MEDIA A EDUKACJA. PRZESTRZEŃ RELACJI

Opublikowano:
Zapraszamy do udziału w jedenastej konferencji z cyklu “Media a edukacja”. Konferencje organizowane są w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną – kształtowaniem umiejętności świadomego, krytycznego, odpowiedzialnego i selektywnego korzystania z nowych technologii oraz tworzenia i nadawania komunikatów medialnych. Wielu edycjom konferencji towarzyszyły spotkania i wymiana doświadczeń z nauczycielami. Chcemy odnowić tę tradycję w bieżącym roku i specjalną ofertę kierujemy właśnie do nich.

Tegoroczną konferencję pod hasłem: “Media a edukacja. Przestrzeń relacji” pragniemy tematycznie odnieść nie tylko do roli relacji w życiu człowieka zanurzonego w świecie mediów, ale i cyberprzestrzeni, jako miejsca tworzenia lub podtrzymywania relacji interpersonalnych.

Relacje, edukacja, media. Czym jest relacja w edukacji, również tej medialnej? Koncentrowanie się na uczeniu się, z uwzględnieniem wzajemności i więzi emocjonalnej między ludźmi są ważnymi cechami tego rodzaju relacji, w które zaangażowani są pedagodzy. Wiele mówi się o relacjach w uczeniu się i rozwoju społeczności, najczęściej w dwóch ujęciach: edukacja dla relacji oraz edukacja poprzez relacje. Pierwsza z nich oznacza zdolność do rozwijania dobrych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych i jest postrzegana jako główny lub kluczowy powód wspierania uczenia się. Edukacja przez relacje oznacza, że relacje są podstawowym źródłem nauki (Smith 2001). Jakość relacji głęboko wpływa na możliwość pozostania ciekawym i otwartym na nowe doświadczenia, a także zdolność do dostrzegania związków i odkrywania znaczeń (Salzberger-Wittenberg i in. 1983).

Relacje „zdarzają się” przez cały czas, we wszystkich miejscach, we wszystkich częściach społeczeństwa i na wszystkich etapach rozwoju jednostek. Człowiek jako istota społeczna cały czas jest zaangażowany w relacje, które jednak wymagają współpracy i zaufania. Potrzeba zatem wysiłku, aby relacje społeczne przebiegały właściwie – i nie ma znaczenia czy miejscem kontaktu z drugim człowiekiem jest szkoła, dom, podwórko, portal społecznościowy czy forum internetowe. W tym kontekście coraz częściej zadajemy sobie pytania: kim staje się człowiek jako istota społeczna w obliczu nowych technologii? Czy media dają możliwość budowania lub rozwijania relacji personalnych czy wręcz przeciwnie – zaburzają je i utrudniają? Jakie wyzwania niesie nam wykorzystywanie sztucznej inteligencji?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, pragniemy włączyć prelegentów do dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

  • Znaczenie relacji w edukacji XXI wieku
  • Cyberprzestrzeń jako obszar interakcji społecznych
  • Relacje interpersonalne i wspólnotowość w życiu młodych ludzi
  • Rola relacji w odniesieniu do zagrożeń cyfrowych
  • Społeczna rola nowych mediów (wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie) w kontekście wspierania relacji międzyludzkich
  • Media a relacje w rodzinie i w grupie rówieśniczej
  • Metodologia badań nad edukacją medialną

W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych oraz w sekcjach tematycznych, przewidziano:

  • warsztaty dydaktyczne,
  • uroczysty bankiet,
  • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych (w sprawie zmiany statutu).

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja