III KONGRES KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy na III Kongres Kompetencji Przyszłości, który odbędzie się w Tarnowie w dniach 5-6 kwietnia 2022 roku. Zorganizujemy go po raz trzeci w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie z inicjatywy krajowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@. Można już dokonywać rejestracji na Kongres. Udział jest bezpłatny.

Kongres to ogólnopolskie spotkania środowiska zawodowego edukacji cyfrowej poświęcone diagnozie rozwoju kompetencji cyfrowych w naszym kraju i wspólnym wypracowaniu rekomendacji dla działań władz publicznych na tym polu do 2030. Do udziału w nim zapraszamy przedstawicieli środowiska ekspertów i doświadczonych praktyków edukacji cyfrowej: edukatorów, trenerów, nauczycieli, innowatorów edukacyjnych, badaczy, autorów programów edukacyjnych, promotorów edukacji cyfrowej oraz przedstawicieli firm edtech.

Spotkanie służyć będzie przede wszystkim podsumowaniu doświadczeń edukacji cyfrowej w czasach pandemii COVID-19 wraz z prezentacją strategicznych wniosków na przyszłość, debacie nad niezbędnymi działaniami władz publicznych na polu rozwoju kompetencji przyszłości oraz integracji różnorodnych inicjatyw na rzecz modernizacji polskiej edukacji w środowisku cyfrowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Główne bloki programowe:

  • PANDEMICZNY KRAJOBRAZ KOMPETENCJI CYFROWYCH – CO POWIEDZIAŁY NAM BADANIA? – sesja poświęcona podsumowaniu badań nad edukacją cyfrową realizowanych od marca 2019 roku w wielu ośrodkach naukowych kraju oraz analiz diagnostycznych przeprowadzonych przez DELab Uniwersytetu Warszawskiego z wykorzystaniem danych EUROSTATu. Diagnoza ta będzie punktem wyjścia do dyskusji o projekcie rządowego Programu Edukacji Cyfrowej.   

  • KOMPETENCJE DLA ROZWOJU  4.0 – DEFICYTY, POTRZEBY, PLANY – sesja poświęcona działaniom, jakie należy podjąć w oświacie K12 i na poziomie studiów wyższych, by przygotować młodych ludzi do pracy w Gospodarce 4.0 i w otoczeniu zaawansowanych rozwiązań cyfrowych (m.in. Sztuczna Inteligencja, blockchain, Wirtualna/Rozszerzona Rzeczywistość, druk 3D).

  • TRANSFORMACJA CYFROWA SZKÓŁ K12 – POTRZEBA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH – sesja na temat potrzeby stworzenia modelu systemowej transformacji cyfrowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, który będzie wdrażany w placówkach z wykorzystaniem środków unijnej perspektywy finansowej 2021-2017.

  • INWESTYCJE W KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI DO ROKU 2027: PRIORYTETY I ŹRÓDŁA - sesja poświęcona multi-programowemu finansowaniu projektów edukacji cyfrowej ze środków Krajowego Programu Odbudowy, a także programów Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego oraz Fundusze Europejskie dla Rozwoju Cyfrowego

  • KIEDY I KTÓRE NARZĘDZIA EDTECH SĄ SKUTECZNE? REFLEKSJA BADAWCZA - warsztat interaktywny Fundacji Naukowej Evidence Institute na temat skuteczności narzędzi cyfrowych w edukacji – prezentacja wyników badań naukowych na ten temat.

  • SZKOŁA GOTOWA NA TRUDNĄ PRZYSZŁOŚĆ – warsztat Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@, podczas którego zostanie przygotowana ostateczna treść dokumentu – rekomendacji Kongresu dla władz publicznych: Rządu RP i samorządu terytorialnego odnośnie modelu rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce do roku 2030. Rekomendacje zostaną przekazana po konferencji Ministrowi Edukacji i Nauki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministrowi Rozwoju i Technologii oraz Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Do udziału w kongresie w roli prelegentów lub panelistów zaprosimy, m.in. Justynę Orłowską – pełnomocnika Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej, Katarzynę Nosalską – dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego KPRM, Tomasza Kulasę – zastępcę dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEiN, Wojciecha Szajnara – dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a także Magdalenę Biernat – prezeskę Centrum Cyfrowego, Konrada Ciesiołkiewicza – prezesa Fundacji Orange, dr Tomasza Gajderowicza – wiceprezesa Fundacji Evidence Institute, Annę Beatę Kwiatkowską (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Toruniu), dr hab. Marlenę Plebańską (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Katarzynę Śledziewską (DeLAB Uniwersytetu Warszawskiego), dr Jędrzeja Witkowskiego – prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz wielu innych przedstawicieli środowiska edukacji cyfrowej z wielu ośrodków w kraju.   

Wszystkich zainteresowanych wystąpieniem w ramach bloków programowych Kongresu lub zabraniem głosu w dyskusjach prosimy o przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: k.glomb@mwi.pl.

Wydarzenie realizowane będzie w formule stacjonarnej. Mogą w nim wziąć udział osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 szczepionką dopuszczoną na terenie Unii Europejskiej (po okazaniu tzw. paszportu covidowego) lub osoby, które przedstawią organizatorom negatywny wynik testu PCR, przeprowadzonego nie wcześniej niż na 2 dni przed rozpoczęciem konferencji.  

Organizatorzy udzielą zainteresowanym pomocy w rezerwacji noclegu z 5/6 kwietnia 2022 roku w Hotelu Cristal Park - koszt noclegu dla uczestników Kongresu: 182 zł (w pokoju jednoosobowym) lub 242 zł (za pokój dwuosobowy).

W ramach konferencji zapewnimy uczestnikom bezpłatnie:

  • udział we wszystkich sesjach Kongresu
  • materiały konferencyjne i dostęp do relacji z Kongresu w serwisie www
  • serwis kawowy, obiady w dniach 5 i 6 kwietnia oraz udział w Bankiecie Edukatorów Cyfrowych „Wino i jazz” wieczorem 5 kwietnia
  • bezpieczną przestrzeń konferencji spełniającą wszystkie wymogi sanitarne i epidemiologiczne.

Kontakt:

 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja