FORUM „SZKOŁA W ZMIANIE, ZMIANA W SZKOLE”

Opublikowano:
Forum ma postać spotkania w gronie: naukowców, praktyków, nauczycieli, dyrektorów, rodziców, przedstawicieli kuratoriów i samorządów oraz organizacji pozarządowych o profilu edukacyjnym.

Cele forum:

  • prezentacja inicjatyw zmian edukacyjnych, podejmowanych oddolnie na poziomie szkół lub ich sieci, ukierunkowanych na tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego uczeniu się;
  • namysł i dyskusja na temat współczesnych sposobów rozumienia zmiany edukacyjnej – zderzenie perspektywy teoretycznej z praktyczną.

Udział w Forum jest bezpłatny. 

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja