Jak to zrobić?

Projekt Zmiana

Edukacja jest stałym i ważnym elementem życia każdego człowieka a rozważania na jej temat podejmują zarówno praktycy jak i laicy w dziedzinie. Autorzy „Projektu Zmiana” w ramach cyklicznych spotkań poruszają tematy związane z systemem oświaty, współczesną szkołą i problematyką powiązaną z dydaktyką. W publikowanych podcastach zainteresowani mogą znaleźć zarówno ciekawe informacje dotyczące edukacj...

POLICY NOTE 1/2022: Osiągnięcia uczniów szkół średnich po zmianach w oświacie i nauczaniu w pandemiiraport z badań

POLICY NOTE 1/2022: Osiągnięcia uczniów szkół średnich po zmianach w oświacie i nauczaniu w pandemii

Maciej Jakubowski, Tomasz Gajderowicz, Sylwia Wrona

Fundacja Naukowa Evidence Institute

Pandemia zmieniła sposób funkcjonowania gospodarek. Z dnia na dzień system oświaty musiał zmienić metody i narzędzia pracy, żeby dopasować proces przekazywania wiedzy i umiejętności do możliwości i ograniczeń jakie pojawiły się wraz z rozprzestrzeniającym się wirusem zagrażającym zdrowiu i życiu. Badanie TICKS (Test for International Comparisons of Knowledge and Skill), zawiera informacje dotycząc...

Technologie mobilne jako nośnik zmiany –  w opinii nauczycieli  z czterech krajów europejskich

Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich

Nowoczesne technologie są dziś elementem rzeczywistości. Rozwój nowoczesnych narzędzi jest dynamiczny i niejednokrotnie postępuje szybciej niż proces nabywania kompetencji umożliwiających aktywne i adekwatne do celów korzystanie z nich. W artykule przedstawiono cząstkowe wyniki badań, które miały na celu określenie zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli i uczniów realizuj...

„Zmiana” w doświadczeniach społeczności szkolnej w Radowie Małymprezentacja, materiały konferencyjne

„Zmiana” w doświadczeniach społeczności szkolnej w Radowie Małym

Danuta Uryga, Marta Wiatr

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zmiany dotykają dziś wszystkich, niezależnie od wieku wykształcenia, statusu społecznego czy miejsca zamieszkania. Każdy musi dziś mierzyć się z koniecznością dopasowania się do zmieniającej się rzeczywistości. Panie Danuta Uryga i Marta Wiatr z Akademii Pedagogiki Specjalnej przygotowały na potrzeby Forum: „ Szkoła w zmianie, zmiana w szkole” odbywającego się w ramach projektu: „Szkoła poszukując...

Forum "Szkoła w zmianie, zmiana w szkole" 14.06.2019materiały konferencyjne

Forum "Szkoła w zmianie, zmiana w szkole" 14.06.2019

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Postęp technologiczny, którego doświadczamy wprowadził zmiany w wielu obszarach życia człowieka. Jednym z nich jest edukacja, do niedawna uważana za niezmienny filar o tradycyjnych podstawach i wartościach. Dziś i ona poddała się modyfikacjom dopasowując narzędzia i metody pracy do potrzeb zmieniających się wraz z ekspansją technologii oczekiwań i potrzeb. 14 czerwca 2019 roku w Akademii Pedagogik...

Gotowość do zmiany nauczycieli szansą edukacji XXI wieku

Gotowość do zmiany nauczycieli szansą edukacji XXI wieku

Zmiany są elementami współczesnej rzeczywistości. Postęp technologiczny niemal wymusza dopasowanie się do trendów jakie kształtuje na rynku pracy, nauki i rozrywki. Jednym z obszarów w którym technologia odgrywa istotną rolą jest edukacja. Ekspansja technologii określa oczekiwania i stawia nowe wyzwania przed społeczeństwem a system oświaty ma za zadanie dopasować proces kształcenia do oczekiwań. ...

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianąartykuł naukowy

Teoria kształcenia w przestrzeni medialnej – między tradycją a zmianą

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że zmienił się sposób kształcenia we współczesnej szkole. Placówki oświatowe otworzyły się na nowy model nauczania i uczenia się, zaczęły łączyć nauczanie tradycyjne z dydaktyką cyfrową wspieraną nowoczesnymi narzędziami i środkami medialnymi. W publikacji opisano proces transformacji współczesnej teorii uczenia się w kontekście przekształceń związanych z eks...

Chapter 10. New business models that incorporate the digital economy

Chapter 10. New business models that incorporate the digital economy

Ekspansja technologii sprawiła, że wciąż pojawiają się nowe innowacje cyfrowe w wielu obszarach działalności ludzi i instytucji. Nowości technologiczne stały się jednym z czynników wzrostu gospodarczego, dlatego ogrywają istotne znaczenie dla gospodarki i ekonomii kraju. Zmiany, które wprowadzają innowacje poprawiają konkurencyjność , obniżają koszty produkcji i poprawiają bezpieczeństwo pracy . W...

Wyzwania edukacji w XXI wieku

Wyzwania edukacji w XXI wieku

Technologie informacyjno-telekomunikacyjne, interaktywne media cyfrowe rozwijają się w tempie zbliżonym do wykładniczego. Rodzi do nowe szanse, ale też nowe wyzwania i zagrożenia. Autor wskazuje na nowe kwestie, którymi powinna się w związku z tym zająć pedagogika. Lokuje je w trzech głównych obszarach – są to wyzwania cywilizacyjno-społeczne, informacyjno-technologiczne oraz pedagogiczno-praktycz...

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja